Den sataniske verdensorden


af morton_h, the blogger

Et satanistisk livssyn har okkuperet de institutioner,
der styrer vores liv og tanker!

 
Så er vi startet lige på og hårdt med et udsagn, der lyder som om morton_h, the blogger har meldt sig ind hos Syvende Dags Adventisterne, Jehovas Vidner eller en endnu mere obskur sekt. Jeg træder et skridt tilbage og konstaterer, ligesom du, at det er et åbenlyst kategorisk udsagn, som kræver en udredning af et vist omfang. Jeg skal ikke forsøge at gøre udredningen kortere, end den kan holde til ej heller længere, end den holder vand.

af morton_h, the blogger

Ordet 'satanisme' i sig selv har en indbygget eller måske snarere indlært modvilje mod sig selv. Det er simpelthen ikke et ord, vi bruger, og et emne, vi bringer på bane. Først og fremmest forstår de færreste af os, hvad satanisme er. De har et billede fra Hollywood som en mellemting mellem Harry Potter og Stephen King tilsat et drys katolsk skræmmekampagne med horn på hovedet. Intet kan være mere forkert. 


Satanisme er en ganske specifik ideologi. Grunden til, at jeg tillader mig at bruge udtrykket og diskutere emnet, skyldes det påfaldende i, at de herskende ideologier er identiske med denne unævnelige ideologi. Ideologien kan reduceres til 6 dogmatiske grundsætninger:
 1. Selvet er det højeste princip
  Hvad, der er godt for selvet, er godt, hvad, der er dårligt for selvet, er dårligt. Opretholdelse af selvet, selvopretholdelse, er alt, der tæller. Så længe dit selv opretholdes, er det betydningsløst, om andres selv bliver tilgodeset. Det kan endog være en fordel, at andres selv nedbrydes, da det fremmer dit eget.
 2. Alt er relativt  
  Der findes intet rigtigt eller forkert, alt er derfor lige-gyldigt. Sagt på en anden måde: intet er absolut gyldigt. Satanisme er identisk med nihilisme. Moral er hverken ønskeligt eller muligt. Det peger tilbage på 1. grundsætning: Alt, hvad der rigtigt for mig, er derfor rigtigt og gyldigt. Al adfærd kan undskyldes med denne grundsætning. Hvis man ønsker at tage et andet menneskes liv, kan det fuldt ud forsvares i det satanistiske verdensbillede. Det er en pervertering af Aleister Crowleys udsagn: Do As Thou Wilt. 'Thou' er blot reduceret fra det universelle Thou til det egoistiske thou. Fra at betyde 'DIN vilje ske' bliver det 'min vilje ske'.
Hvad, der i de gamle kulturer var universelle værdier: vilje, ære, ridderlighed, familie, sandhed, livslykke og medskaben på Universets/naturens betingelser, er i det satanistiske univers en afstumpet omvending. Det er hedonistisk, non-empatisk forfølgelse af egne mål om nødvendigt på andres bekostning. Det kaldes stadigvæk for 'det gode', og folk, der indrulleres i den satanistiske ideologi, mener stadig, at de gør det rigtige. Vi kan begynde at se, at psykopatens/sociopatens selvopfattelse er identisk med satanistens og nihilistens. Vi kan kalde det ideologiseret sociopati.

Satanismen lærer sine adepter at være sociopatisk ligegyldige overfor al den menneskelige lidelse, der måtte ske rundt om dem. Det springende punkt er at forstå, at dette livssyn er langt mere udbredt, end vi normalt ønsker at indrømme. Vi er omgivet af satanistisk ideologi og praksis i vort dagligliv, vi møder ideologien ALLE steder, men der tales ALDRIG om den. Selv de, der har et vist mål af opmærksomhed på elitære strukturer og manipulerende tankesæt i verden, gør sig sjældent klart, hvor direkte parallellen er til satanisme.

Du er fri!
Det snedige ved satanisme er, at man ikke behøver at have hang til sort okkultisme for at være med i troskredsen. Dens subverterende, korrumperende effekt glider ubesværet og besnærende ind og forbinder sig med ideologier, livsopfattelser og trossæt, der synes fremmede for den. Sig blot ordet frigørende. Det passer ind hos socialister, feminister, kommunister, new-agere, psykologer, ny-liberalister, befri-hvalerne-økologister, terroristiske freedom-fighters, frimurere, frihandels-kapitalister - fribyttere af alle slags. Alle vil have fri bar, fri fra skole, frit tag-selv-bord, fri sex, fri presse (reklamesprøjten MetroExpress kalder sig en 'fri' avis), friværdi, den frie verden, fri forskning, frigjorthed, gud-fri-mig-vel ..

Frihed for hvad? Magthavere og medløberes frihed for ansvar, frihed for at blive monitoreret og auditeret, fri til at udnytte, fri for at skulle gøre rede, fri for at spørge deres medborgere, fri for at føle sig skyldige i folkemord, krigsforbrydelser, finansiel terrorisme og overgreb på andres frihed. Dette er det satanistiske frihedsbegreb. Det besnærer i lige høj grad den elitære socio-psykopat, som den dovne-dumme-feje borger, der hver dag undskylder og opretholder psykopatiet ved at friholde magtmisbrugerne og frikøbe sig selv i form af en stemmeseddel?
 1. Eugenik/malgenik  
  Dette er det tredje grundprincip. Der er for mange mennesker på denne planet, og 9/10 af dem bør forsvinde – one way or another - et eksempel på, at satanisme er en giftig substans, der har spredt sig blandt ikke-bekendende satanister, for direkte bekendende findes der ganske få af. Mange mennesker har overgivet sig til troen på, at overbefolkning er et hovedproblem, og er derfor modtagelige overfor visse – skal vi sige 'radikale' løsningsforlag. Globalisme bliver lige pludselig forenelig med satanisme. Social-darwinisme passer ind som fod i hose. Krige i enhver form er lovligt undskyldt, da de bidrager til 'løsningerne'. Hvis man af en eller anden grund har accepteret blot én af grundsætningerne, bliver man automatisk modtagelig for alle de andre.
 2. Solipsisme
  Det er ideen om, at Sandhed ikke findes. Det griber tilbage til den 2. grundsætning. Der findes kun 'sandheder', der gælder for et individ. Sandheden og Virkeligheden findes kun i dit eget univers. Den kan aldrig universaliseres og gælde for andre. Hvad, der gælder for andre, kan aldrig gælde for dig. Alle etniske, racemæssige, familiære og nationale tilhørsforhold er hermed ugyldige. Der er sket en opsplitning af alle mennesker, der går ned til dem selv. De er blevet solo-ipso – alene med sig selv.
  Derfor er Metropolen satanikerens foretrukne habitat. I FN's obskure Agenda 21 ser vi alle disse trends udspille sig: kontrol med alle forsyninger og fødevarer (Codex Alimentarius), affolkning af landområder, afskaffelsen af privat ejendomsret, total kollektivisering, konsensus (nysprog for ensretning, hjernevask) om politisk korrekte emner, aflivning af 9/10 af menneskeheden (da 'overbefolkning' er et problem), multikulturalisme, den globale landsby af non-individer uden nation, tradition og en global mulat-non-race. Alt sammen understøttet og overvåget af hi-tech. Nogle kalder det for et 'videnskabeligt diktatur'.
Satanikere tror reelt ikke på deres egen ideologi!  
Her bliver det virkelig mærkeligt. De ved, at der findes virkelighed og sandhed og godt og dårligt, men de arbejder fuld tid på at holde det for sig selv og lære andre det modsatte. Dobbeltmoral er deres moral. Der gælder ét moralsæt for dem og et andet for alle andre. Deres moralsæt er simpelthen Janushovedet, hvor ét ansigt vender den ene vej og et andet den ansigt anden vej. De har en esoterisk og en eksoterisk fortælling. Rabbinisk jødedom og zionisme har underligt nok et identisk dobbelt moralsæt og syn på netop alle andre end dem selv. Der er én fortælling for fårene en anden for hyrderne. Blot en tanke, det kunne være tilfældigt ...

Det er altså noget meget gammelt, der er på spil, hvilket det arkaiske begreb satanisme antyder. Et kort mytologisk og etymologisk tilbageblik vil derfor være på sin plads lige nu.

Tilbageblik
Satan/Shaitan betyder oprindelig blot: opponenten, modstanderen, modsigeren. Vi kalder det i dag også for Djævelens Advokat. I de talrige førkristne trossamfund, essæerne, essenerne, therapeuterne eller med en senere fællesbetegnelse: gnostikerne, var det fast praksis i deres filosofiske diskussionsfora at udnævne opponenter, der skulle udfordre ved at indtage modsatte positioner.

I astroteologien er Saturn (Satan) Solens modstander, den udslukte sol, planeten, der var solen før Solen, Kronos, der åd sine børn. I kristendommen møder Jesus Satan, fristeren, i ørkenen og vinder. Denne praksis blev gængs i de græske filosofiskoler, hvor retorisk oplæring krævede en opponent, en udfordrer. Vi finder det i dag i det akademiske forsvar for doktoratet i disputasen, hvor 'præsens', doktoranten in spe, skal gå op imod to opponenter. Vi skal helt op i den mørke middelalder, før Djævelen optræder som den store boogieman, der skal skræmme livet af folk og får.

Et sted i det Nye Testamente udtaler Jesus til sin discipel Peter: 'Vig bort fra mig, Satan!' Rolig nu, tænker man, er der grund til at bruge så stærke udtryk om en person fra din egen discipelskare? Men det, som han blot siger er: Nu må du godt holde op med at kritisere, jeg gider ikke høre på dig længere. Hold din mund!
Lucifer set af Gustav Doré

Det andet begreb, Lucifer, som man i senere kristendom har sat som lig med Satan, Djævelen, er i virkeligheden Solen, Lyset. Nogle gange er Lysbringeren forvarslet til solopgangen eller efterklangen af solnedgangen, planeten Venus, den lille sol, der ses på himlen på netop disse tidspunkter. Den Hellige Jomfru bliver kaldt for 'Lux Lucifer Oriens'. Selv Jesus bliver kaldt for lysbringeren. Vi er tilbage i Egypten, længe før kristendommen. Pentagrammet er aftegningen af Venus' bane om Solen.

Men hvordan kan lys blive til sort ondskab? Det er meget simpelt. Prøv at se op i Solen, og du vil miste dit syn. Læg dig i middagssolen og bliv forbrændt og få hudcancer. Ørkenkulturerne kender Solens ødelæggende kraft og værdsætter i stedet nattens kølighed symboliseret ved Månen (Sin – 'sinner' på engelsk er derfor tilbederen af månen). Lyset har både livsfremmende og livs-ødelæggende egenskaber. I hænderne på en sataniker vil det livsfremmende altid blive det livs-ødelæggende. Satanisme er sort luciferianisme, lys gjort til mørke, liv gjort til død, livet vendt på hovedet. Det er dødens kult.
Hør en frafalden jøde fortælle om, hvordan han allerede som barn opdagede, at jødedom var en dødskult.
Troy McLachlan kalder det for Den Saturniske Dødskult.

Saturn som forgænger til Solen i planetsystemet er en fortælling med stor videnskabelig substans.
Det kan anbefales at studere Det Elektriske Univers.

Satanistisk ideologi er ikke beregnet på inderkredsen, men på masserne. Disse ideologer tror altså ikke på den udgave af deres ideologi, som de serverer for andre. Katolske Vatikan-kardinaler tror ikke på katolske dyder. Læger ville aldrig drømme om at udsætte sig selv for kemoterapi (de ved, de dør af det). De oligarker, der i begyndelsen af forrige århundrede skabte olie- og medicinalindustrien i ét hug, kunne aldrig drømme om at gå til en læge, der var uddannet i deres system. Ansatte i Monsanto-kartellet kunne ikke drømme om at spise gen-modificerede produkter i egne kantiner. Med andre ord: Ideologi er folkets opium. De, der er hævet over folket, tager aldrig deres egen medicin. Folket, derimod, bliver imprægneret med en evig tvivl og frygt, og når sandhed ifølge dogmet ikke findes, vil folk ikke længere søge den.

Satanisme-nihilisme er usurpatorens/tronranerens religion. Da Gud er død, er mennesket Gud. Der er en kraftig nuanceforskel mellem at sige, at mennesket er skabt i Guds billede og at Gud er dødfødt i menneskets billede, og lidt mere end en nuance, det er en diametral modsætning. Satanikeren ER gud. Selv i katolicismen går man ikke så langt som til at sige, at paven ER Gud. Han repræsenterer Gud, og hvad dét så bliver brugt til, kan vi diskutere. De romerske kejsere, pavernes forstudier, gik hele vejen og udråbte sig selv til en gud. Men selv disse megalomaner fulgte blot en antik tradition af 'gudekonger'. Satanisme, derimod, har fået hedenskab galt i halsen og er gået helt over gevind.

Det kollektivistiske selvmord
Den religion/ideologi, de sælger til alle andre, er altid kollektivistisk. De bevarer status som individer, alle andre skal opgive denne status. I de kollektivistiske ideologier er vi alle isolerede i den store flok. Lyder det paradoksalt? Kollektivet er en overfladisk forbindelse af får i en flok, som er gennet sammen med skræk og rædsel. Tager man et får og placerer det uden for flokken, bliver det hjælpeløst. Her holder billedet om får ikke længere. Satanikere er stærkt individualistiske og dyrker alt, hvad man kan kalde de lavere aspekter ved selvet. De ser andre mennesker som deres store menighed, og for andre gælder masseideologien, kollektivismen. Vi så dette manifestere sig i de store kollektivistiske sociale eksperimenter i det forrige århundrede. Vi så også en særdeles tydelig demonstration af, i hvilket omfang der var tale om en dødskult. Verdenskrigene var om noget et satanisk projekt.

Satanikernes masseideologi handler om glemsel. Der findes intet før og intet efter. Det handler om hengiven sig til øjeblikkelig tilfredsstillelse. Liderlighed går igen i deres ritualisme, og liderlighed er det, som masserne får serveret. Man er ikke i tvivl om det, når man ser og hører produkterne fra de sorte luciferikere, der ejer Hollywood og musikindustrien. Det er liderlighed på et kultisk niveau.

Lady Gaga (Born This Way) - en rystet (shaken AND stirred) cocktail af satanisme og liderlighed

Ifølge satanismen, er det kun den indviede og accepterede person, der har individuelle rettigheder. Alle andre har kollektive privilegier. De har lov til at æde, hore, sniffe kokain, bælle fadøl, se TV-serier og fodbold, forbruge og købe sig fordærvet. Hvad, de ikke får adgang til, er et liv med dybde, sandhed og retfærdighed. De har ikke lov til at have en ægte tradition, for den slags bliver man stolt og stærk af. De dyder og værdier, som levede i disse traditioner, er det rene gift for satanikeren.

Satanikere anser det ikke for sværere at kontrollere en hel befolkning end et enkelt individ. Når først befolkningen har lært at agere og re-agere, som dyr i en flok, er det ikke længere svært, for forarbejdet er gjort. Det har den vestlige verdens menneske bittert erfaret via to verdenskrige, en kold krig, diverse krige i udkantsverden og halvanden årtis systematisk stats-sponsoreret terror. Stokken er i ledtog med sukkerstangen: et halvt århundredes forbrugerisme, underholdnings- og velfærds-forgiftning, historisk sminke og kemisk-mental-elektronisk forurening og forgiftning. En så totalt omringet befolkning kan man få til hvad som helst. Det kaldes trauma-baseret sindskontrol. Krigens rædsler var 'the bad cop', forbrugerismen var 'the good cop'.

Det sataniske credo er en pervertering af den kristne doxologi: 'Som dengang, nu og altid, i Evighedernes Evighed. Amen'. I stedet siger vi: 'Ja-ja, sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Det kan vi ikke gøre noget ved'. Lad det ske (Amen). Det vil fx være det typiske svar leveret af selv fornuftige mennesker, der præsenteres for fakta om verden, som de har svært ved at modsige (for de har aldrig gjort deres hjemmearbejde...). Enten kommer de, som lige beskrevet, op med 'de duknakkedes doxologi' (toxologi), defaitisternes teologi. Eller også trækker de relativist-ligegyldigheds-kortet: 'Ja, det er jo bare din mening'. De manøvrerer altid udenom substans og facts. Måske vælger de en ad hominem: 'Nå, du er nok en af de dér konspirationsteoretikere'. Eller også kreerer de en stråmand: 'Ja, så mener du sikkert også, at månen er gjort af parmesanost...' Eller også citerer og påberåber de sig deres husgud (appel til autoritet), som en trængt debattør forleden, der sagde til the_blogger: 'Jaja, jeg ved godt, hvad Freud ville ha' sagt om det dér'. Mit svar var: 'Jamen, har du så læst Freuds bog om Moses? Og hvad laver de der horn i panden på Moses?' Der kunne spores en vis forvirring.

Vi er blevet forført til at fornægte sandhed i sådan en grad, at vi er villige til at gribe til samtlige falske logikker (fallacies) for at slippe for at se sandheden i øjnene.
Læs
De 76 falske argumenter
 1. Alt er omvendt
  Alt er bagvendt og på hovedet.
  Everything is upside down. Venus-pentagrammet vender på hovedet, så det ligner den hornede babyloniske dæmon, Baphomet, efter sigende tempelridder-ordenens idol. Noget gammelt, den keltiske gud, Herne (horn), også kaldet Cernunnos (CERN, hvor har jeg hørt det navn før?), jægernes gud - blev til en dæmon, da teokratiet gik i krig mod sine hedengængere.
 • Oprindelig er pentagrammet et symbol på mennesket i balance, hvor det æteriske element er over ild, vand, luft og jord. Satanister vender det på hovedet for at ødelægge balancen.
 • Korset vendes på hovedet.
 • Svastikaet blev til dødssymbolik, da det blev drejet den modsatte vej.
 • Nysproget vender alle verbale betydninger om, så godt er ondt, og ondt er godt. Se 'Ordbog over nysprog'.
 • Død bliver liv, og liv bliver død.
 • Demokrati bliver diktatur, og diktatur bliver demokrati.
 • Frihed bliver slaveri, og slaveri bliver frihed.
 • Sygdom bliver sundhed, og sundhed bliver sygdom.
 • Krig bliver fred, og fred bliver krig.
 • Velstand bliver forarmelse, og forarmelse bliver velstand.
 • Universet hævdes at være selvdestruktivt (entropi, termodynamikkens 2. lov).
 • Mennesket hævdes at være født ondt og vil uundgåeligt skade sig selv, hinanden og naturen.
 • Kvindelighed og seksualitet hævdes (af kirkefædrene) at være ondt.
 • Viden og kundskab hævdes i Genesis at være en forbrydelse mod Gud - man undrer sig, hvem denne 'gud' er!?
Everything You Know Is Wrong

Joseph P. Farrell og Thomas de Harts lille genistreg af en bog, Jahwe, The Two Faced God, filosoferer over, hvorvidt dette Janushoved af en despot mon er identisk med Universets skabende og opretholdende princip, eller om der sneg sig noget andet ind ad bagdøren? Er denne 'gud' simpelthen stjernepsykopat og seriemorder?
 1. Naturlig lov er bandlyst
  En udvidelse af den 2. og 4. grundsætning. Kosmos er afskaffet til fordel for materie, karma er ikke-eksisterende og højere ansvar findes ikke (do what thou wilt - no payment required), dharma og arèté (vedisk og græsk for ret handlen) er udskiftet med lystbaseret handling, rettighedskultur frem for pligtkultur.
  Når Kosmos aldrig er inkluderet, kan menneskelige love og retsvæsener bøjes i alle vinkler.
I naturens lov findes meget få, men til gengæld meget grundlæggende principper. Do what Thou wilt er rent faktisk et af dem, men bemærk Thou med stort T. Thou er Tau (T) er Dao er princippet om universel balance. Du kan gøre alt det, du vil, under forudsætning af, at ingen kommer til skade.
Naturlig lov er total respekt for livet.
I satanisk lov kan satanikerne selv gøre hvad som helst, uanset om der gøres stor skade. Til gengæld kan alle andre stort set intet foretage sig, uden at det er ulovligt.
Satanisk lov er total foragt for livet.
Verbal sort magi
Hvis du først opdager, at det er via sproget, at alting vendes på hovedet, begynder du at udvikle et mentalt-verbalt immunforsvar. Hvis ikke, bliver du mentalt svækket og til sidst nedbrudt. Du har muligvis lagt mærke til, at disse resonansløse ord konstant kommer ud af munden på folk, du sidder og taler med. Hvor kom de fra? De ved det ikke, men de kom bare. De sidder der, og pludselig siger de det. De mener noget her-og-nu, men det giver ingen mening, mindst af alt for dem selv. De forsvarer synspunkter, der er imod deres egen interesse, uden at de ved det og uden heller at vide, hvis interesse, de udtrykker.

Det er meget desillusionerende og ganske overordentlig irriterende, at vi åbenbart ikke længere kan stole på ordet. Ordet betyder ikke længere det, som ordet skulle betyde. Ordet er forhekset. 'To cast a spell' på engelsk, er at 'kaste runer', at troldbinde. Spell har dobbeltbetydningen stave og fortrylle. En trylle-stav. Ordet har magt som trolddomskraft. Du kan besnæres og besnakkes.
Læs 

Ordbog over nysprog

Du kan også gøre noget andet. 
Du kan bryde fortryllelsen.
Du kan tage et omvendings-ord som 'anti-semit', et typisk spell, som jøder plejer at smide i hovedet på alle, der blot antyder, at der kunne være noget galt med israelsk holocaust i Gaza. Blot for at nævne ét af deres mange charmerende tiltag. Og så kan du afmontere det. Smid det den anden vej.

Sagde du anti-semit? Forlang en definition af begrebet 'semit', og hvis ikke verbal-kabbalisten er leveringsdygtig eller -villig, så hjælp dog staklen ved at skære igennem og sige: En semit er betegnelsen for en semitisk-talende person, hvilket gør DIG til en antisemit, siden DU foragter samtlige arabisktalende personer i denne verden og ønsker dem udraderet fra dens overflade!
Sagde du racist?
Samme procedure.
Sagde du Holocaust?
Samme procedure. Sagde du terrorist? Samme procedure.
Sagde du atomvåben?
Samme procedure.

Dette er trylleord vendt mod dig.
Du kan vende dem den anden vej.
Har du tænkt på det?

Når du synes, du har tænkt færdig, så begynd at tale og spørge og handle.
I en af de kommende blogs vil vi føre en samtale på video med en af de mest kompetente researchers om terror, politiske mord og falske flag, Ole Dammegaard. Her kan du opleve en lignende mod-strategi. Gå ind i detaljen, sæt lys på, tag billeder af deres håndlangere, mens de 'holder en øvelse' til en ny terror-event.

Mørkemænd og mørkets magter hader lys - på dem selv.

Djævelens kunstværk
Den tyske komponist, Karlheinz Stockhausen, udtalte efter dette årtusinds foreløbig mest signifikante sataniske event, 9/11: 'Dette er Djævelens kunstværk'. Den første reaktion fra folk, inklusive mig, der ingen anelse havde om, hvad jeg havde set på fjernsyn: Hvor vover han at sige den slags?! Dette er en svinestreg, ikke et kunstværk! Senere har jeg forstået, at han så det klart.

Det var et satanisk kunstværk, et kunstigt værk, et stykke teater til manipulation af virkeligheden gennem folks virkelighedsopfattelse. At det lykkedes for satanikerne, kan de færreste være i tvivl om

_______

Denne blog er inspireret af Mark Passio, der har tilbragt 15 år i den infamøse Church of Satan og med en omfattende insider-viden som frafalden satanist har analyseret og sammenlignet satanisme med gængs herskerfilosofi.

Efterskrift - en satanisk event i København
Satanisme benytter sig af sort magi. Magi er manipulation med menneskers virkelighed via deres opfattelse af virkeligheden. Det 'sorte' består i intentionen om at gøre skade. Alle terrorhandlinger er sådanne manipulationer beregnet på at gøre skade ud fra en egoistisk hensigt.

I en ny blog i paradigmet.blogspot.dk i den serie, der er kaldt Radio Paradigmet, vil vi sammen med Ole Dammegaard analysere denne event. D. 2.2 2015 foretog vi en byvandring på tre timer, hvor vi sluttede foran den jødiske synagoge i Krystalgade. Det blev filmet alt sammen, og linket kommer op snarest muligt.

Den overdrevne mængde af blomster foran synagogen fortæller tydeligt, at her er der tale om en rituel og symbolsk handling beregnet på at skabe den rette opmærksomhed. Der foregik et ritualmord her - hvis der overhovedet foregik et mord, hvilket på ingen måde er sikkert, når den sataniske verdens-elite udøver deres terrorhandlinger. Det vil i øvrigt klart fremgå af Ole Dammegaards fremstilling. Vi kan på ingen måde være sikre på, at der er folk, der reelt er blevet skudt, for det hele er et satanisk teaterstykke. Men overfor, på Københavns Hovedbibliotek, finder vi denne graffiti på toilettet:Post Scriptum
Efterfølgende er jeg stødt på den russiske politiske filosof Alexandr Dugin. Han er af satanikerne i vest blevet udråbt til 'verdens farligste mand' - uhuuh ... 

I dette videoklip forstår man lidt om, hvorfor, for hans analyse af Vestens depravering er knivskarp. Han bliver uden tvivl grundlag for en selvstændig blogpost, men her blot et kort citat om den postmoderne nihilisme:
Det er et kæmpe postmoderne program, der fra et arkaisk, religiøst standpunkt synes af rendyrket og absolut satanisme, med nuancer. Og rent faktisk er det et slags antikrist-samfund, som Vesten opbygger, og det kreative potentiale i dette program er langt fra udtømt. Der vil være noget sort magi på trapperne og visse andre ting, der vil være direkte forstenende. Jeg tænker på genetisk ingeniørkunst. Lige nu ser vi blot de sidste mennesker, vi har endnu ikke set de først post-mennesker, men det gør vi snart. Mutanter, kloner - og de er ikke bare fantasier eller science fiction. Husk, at al science fiction fra det 19. århundrede, eller næsten alt, blev til virkelighed i det 20. århundrede.
Dette er morgendagens ting, og vi kommer til at se det. Og det er ikke engang grænsen for det niveau af degeneration, som Vesten har opnået under postmoderniteten.
Russerne sprang så at sige moderniteten over, så de er ikke endnu som helhed gået i den postmoderne retning. De står ved en skillevej. Dugins analyser er omfattende, så dette er blot et lille udsnit taget ud af en større sammenhæng. Hans værk er, som han kalder det, en invitation til at skrinlægge første, anden og tredje politiske teori. Den anden døde for ca. 20 år siden: kommunismen. Den tredje kalder han fascismen, og den døde mere eller mindre efter 2. Verdenskrig med enkelte bagskider. Den første, liberalismen, muterede og blev totalitær sammen med det, jeg kalder post-demokratiet. Den befinder sig lige nu i en næsten total krise pga sin egen destruktionskraft.

Hans egen invitation kalder han for 'den fjerde politiske teori'. Uden at gøre rede for den her, er dens første skridt at få tilbagelagt de tre foregående. Det er mildest talt tiltrængt.

Det seneste interview i RedIce Radio på to timer med Dugin kan anbefales, selvom hans engelsk er lidt famlende. På russisk vælter det ud af ham, og det kan anbefales at vælge dette i stedet:
Liberalisme, kommunisme, fascisme og den Fjerde Politiske Teori
eller denne forelæsning:
Eurasianism and the political evolution to the Fourth Political Theory

eller simpelthen the real deal, to af hans bøger:
Den Fjerde Politiske Teori og Putin vs Putin.
Han har støttet Putin, men med forbehold. Han køber ikke hans 'liberalistiske illusioner', men derimod hans nationalistiske projekt. Han er blevet udnævnt til at være Putins ideologiske coach, hvilket han ikke decideret benægter, selvom det også er noget vrøvl. 

Ligesom Putin, bliver Dugin ekstremt dæmoniseret og nedgjort af Vestens ideologiske højt-skrigere. For mig at se betyder det blot, at han rammer plet. Dæmonernes foretrukne stil er og bliver: dæmonisering.

Kommentarer

Populære indlæg