Teknologi X



af marco_hanuman, the blogger


Vi havde en mistanke, der var noget, der tydede på det, men det var svært at sætte fingeren på.

Journalisten Daniel Lizt, der opererer under navnet Dark Journalist, har længe forfulgt et varmt spor, der nu bonner ud med overraskende tydelighed: at esoterisme og viden i hemmelige selskaber handler om teknologi. En særlig form for teknologi.




Det er i almindelighed antaget, at hemmelighedskræmmeriet udelukkende har handlet om udøvelse af magt i lukkede cirkler, skjulte dagsordener, lyssky virksomhed, postdemokrati, dunkel spiritualitet, kabbalemageri, okkult og sort magisk manipulation med menneskers virkelighed.

Dette er på den ene side ikke helt forkert, men på den anden side er det langt fra rigtigt. Hemmelighedskræmmeriet har et andet formål end antaget, hvilket har at gøre med et stykke essentiel og afgørende teknologi kaldet X. Denne teknologi er karakteriseret ved sin effekt, hvorfor den er anset for farlig i allerhøjeste grad fra oldtiden og til i dag. Det er grunden til dens hemmeligholdelse set fra både den ansvarlige/etiske del af hemmelighedskræmmerne og den uansvarlige/uetiske.

Den ansvarlige/etiske del har vidst, at X-teknologien er farlig i hænderne på de forkerte. De har vidst det udfra en overleveret viden om en højcivilisation, der eksisterede for 12.000+ år siden, der havde adgang til teknologien, og som blev ødelagt vha. denne teknologi. Vi kan kalde den for den atlantiske, et udtryk som hemmelighedskræmmerne ikke ville have noget imod.

Den uansvarlige/uetiske del har imidlertid haft den samme viden, men har forfulgt deres egoistiske begær om at eje og bruge teknologien for egen vindings skyld på andres bekostning. Kun i det omfang, at de risikerer at udslette sig selv, vil de afstå fra at anvende X-teknologien til destruktive formål. At udslette andre, har de ingen skrupler med.

Det er endvidere antaget især af undergrunds-alternativ-konspirations-segmentet, der er aktive på internettet, at alle hemmelige selskaber og logelignende organisationer har tilhørt den sidste kategori, at alle deres medlemmer især de højest placerede var ondsindede Illuminati og satanister. De mindre højt placerede kunne til nød undskyldes ved, at de alligevel ikke vidste, hvad der foregik, men alt i alt blev hele det brogede felt beskrevet over én kam med én skabelon, der syntes bekvem til formålet.

Igen, det er ikke helt forkert, at disse selskaber til alle tider har tiltrukket lyssky personer med begær efter magt. Og potent viden er ensbetydende med stor magt. Det kan bestemt ikke overraske, når det nu begynder at stå klart, i hvilket omfang selskaberne har gemt og bevaret en viden om en særlig teknologi af ekstraordinær kraft, at deres kredse har haft en lige så særlig appel til folk med et ønske om adgang til denne ekstraordinære kraft.

Hvor ser vi denne teknologi stikke hovedet frem? Og hvorfor er der ikke nogen, der har talt og skrevet direkte om den? En del af svaret på det sidste spørgsmål finder vi hos filosoffen, videnskabsmanden og esoterikeren Rudolf Steiner i hans skrifter, hvoraf de fleste af dem er foredrag, der er blevet nedskrevet af hans sekretærer, og som tilsammen udgør et opus så kolossalt, at intet menneske ville kunne læse det i ét liv. Hvordan han selv har formået at skabe dette opus er i sig selv en gåde. Men Steiner nævner direkte den atlantiske civilisation, og ikke som et tåget mytisk fænomen, men som en realitet. Det var et emne og en viden, der var på dagsordenen i Det Teosofiske Selskab, som han efter syv år valgte at forlade.

I årene før 1. Verdenskrig vælger Steiner at frigive en bunke viden, som hidtil har været gemt i de esoteriske selskaber. Han gør det i en erkendelse af, at Verden, omend den ikke er ganske moden til denne viden, heller ikke kan vente længere på den. Han så med sit klarsyn, at nogle særdeles mørke kræfter bedrev deres spil i dette vindue i tid og rum, som slutningen af det 1. årti udgjorde. Vinduet kunne have bragt et velsignet skift i stand for menneskeheden, men de mørke kræfter kuppede og kaprede det, hvilket bragte et forbandelsens skift i stand.

Vi ved i dag, hvad der skete. Alt blev fucked up og perverteret i løbet af blot fem år. De mørke kræfter, som Steiner så, befandt sig primært indenfor det britiske establishment, men også i fx tyske juncker-kredse. Husk i øvrigt, at det britiske aristokrati var tysk. 1. Verdenskrig og dermed dens efterfølger 2. Verdenskrig var deres værk. At de formåede som sejrherrer at tørre deres skyld af på tyskerne, er irrelevant i sagens dybere sammenhæng. Industrialismen og dens forudsætning, Imperialismen, var deres værk. En stribe særdeles ubehagelige og for eftertiden valent beskrevne folkemord, det indiske, det irske, det iranske, det tasmanske, det sydafrikanske, det russiske, det armenske var direkte eller indirekte deres værk. Perverteringen og ågerkarle-gørelsen af det internationale bankvæsen var deres værk. At det så skyldtes en parasit, der havde gravet sig ned i dette samfund, er igen irrelevant for en bedømmelse af samfundets skyldighed. NB! med begrebet 'samfund' menes ikke dets indbyggere, men dets lederskab, dets elite.

Alt gik galt i løbet af fem år, og vinduet blev lukket. The Titanic sank, og bestemt ikke uden bagtanke. I øvrigt var det ikke The Titanic, der sank men The Olympic, læs herom i The Titanic - The Ship That Never Sank, og en hel masse vigtige personer omkom ved samme lejlighed. The Federal Reserve, den amerikanske nationalbank, blev kuppet af en håndfuld oligarker. I videnskabens verden gik det også helt galt, og de særdeles lovende tiltag, der kulminerede med Nicola Tesla, blev skudt i sænk og konfiskeret. Før Tesla gik det på samme vis for John Keeley, der allerede i 1890'erne havde udviklet fuldt funktionelle systemer for energi og luftfart. Keeley blev funderet af en af de ultimative rigmandsfamilier, Astor.

Det er her, forbindelserne til Det Teosofiske Selskab slår igennem. Keeley dør på besynderlig vis. Han havde forinden præsenteret sine opfindelser for det amerikanske militær, der på lige så besynderlig vis udtalte, at 'det lyder interessant, men vi kan ikke se militær anvendelse for det'. Hvilket militær ville ikke kunne se en anvendelse for et maskineri, der kunne flyve hen over fjendens hoved med 500 km i timen og smide bomber i hovedet på dem? Der er noget, der ikke stemmer her - hvorefter Keeley dør en lidt for hurtig død. Og hvorefter hans opfindelser bliver sendt som pakker til ingen andre end kredsen omkring Annie Besant, daværende leder af Det Teosofiske Selskab, hvor det besluttes at skjule teknologien, da menneskeheden ikke var rede til den slags. Set i bakspejlet uden tvivl en rigtig beslutning, for hvis mørkets kræfter havde haft adgang til den slags i forbindelse med 1. Verdenskrig, så havde det set meget værre ud. The Army Flue, også kaldet Den Spanske Syge, var slem nok, et biologisk masseødelæggelsesvåben opfundet af det amerikanske militær, der tog livet af 100 millioner mennesker på verdensplan og vandt 1. Verdenskrig for De Allierede. Det kom så ikke lige med i historiebøgerne, I wonder why ...?

En lignende historie, som Keeley's, rammer Nicola Tesla. Også han havde en rig oligark som finansiér, og J.P. Morgan var endog særdeles modbydelig. Interessant er det, at Mr. Modbydelig også er instrumentel i sænkningen af The Titanic = The Olympic, hvor en af hans konkurrenter, Mr. Astor, John Keeleys financiér omkommer. Mørkets kræfter kan især godt li' at myrde folk, de mener står i vejen for deres livsprojekt. Omkring 20 statsledere i og udenfor Europa blev myrdet som optakt til 1. Verdenskrig, da de mentes at ville modsætte sig briternes plan om The Great War. 4 amerikanske præsidenter er myrdet af Mørkets Kræfter. Statsledere i både det 20. og 21. århundrede er siden blevet myrdet.

Tilbage til Steiner. Da han så, at vinduet i tid og rum blev lukket, og at Mørkets Kræfter, Ahrimans/djævelens akolytter fik overtaget, proklamerede han, at der 100 år senere ville være en genåbning af vinduet. Det er lige nu i disse år, og det ville være meget uviist at negligere sandhedsværdien af, hvad han så med sit klarsyn.

Forfølgelsen af X-teknologien har mange implikationer og forbindelser.

  • Den rækker som nævnt ind i det Teosofiske Selskab.
  • Den knytter an til alt, hvad nazisterne udviklede under radaren, og er årsagen til deres ekspeditioner til steder, hvor der fandtes spor af den fra oldtiden.
  • Den knytter yderligere an til nazisternes såkaldte raceteorier, der i sin kerne kan koncentreres til: at de var efterkommere af en civilisation på planeten Mars (Aries - Mars).
  • Den stikker dybt ind i hele UFO-fænomenet, der handler om langt mere end eksotiske flyvende tallerkener.
  • Den er en understrøm i alt, hvad NASA har foretaget sig og - tør man roligt sige - har forsømt at fortælle Verden om. Blot et Apollo-program kunne ikke have fundet sted uden tilstedeværelsen af denne teknologi, og det er naivt at tro, at man kan flyve til Månen med en stor, primitiv nytårsraket i røven. Og selvfølgelig var de på Månen. De, der abonnerer på ideen om, at det hele var fake, har hermed meldt sig ind i fjolsernes klub sammen med flat-eartherne. The fakeness var det, de viste os, ikke det, de gjorde.
  • Den dukker op hos stifterne af Findhorn, der havde teosofiske forbindelser. Mens de dyrkede grøntsager af rekordstørrelse efter steinersk-biodynamiske principper, brugte de alle ressourcer på ufologi, ikke som antaget som newage-kgult, men som seriøse studier.
  • Den dukker op i en andet mørk organisation ved navn CERN. Begge dens stiftere, to irske brødre ved navn Varian, var medlemmer af Det Teosofiske Selskab. Den monstrøse hadron-kollisionsmaskine, der er et af CERN's hovedprojekter, er en videreudvikling af deres opfindelse.
  • Vi har allerede nævnt Tesla og før ham Keeley, og i 1990'erne fandt en lignende event sted, hvor et gennembrud for teknologien var lige på trapperne, hvorefter den blev undertrykt. Det var sagen med Ponce og Fleishmann og deres såkaldte kolde fusion. I dette tilfælde fandt der ikke et fysisk mord, men et karaktermord sted, hvilket ramte de to forskere i form af latterliggørelse og arrogant benægtelse.

Herefter bliver det interessant, for det viser sig, at der er en meget stor kontinuitet i det amerikanske oligarki, og at de i generationer har været involveret i hemmelighederne omkring X-teknologien. To herrer i starten af det 20. århundrede var involveret. Den ene var Vannever Bush. Den anden var Donald Trumps onkel, John G. Trump. Den ene var stifter af MIT, Massachusets Institute of Technology, den anden af The National Academy of Engineering, og begge havde forbindelser til de teosofiske kredse.

Det er også interessant, at en stribe amerikanske præsidenter har efterladt sig et såkaldt time capsule, et lukket notat, der ikke må åbnes, før et antal år efter deres død. Det gælder både for Dwight D. Eisenhower (værre end sit rygte), Lyndon B. Johnson (svarende til sit rygte = mafioso og medskyldig i mordet på JFK) og Richard Nixon (bedre end sit rygte og offer for karaktermord). I både Eisenhowers og Nixons tilfælde knytter indholdet uden tvivl an til ET og UFO-fænomenet og dermed også til X-teknologien.

Behøver vi næsten nævne forbindelsen mellem nazisterne og American Deep State? CIA er den mere ondsindede del af denne forbindelse. Men også forbindelser, der ikke er helt så entydigt ondsindede er til at få øje på. Wernher von Braun er interessant. Manden var top-fysiker, og det gik på et tidspunkt op for ham, at alt, hvad han havde lært om fysik i 'skolen', var forkert. Einstein og den 'jødiske' atomfysik var et blindspor, og ingen af de særlige fænomener, han havde observeret og studeret, kunne forklares via relativitetsteori og termodynamik. Det kunne lyde som de onde nazier mod de gode og åh-så-forfulgte jøder, men i realiteten var det virkelig fysik kontra fake fysik, fysikkens hovedskisma fra Newton til i dag.

En af de forskere - og det er han, selvom han ikke har akademisk papir på det - Ken Wheeler er ikke sen til at konstatere, at 'fjolset' Einstein ikke havde forstået noget af betydning. Wheeler er helt åbenlyst dybt inde i forståelsen af X-teknologien og den fysik, der ligger til grund for den. Han har i realiteten gjort rede for den forenede feltteori, som det aldrig lykkedes Einstein, Bohr og kvanteteoretikerne at nå frem til. Vi har før på paradigmet.blogspot.dk gjort rede for, på hvilke måder skikkelsen Einstein er suspekt og muligvis skal betegnes som en af de største videnskabelige svindlere nogensinde. Vi skal ikke her igen gå i detaljer men henvise til Ophævelse af Tyngdekraften

Der er vældig meget, der tyder på, at Teknologi X har været kendt nærmest altid af de, der har kendt den. Dens historik går tilbage til nærmest ubeskrivelig oldtid. Den er stadig nærværende i beskrivelig oldtid, om ikke andet så som reminiscenser. Den pythagoræiske skole har stadig fat om kernen, men i antikken optræder den generelt kun fragmenteret. Det er også her, vi finder oprindelsen til de esoterisk-kabbalistiske selskaber, der jagter stumperne i øst og vest, især i pendulfart mellem Egypten og Babylon. Viden om teknologien lagrer sig i stærkt krypterede/tilslørede former som alkymi, kabbalisme, astrologi, gematria (numerologi), Tarot og andre divinationsformer og magisk praksis. I renaissancen sker der en kort opblomstring i form af Corpus Hermetica, hvor en del af de afhandlinger, der forsvandt ved nedbrændingen af bibliotektet i Alexandria, der mellemlandede i Byzanz/Konstantinopel dukkede op hos venetianerne, der som bekendt havde plyndret Konstantinopel i det 4. Korstog. En af de i mindre grad modbydelige venetianere, fyrsten Cosimo de Medici, var oprigtigt interesseret i den tabte videnskultur og betalte for oversættelsen. I løbet af 150 år gik denne viden igen tabt ved opkomsten af rationalismen/Oplysningstiden, hvor al esoterik blev bandlyst og erklæret for politisk ukorrekt.

Endnu en gang tilbage til Rudolf Steiner. Han er arvtageren af en tradition, der med Goethe som mellemlanding og beskyttet ø i det rationalistiske helvede holder fast i en ældgammel ukompromitteret tradition. Årsagen til, at Steiner vælger at lukke op for posen med hemmelighederne, er, at han ser, at menneskeheden om blot et par generationer vil være så dybt fucked up af materialisme, at den vil være udenfor pædagogisk-spirituel rækkevidde. Han vælger derfor at bryde det kodex, som han er blevet pålagt fra selskaberne om aldrig at røbe disse hemmeligheder. Men han går kun til et ganske bestemt punkt, og så siger han selv, at nu må han ikke sige mere. Det punkt er just, hvor han kunne røbe selve karakteren af Teknologi X.

Tiden var ikke inde dengang for 100 år siden.
Er den inde i den 2. tidslomme 100 år senere?


Kommentarer

Populære indlæg