Fra Freud til Finansterror

af marco_hanuman, the blogger

Diskursivitet

Bag dette højpandede æggehoved-udtryk gemmer sig en ganske betændt sag, et sygt begreb til at beskrive en syg mentalitet. Det er opfundet for at levere et forsvar for svindleren Sigmund Freud - et fornærmende adjektiv, vi senere skal uddybe nærmere - af freudianeren og psykiateren Jonathan Lear - en beskæftigelse, der i sig selv som oftest udgør et svindelnummer. Han kalder Freud for 'en grundlægger af diskursivitet', hvilket hermed fritager ham for enhver kritik for videnskabelig uvederhæftighed. Man er altså i særklasse med et sådant velvilligt prædikat og kan ikke bedømmes ud fra de samme kriterier, som andre videnskabsfolk.

Udtrykket er simpelthen en eufemisme. Man kan skabe et pseudovidenskabeligt fortolkningskompleks, som Freud slap afsted med, og derefter blev reddet i land af eftertiden ved at blive anbragt i en særklassekategori, hvor der er immunitet for videnskabelig kritik fra eftertiden og arvtagerne af svindelnummeret.

Et nyere eksempel på skabelse af diskursivitet så vi, da daværende forsvarsminister, Donald Rumsfeld, blev spurgt af en journalist, hvordan han egentlig kunne påstå, at der lå masseødelæggelsesvåben som en virkelighed til grund for invasionen og ødelæggelsen af Irak, hvorefter han svarede: 'Vi skaber vores egen virkelighed'. Som den hyper-arrogante mand, han var, indrømmede han det blankt og var i øvrigt pisseligeglad med, hvad folk tænkte om det. Altså: Vi gør, hvad vi har lyst til, vi tager, hvad vi vil, vi myrder dem, der kommer i vejen for os, og så fortæller vi en skrøne om det hele. Og hvis nogen vil have en kritisk uddybning af skrønen, så fortæller vi den bare en gang til. For vi har skabt en diskurs, en præmis for samtale og fortælling, som alle andre blot har at forholde sig til.

På tilbagevejen til Freud kan vi foretage en mellemlanding hos hans nevø Edward Bernays, grundlæggeren af moderne public relation management- og propaganda-teknikker. Hans metoder var freudianske og bestod i at skabe en diskurs for at sælge et produkt. Han var psykologiens svar på Joseph Göbbels eller Ilya Ehrenreich (Stalins propagandaminister). Han viste helt præcist, hvad psykologi kunne bruges til: manipulation med sind og adfærd. Hvor Freud gjorde det med én person ad gangen, viste Bernays lige som nazistiske og bolsjevikkiske propagandamagere, hvordan man kunne gøre det med mange ad gangen.


Besat

For at kunne manipulere med sine patienter, foretog Freud nogle ganske absurde fortolkninger af deres drømme og udsagn. Alt skulle presses ind i hans sexfikserede begrebsverden om barnet, der som grundlag er traumatiseret og lider af en form for semi-pædofil binding til sin forælder af det andet køn. Det ligger lige til højrebenet at se på Freud med hans egne briller og dermed konstatere, at manden var dybt neurotisk. Hvordan kan man herefter tage noget fra hans mund og eksempel for gode varer? It takes one to know one, kunne nogen påstå, men er det så ikke - igen med hans egen terminologi - blot projektioner, han foretager på sine sikkert vældigt neurotiske, østrigske overklassefruer?

Årsagen til Freuds gennemslagskraft er hans læseværdighed, hans overtalelsesevner, ikke hans integritet. Hans karriere er fuld af fusk, svindel og fiaskoer. Han lægger an på kvindelige patienter. Han lyver og praler om, at han har kureret patienter, der selv efterfølgende siger, at de bare har det, som de havde det før eller værre. Han prøver at bestikke en af dem, for ikke at sige noget om det. Han ødelægger to ægteskaber og fire menneskeliv ved at forføre dem til skilsmisse. Han hvisker en kvindelig arving til en bankfamilies formue i øret, at hun har en hemmelig drøm om at gøre ham til en rig mand. Han opfinder absurde diagnoser ud af det blå. Eksempelvis Dostojevsky, som han ikke kunne døje - og som heldigvis for ham og verdenslitteraturen ikke var Freuds patient. Han diagnosticerer ham på afstand som lidende af hysteri. De symptomer, som beskriver Dostojevsky skyldes, at manden var epileptiker, men i Freuds terminologi var den slags udtryk for hysteri.

Freud var selv paranoid. Han var dybt ræd for, at hans elev Carl Gustav Jung skulle slå ham ihjel! Well, Freud havde jo også opfundet det fancy udtryk 'det rituelle fadermord', og da han som lærer var en slags far for Jung, ville han vel blive 'myrdet', hvis det skulle vise sig, at Jung havde fat i et længere strå - eller bare et strå i det hele taget - end ham selv.


Tilfældigt?

Man kan spekulere på, hvordan det kan være, at det er tre jødiske skikkelser, der efter tur har stået for svindel indenfor et hovedfelt af tænkning. Karl Marx indenfor politisk filosofi, Sigmund Freud indenfor psykologi, der stort set var hans egen opfindelse, og Albert Einstein indenfor fysik. Alle tre skikkelser har - jøder eller ej, tilfældigt eller ej - været med til på afgørende og omfattende vis at føre tænkning, videnskab og menneskelig eksistens ud på et sidespor, med enorm ulykke og lidelse til følge. Einstein er selvfølgelig ambivalent. Hans svindel bestod primært i, at det ikke var ham selv, men hans kone, der skrev hans teorier. Han var i realiteten ikke fysiker, men tidligere medarbejder i patentbranchen, hvor der ganske givet også blev svindlet. Det er måske mere rigtigt at beskrive ham som en kabbalist, der fik lejlighed til at infiltrere fysikken (jf. hans bibliotek med okkult litteratur). I sine breve beskriver han ovenikøbet sine pædofile tendenser. Karl Marx svindlede med finanserne og 'glemte' at nævne centralbankvæsnet i sit kæmpe møgværk Das Kapital, da han havde fået penge ned i baglommen af hr. Rothschild (jf. Bakunin). Den efterfølgende masseudåd, kendt som den Russiske Revolution, var i sig selv et af verdenshistoriens største svindelnumre. Marx behandlede sin familie som lort, Freud behandlede sine patienter som manipulationsobjekter, og Einstein ragede på sin steddatter og hendes mor på samme tid ('mit lille harem...'). Et mønster?

Freudiansk filosofi kombineret med sociologi, antropologi og andre bløde pseudovidenskaber inklusive forvreden og manipuleret filosofi ligger til grund for efterfølgeren til revolutionen, Marxisme 2.0 i skikkelse af Frankfurterskolen. Hvis vi tilmed inkluderer fingeraftrykket i den tyrkiske revolution inkl. det armenske folkemord og de to verdenskrige, så er det svært længere at påstå, at det jødiske element ikke som minimum er en medløber. Det er der simpelthen hele tiden. Det klæber. Det kan ikke skjules, det kan ikke lyves væk, og det kan ikke trues væk ved at hyle op om antisemitisme.

Psykologien er et dobbeltbladet sværd. Det kan bruges til at give visse former for indsigt. Hvis man er behavorist, kan man afkode menneskelig adfærd. Men Freuds eksempel viser, at det både er et modtage- og sendeapparat. Det samme som efterretningsvæsener. Efter efterretningen kommer tilretningen, dets formål er at blive anvendt til omstyrtelse og manipulation. Det samme med religioner. Med sjælens frelse som løfte, ankommer sjælens tilfangenskab. Det samme med Frankfurterskolen. Hvad der blev kaldt et institut til sociale studer, blev til en institution for kulturdestruktion og social kontrol.


Udfordring

Den yderst kompetente og meget læste russiske kommentator, der kalder sig The Saker (thesaker.is), på hvis blog Jimmie Moglia har skrevet den artikel (The Fraud of Freud), der danner afsæt for dagens emne, har på det seneste udgivet sin anden samling af artikler ved navn: The Essential Saker II - Civilisational Choices and Geopolitics: The Russian Challenge to the Hegemony of the AngloZionist Empire. Han siger det helt tydeligt. Man kan være uenig med ham, hvis man godt kan lide at stille sig til rådighed for Imperiet, men man kan ikke komme udenom, at Imperiet har det indbyggede zionistiske element. Det kan diskuteres, hvorvidt det har ladet sig indbygge for at være styrende eller blot medløbende. Men er det ikke sådan, en parasit opererer, ved at tvinge værtsdyret til at fodre den med sine livretter? Det kan også diskuteres, hvorvidt zionismen i den bredeste betydning, der rækker langt baglæns i tid, før begrebet blev opfundet, så det er en opskrivning af talmudisme - svindelnummeret er ældgammelt - altså hvorvidt zionismen selv er et redskab, jf. begrebet 'Guds udvalgte folk'. Og hvem er så denne bipolære, psykopatiske gud, der har udvalgt dem og til hvad? Er der en psykoanalytiker til stede?

Et hovedspørgsmål er, hvori består så den antagonisme, der har ført til den udfordring fra Rusland til Imperiet, som The Saker taler om? Den kan næppe eksemplificeres bedre end det neocon-zionistiske kulturangreb på Ukraine og Kiev, Ruslands fødested. Den Khazariske Mafia slår til igen. Den har eksisteret permanent over tid, og en af dens landingspladser var just kaganatet Khazaria (650-850), der efter kalifatets overtagelse af det byzantiske rige i 700-tallet blev tvangsomvendt for bekvemmelighedens skyld til rabbinisk jødedom for at undgå presset sydfra. Der var også andre fordele ved jødedommen, bl.a. tillades slaveri. Khazarerne, de bagvendte kryptojøder, var berygtede for deres babyloniske banksvindel, deres slaveri, deres hære af lejesoldater og andet godt, og de blev fordrevet af russerne. Sviatoslav I af Kiev (Kievan Rus) ødelagde khazarernes hovedstad Atil mellem år 965-69, hvorefter en bølge af azkenazisk jødedom, altså folk, der kaldte sig jøder, uden at være det, begyndte at sive indover Østeuropa.

Jamen, er man ikke jøde, hvis man har lyst til at kalde sig det? Absolut ikke, husk, at man kun kan være jøde ved at være født af en jødisk mor. Man kan ikke bare konvertere, som i Kristendom og Islam. Men det gjorde man altså, ved at bryde reglen. Så, medmindre man er efterkommer af sefardiske jøder, de oprindelige orientalske jøder, eller palæstinensere, der reelt set er langt mere ægte jøde end de israelske jøder i dag, da de er efterkommere af indbyggere i Palæstina for tusinder af år siden, så er man en del af et etnisk-kulturelt svindelnummer, hvis ideologi i dag repræsenteres af zionismen.

Så, når Rusland i dag er under angreb, er det ganske overordentligt tydeligt, at der er et aggressivt zionistisk element til stede. Det samme gælder for ødelæggelsen af Mellemøsten lige ud af scriptet fra Yinon-planen og helt tilbage til stifteren af zionismen, Theodor Herzl ('Et større Israel strækker sig fra Nilen til Eufrat') og frem til det giftige stads, der kommer ud af kæften på Bibi Netaynyahu. Næste offer på listen, ifølge zionisterne, der har dikteret alt, hvad muskelhunden USA har bedrevet af ugerninger i nabolaget i over 40 år, er Iran. Og de er i fuld gang med at lave rav i den ved at opildne farvede revolutioner og voldelige optøjer i Iran for tiden. Vi kommer til at se mere til det i det kommende år.


Specialitet

Det bringer os tilbage til overskriften: skabelsen af diskursivitet. Det beskriver en zionist-jødisk specialitet, måske det eneste, de i bund og grund er gode til. Det er det, som Hollywood gør 24/7/365. Det er et talmudisk, kabbalistisk projekt, et stykke sort magi, som når Donald Rumsfeld siger: Vi skaber vores egen virkelighed. Det er essensen af det kabbalistiske tankesæt, at virkeligheden er et illusionsnummer, og den, der behersker illusionistens repertoire af trick, behersker menneskenes virkelighed. Værdien af sandhed er i den sammenhæng NIHIL, intet. Sandhed er irrelevant for illustionisten. Virkelighed er det, der virker, og hvis løgnen virker bedre end sandheden, så er det den, der virker. Og løgn, af udøverne kaldet Den Ædle Løgn, altså de, som The Saker kalder for det AngleZionistiske Imperium, har været virkemidlet gennem hele Imperiets levetid.

Da zionisternes forgængere, de post-khazariske pengevekslere bed sig fast allerede i de tidlige faser af det Britiske Imperium, var det som de fleste bekendt på opfordring af puritaneren Oliver Cromwell - manden der var så forhadt, at man gravede hans lig op 1661 for at henrette det! De blev hentet ind og budt velkommen for at sætte gang i den for tiden skrantende britiske nationaløkonomi. Når man tilbyder khazariske vekselerer den slags, nøjes de ikke med at tage, hvad de bliver tilbudt, de tager det hele. En af de allerede på det tidspunkt altdominerende bankfamilier, Rothschild, fuldførte projektet i dagene for slutningen af Napoleonskrigene. Ved at lyve og svindle kaprede de i 1815 hele den britiske nationaløkonomi. Interessant, at det var ved Bruxelles (Waterloo, det store lokum), at Imperiet forfremmede sin position til at være uantastet i et par århundrede fremover.

Interessant, også som sidebemærkning, at den samme bankfamilie tre år senere gav den danske konge et tilbud, han ikke kunne modstå, hvorved den danske stat kom i udenlandsk familieeje og har været det lige siden. Det forklarer noget om, hvorfor dette lille fnattede kongedømme render som en køter i røven på Imperiet, når det udøver sine plyndringskrige i Udkantsverden. Interessant også, at Kongen af Fnatland 30 år, og endnu en gang 40 år senere, finder på at starte en krig med Preussen, der stod som det næste kejserdømme til falds på Imperiets ønskeliste. Har de fået et diskret prik på skulderen af hovedaktionæren? Historiebøgerne melder ikke direkte om det, så det er bare en strøtanke. Jeg mener, når absurditeter ikke giver mening, gemmer der sig som regel noget bag, der ikke er fortalt.


Ude af kurs

Man kan ikke starte en krig uden først at skabe en diskurs om, at krig er velgørende eller som minimum nødvendig. Denne diskurs kører som en medie-tsunami hen over Vesten og Verden i disse år. Finanskrig/handelskrig er blevet et af hovedvåbnene kombineret med informationskrig. Gerne garneret med en løbende udøvelse af iscenesatte hændelser som terrorhandlinger. Hændelserne i Iran for tiden har elementer af begge. Handels- og sanktionsvåbenet er særdeles destruktivt, og det er hele grunden til, at det er muligt at forføre/bestikke demonstranter til at smadre bygninger og sætte ild til ting og sager i iranske byer. Befolkningen har simpelthen oplevet en stram økonomisk livsførelse som følge af USA's zionistiske politik overfor landet. At det sandsynligvis ikke vil lykkes, skyldes, at iranerne er særdeles veluddannede og velinformerede folk, og at USA's og Israels/Englands/Saudi-Arabiens/Frankrigs aggressionspolitik i Irak, Libyen og Syrien er lidt for tydelig, altså de fem lande, der udgør den egentlige Ondskabens Akse i det AngloZionistiske Imperium, hvis vi skal bruge The Saker's udtryk i dag.

Interessant i den forbindelse er, at den saudiske wahabisme er en perverteret, kabbalistisk udgave af Islam, et bestillingsarbejde af de, der indsatte en jødisk familie (jf. CIA-rapport) som House of Saud, Mellemøstens mest korrupte regime, der sammen med Israel - og selv samme CIA - finansielt har understøttet stort set al Mellemøst-relateret terrorisme i det 20. og 21. århundrede. Når det er Israel og Saudi-Arabien, der hyler op om, at Iran skal sønderbombes, er det, fordi Iran har været med til at sætte en stopper for begge disse terrorregimers fremfærd mod deres naboer, senest ved at støtte irakerne og syrerne i kampen mod det ISIS - hvis opdragsgivere just var (behøver vi næsten at sige de?) Israel og Saudi-Arabien.

Alle folk, med en en enkelt aktiv hjernecelle, i Mellemøsten and beyond er vidende om dette på nuværende tidspunkt. De fleste informations-forgiftede medie-junkies i Vesten har ikke den fjerneste anelse, for medie-tsunamien skyllede deres hjerne ud. Der blev skabt en diskurs, (dis-kurs, ude af kurs?), de åd, hvad der blev serveret på tallerkenen, og de spiste op, som mor og far sagde, de skulle. Kløften mellem uvidende og vidende mennesker, diskurs-abonnenterne og folk med aktive hjerneceller er global, og den er ikke blevet mindre på det seneste.

Freud kom selv til at skrive en fortalelse, et freudian slip. Udsagnet underminerer og negerer hele hans eget fortolkningssystem mht. drømmetydning. Han skriver: Disse scener fra barndommen bliver ikke reproduceret under behandlingen som hukommelsesfragmenter, som minder. De er produkter af en konstruktion. Oversat til gement sprog: Det er noget, jeg har opfundet! Så, enten opfinder patienten dem, eller også opfinder terapeuten dem for patienten via sit kreative fortolkningsapparat. Freudiansk psykoanalyse er altså indrømmet et fantasifoster, et svindelnummer. Ikke så sært, at folk aldrig bliver kureret for noget via samtaleterapi. De kan uddanne sig til at blive professorer i deres egen neurose, men de har skabt en livslang afhængighed af deres shrink. Forskellen i afhængighed af psykoanalyse i den freudianske forstand og psykofarmaka i den psykiatrisk-medicinalindustrielle forstand er lig nul.


Bunkum

For nylig er zionisterne, CIA, the neocons og horder af liberals med samt alle deres medier kommet op med en ny absurd variation af syntetisk medieskabt diskursivitet. Den går ud på, at russerne er skyld i udfaldet af den amerikanske valgkamp! Og mens de havde den fremme, kom der en hel stribe absurde beskyldninger om, hvad russerne også var skyld i. Kun no-brainers hopper på den slags, men i USA er der over tid skabt en hel totalitær kultur for blind accept af no-brainers. Man bør nok tillade sig selv at lade sig underholde af dette show, for det har givet bagslag for diskurs-skaberne. Folk er begyndt at forså det, de køber den ikke længere.

Det er russerne, der bliver udsat for alt det, som propagandaen beskylder dem for. Vi har beskrevet det før (Den døende gud og kabbalah), men dette stunt er et talmudisk, kabbalistisk ritual kaldet håndspålæggelse. Det betyder i al sin grumhed, at bødlens skyld ved en magisk akt bliver overført til offeret. Vi er vidne til udøvelsen af dette ritual, hver eneste gang USA, Israel, Saudi beskylder deres fjender for ... ALTING! Oversættelseskoden er simpel og ganske direkte: De har selv gang i ... ALTING! Det er satanisk, rituel menneskeofring. Den russiske czar og hans familie blev rituelt menneskeofret i 1917, og i kælderlokalet, hvor svineriet foregik, var der smurt kabbalistiske tegn ud over væggene.

I 2017 viste den voksende alliance mod Imperiet, at den mente det alvorligt, og at den var villig til at lægge betydelig handlekraft i sine intentioner. I 2018 fortsætter uden tvivl det lange, seje træk i samme retning. Imperiet vil blamere sig yderligere, og dets modstandere befæste sig yderligere. Det kan resultere i desperate handlinger. Fx en iscenesat hændelse i form af en ny finanskrise, værre end i 2008. Det er nu, den skal fyres af, hvis det ikke skal være for sent. På plads er nu stort set BRICS-landenes alternativ til SWIFT, altså monopolet på international clearing af pengeoverførsler, et af post-WW2-redskaberne, sammen med IMF og WTO og alle de andre kontrolredskaber for amerikansk dominans. Derfor bliver 2018 et år, hvor der vil ske en intensivering af Imperiets krigsførelse i form af handelshindringer og finansterror.

Det eneste, som Imperiet kan diske op med, er mere af det samme lort, de har budt Verden i århundreder. De ejer ikke ægte kreativitet, kun variationer af den samme skabelon. Når den går død, har de INTET at komme med længere.

Imperiet oplever sit rædselsscenarie. De tillader i deres arrogance at udspy overfor Iran: Verdens øjne holder øje med jer! Men Verden er ved at formulere et modudsagn: Verdens øjne har set jer! Hvor ironisk og samtidigt hvor passende. De, der har vendt alting på hovedet og beskyldt deres fjender for alt, de selv har gjort, får nu deres eget lort i hovedet. Lad os se, om de bryder sig om smagen. Vi holder øje med dem. De har Google, Facebook, NSA, CIA og Sillicon Valley. Vi har 7 milliarder øjne og ører x 2. 

Kommentarer

Populære indlæg