Lys og Mørke - 2017 julesvada

af marco_hanuman, the blogger

Hvis vi skulle give året en enkelt overskrift og altså kun havde ét skud i kanonen, så måtte det uden tvivl herfra blive: Imperiet fik omsider kamp til stregen. Og kamp til stregen kunne udskiftes med kvalificeret modspil. Det har stået skrevet på væggen i lang tid, og det skete. They had it coming, som de siger derovre, hvor det meste af lortet kommer fra. 
Hvordan kan jeg tillade mig at sige den slags fra en gammel frønnet knaldhytte med udsigt over Sydhavet? Eller hvordan kan vi vide, at det hele - inklusive hytten ved havet - ikke bare går hen og ryger i luften? Is this for real, som de siger derovre, hvor Imperiet valgte at lægge de fleste af sine hovedkontorer. Måske fordi de oprindelig mente, at de var beskyttet for tid og evighed af noget mellemliggende vand. 

Svaret er selvfølgelig: Det kan vi heller ikke, og 2018 kan meget vel gå hen og blive endnu et problematisk år. Lad os hoppe direkte ud i det, for et sted skal vi starte. 

Der er ankommet en julegave, der bestemt ikke er en blød pakke, og den har kun stået på ønskelisten hos den forkælede møgunge, der fik den: Jerusalem bliver hovedstaden i det settlerfænomen, der kaldes Israel, ikke-staten, der indtil videre ikke engang er anerkendt som stat, hvilket er de færreste bekendt. Begrebet dobbelt statsborgerskab har reelt været en joke. Israel bliver så hermed anerkendt ad bagdøren, for USA bruger nu ordet 'ambassade', hvilket kun kan komme en stat til del. Indtil videre har der kun været konsulater i Tel Aviv, og det har kun været ikke-staten Taiwan og Sydafrika, den gamle apartheit-partner, der har anerkendt Israel som en stat. Israel har aldrig nogensinde opfyldt de betingelser for at blive en stat, der er nedfældet i bindende resolutioner fra FN: 

1. Hjemvendelsen af alle fordrevne palæstinensere til deres hjembyer i Palæstina, og husk at Israel ER Palæstina! Zionisterne har bare stjålet landet og omdøbt det.

2. Overholdelsen af de grænser, der blev fastsat. Altså ingen aggressiv ekspansionspolitik, hvor fanatiske settlergrupper yderligere fortrængte palæstinensere.


Her kunne man spørge, om Jerusalem som formel hovedstad ikke er ligegyldigt, for det er den alligevel de facto, siden Knesset ligger i Jerusalem sammen med flere regeringsinstitutioner, og alle besøgende statsledere er gennem tiderne blevet modtaget her. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, for hele symbolikken er for tydelig. Det er samtidig en anerkendelsen af terrorstaten Israel. Skulle der være en zionist, der bliver stødt over ærmet over en sådan konstatering - og ja: det er en konstatering, ikke et dabatoplæg - så skal jeg gerne repetere, hvordan settlerregimet er bragt i stand, nemlig vha. terrorisme. Men jeg tror ikke engang, at zionisterne bliver fornærmede over det, for de er simpelthen arrogant-stolte af, at deres 'founding fathers' var terrorister. Jeg behøver bare at sige King David Hotel, hvor alle de britiske arkiver og dermed belastende beviser mod Ben Gurion og hele slænget blev bombet og destrueret. Og samme slæng vendte tilbage og fortsatte med terror som et vellykket styresystem overfor resten af Verden fra Begin til Netanyahu. Der er israelske fedtfingre på stort set det meste af den terror, Verden har set de sidste 30-40 år. Igen tror jeg ikke, at zionisterne vil benægte det, for de synes, det er herligt, at Verden har danset efter deres pibe. At de så alligevel spiller offerrolle og hyler op om antisemitisme er for det første uudholdeligt, for det andet latterligt og for det tredje ynkeligt. Den amerikanske anerkendelse er et blåt stempel til et terrorregime, og det meste af Verden er ganske klar over det. USA har måttet nedlægge veto i Sikkerhedsrådet med samtlige andre medlemmer, der 'anbefaler' dem ikke at gå videre med det. Ordet anbefaler er tydeligt nok, men virker alligevel en anelse svagt, for man kunne have valgt at bruge ordet fordømmer. Følgerne af tiltaget er dog ganske tydeligt: en ny bølge af uro i Mellemøsten, fordi araberne reagerer, som de gør, hvilket selvfølgelig er totalt forudsigeligt. Det er nærmest en kliché, og hvis det ikke var så tragisk, så ville det være en joke. Det mest tragiske er, at de reagerende masser bare uden at vide det spiller Israels kort endnu en gang. Provokationer, som fælde, er hele hemmeligheden bag en forudsigelig kaotisk - hvis man kan bruge det paradoks som billede - status quo i regionen.

At USA har taget det drastiske og stærkt provokerende skridt, skyldes, at de har mistet fodfæstet i Mellemøsten. Eller sagt på en anden måde: Den forkælede skødehund Israel har mistet en del af grebet om muskelhunden USA, der har gjort alt det beskidte arbejde for dem i over en menneskealder. Status Quo er altså ikke helt, som det har været indtil videre, og det er det, der gør det interessant. Noget har brudt trivialiteten og forudsigeligheden. Magtstrukturen er gået op i sømmene i 2017, og nu prøver zionisterne og deres venner at stramme halsbåndet. De vandt i første omgang i Libyen, hvor de skabte en base for terror, plyndring af guld og olie og vandteknologi og udskibning af våben, terrorpersonel OG det etniske terrorvåben vendt mod Europa: masseimmigration. Bare spørg italienerne og grækerne, hvad der er væltet ind fra Libyen og omegn. Men i deres overmod gik zionist-neocon-koalitionen videre - og husk hele planen, forfattet af general Yinon, om et Storisrael med balkaniserede nabostater, der er alt for svage til at yde nogen modstand. Husk endvidere implementeringsdelen røbet af general Wesley-Clarke, der hovsa-afslørede (eller var det med vilje?), at Syrien blot var et af de syv lande, der efter Irak skulle smadres. Og det var her, det gik galt for deres plan. Ondskabens Akse 

Lad os lige træde et skridt tilbage, for hvad menes der, når vi tillader os at sige 'deres'. Hvem er 'de'? De er en struktur. Denne struktur er en krop, et korpus, en korporation bestående af et hoved, en muskulatur og forskellige organer. Det er sådan, Imperiet fungerer. Hovedet sidder i England, groft sagt. Muskulaturen sidder i den hovedløse kæmpe, USA. De forskellige organer består af Israel, Saudi-Arabien og den tæmmede wannabe, ex-imperiet, der altid håber på sit come back, eller sagt på en anden måde, naboregimet Frankrig, der stiltiende har haft lov til at rage sin del af kagen til sig. Her har vi strukturen bag Ondskabens Akse, et udtryk, vi har stjålet (tilbage) fra George Bush. Han brugte det som bekendt om Imperiets fjender, der sjovt nok var alle de tiloversblevne lande i Verden, der stadig havde en ægte nationalbank, der ikke var en del af det globale syndikat kaldet centralbankvæsenet. Men det er ligesom at høre en tale af Netayahu, hvor han ævler løs om, at Iran gør dit, Iran gør dat, Iran er så-og-så ond, Iran har det-og-det masseødelæggelsevåben, Iran står for al terror og yakadiyak ...  så passer det hele på en prik, hvis bare du skifter Iran ud med Israel. ALT det, som Imperiet beskylder sine erklærede fjender for, er det, som det selv har gang i. 
Ondskabens akse som nationer er selvfølgelig kun én måde at indramme strukturen på. Den er ganske overfladisk for så vidt, for blot at sige, at England som nation er hovedet på kroppen, beskriver ikke, hvad det er for en struktur inde i hovedet, inde i hovedstrukturen, der opererer. Det ville kræve en bog på størrelse med professor Carol Quigleys uomgængelige Tragedy and Hope, hvor han både detaljeret OG loyalt-naivt blotlægger hele strukturen bag det 20. århundredes magtelite og deres Verdensimperium. Hans projekt var, må vi ikke glemme, at beskrive det 19. og 20. århundrede som en tragedie, hvad det så sandelig var, men samtidigt at fremstille den anglo-amerikanske elite som fremtidens håb, der blot gjorde, hvad der nu skulle gøres for at redde Verden. Altså den ædle løgn og update på White Man's Burden. Quigley er derfor en fantastisk kilde, for ingen kan beskylde manden, der således stillede sit professorat og enorme detaljeviden til rådighed for hestens mund, for at være en konspirationsteoretiker. Han behøvede ikke at teoretisere om noget eller nogen, for han er en insider med direkte adgang til direkte kilder. 
Og hermed er vi tilbage til zionisterne, der blot er et af Imperiets organer. Det kan godt være, at den parasit, der på tålt ophold suger af sit værtsdyr (jf. Cromwell), selv mener, at den er selve det styrende organ, hvilket ikke er helt løgn, for halen har logret med hunden. Men der skal ikke mere end en effektiv parasitkur til at uddrive den (jf. hvad hele Europa havde gjort før Cromwell). Den får lov til at bo og operere i kroppen og suge til sig af et vist mål af kroppens livsenergi, så længe den udfører sit slimede værk. Der er tale om en symbiose, ikke et overtag. Ligesom zionisterne er stolte af, at de slipper afsted med deres terror (selvom bødlerne spiller offerrolle), og at Verden ikke aner, hvad der ramte den, men straks ser i den retning, der bliver peget, ligeså stolte af og overbeviste om deres medfødte ret, er medlemmerne af den anglo-amerikanske herskerelite jf. Quigley. Målet helliger midlet, og det 20. århundredes folkemord i milliardstørrelse! - og jeg skal gerne ved lejlighed gøre rede for, hvorfor vi skal op i dén kategori - udgør intet moralsk problem for dem af den simple og for de fleste tænkende og følende mennesker uforståelige grund, at herskereliten (elite = elected = de udvalgte - ikke at forveksle med folke-valgte) ikke besidder en moral, der baserer sig på tilstedeværelse af samvittighed og empati. Man kan ikke engang tale om psykopat-moral, for moral er netop det, som mangler hos en psykopat. Den elitære kultur er en psykopat-kultur.
Moralens tilbagekomst 

Tilbage til Syrien. Det var i Mellemøsten det startede, og det bliver i Mellemøsten, at det kommer til at slutte ...? Vi bør nok tøve med at bruge den slags absolutte termer, så lad os sige: Det er lige nu i Mellemøsten, i Levanten, at der tilsyneladende er sket et skift. Som det fremgår af det andet og sidste afsnit i 2017 af Den Multipolære Verdensorden - Overraskelser i Mellemøsten og Asien på Radio Paradigmet, så var det i Syrien, det gik galt for alvor for Imperiet. Det var her, Imperiet mødte sit Nemesis for begået Hybris. 

Irak var smadret for en stund = en årrække. Afghanistan var smadret og besat, og alle opiumspengene flød frit ned i Imperiets hemmelige, sorte statskasse. Er der noget nyt her siden Imperiets opiumskrige i første halvdel af 1800-tallet? Altså en imperial økonomi, der altid har bygget på drughandel, menneskehandel, våbenhandel, sørøveri og finanssvindel. Og krig, altid krig. Og hvis omkostninger ALTID har været ALLE tænkelige former for menneskelig lidelse. Husk i den forbindelse, at jf. Opiumskrigen var opium både en forrygende indtægtskilde og en folkemorderisk massegift. Libyen var smadret. Sudan var smadret. Ukraine var sat i brand af Imperiets neo-nazistiske, neo-fascistiske, neo-con-supporterede korruptheder. I 2012 blev den plan, der allerede lå klar og beskrevet under Eisenhover i 50'erne, iværksat. Syrien, det stabile land, det gamle og må vi sige: oprindelige kristne land (det var i Syrien, det hele startede) med den størst tænkelige tolerance overfor alle etniske og religiøse retninger, skulle nu smadres. Zionisterne på den nedre og nedrige side af Golanhøjderne sad allerede og smiskede og vred sig i hænderne i perverteret, morbid fryd. Dette kunne ikke gå galt. 


Valgfarcen

Men det gjorde det. Der var sådan set to ting - mindst, der gik galt i 2016-17. Det ene var Syrien. Det andet var præsidentvalget i USA. 

Forestil dig, at du var feteret favorit-præsidentkantidat i USA og havde total opbakning fra Wall Street, total opbakning fra pædofil-Hollywood, total opbakning fra alle milliardær-geeks fra datamafiaen i Sillicon Valley, total og aldeles opbakning fra den samlede 15 milliarder $ budget mediemaskine bestående af CNB, NBC, CNN, Fox News, ABC, Channel 4, BBC America, hele mediekagen, at du havde uforbeholden opbakning fra hele det militær-finansielt-industrielle kompleks, at du ved et partikup havde overtaget kontrollen over hele det demokratiske parti ved at nakke Bernie Sanders og havde fuld opbakning fra valgprognoserne, der hver dag pumpede propaganda forklædt som 'måling' ud, at det var latterligt og nyttesløst at stemme på modkandidaten, at du havde ubegrænsede kampagnemidler til rådighed skaffet fra din egen pengevasker-familiefond, at du havde zionist-neocon-slænget bag dig, fordi du selv var en af dem, at du havde dine pædofil-venner på plads på valgdagen, der havde tappet ind i valgmaskinerne, at du havde formået at privatisere belastende mails på egen server, og at du havde opbakning fra CIA, NSA og FBI. 

Altså forestil dig lige, at du havde mulighed for at få så entydig kolomassiv curlingbane-opbakning fra etablissementet i det mafiastyrede, korrupte land, USA, med en befolkning, der i generationer var blevet gjort dummere og dummere og var blevet hjernevasket med hele udtrækket af monstermaskinen - OG SÅ GIK HEN OG FLOPPEDE TOTALT! Hvad skete der lige her? Og de liberale hangovers, der aldrig er kommet ud af forrige årtusind og Den Kolde Krig med al dens hjernevasker-retorik og ideologiforurening, fattede absolut intet af, hvad der ramte dem. Inklusive kællingen, der tabte valgkampen. Og det gik galt for the liberals både i USA, Europa og de dele af udkantsverden, hvor de var placeret. Deres liberalisme - og husk, at socialismen afgik endegyldigt ved døden i 1990, at der kun tilbage er højre- og venstre-liberalisme, at de begge er totalitære, og at de, der lever i illusionen om andet, lever i en bagskid, en hangover, der som alle hangovers har en begrænset levetid - altså deres tofarvede neo-liberalisme fik et seriøst skud for boven, og de fattede det ikke. Deres Nemesis var deres indbildskhed, deres optrænede evne til at hengive sig til en illusion om egen magtfuldkommenhed. 


American Psycho


Den amerikanske befolkning kom op af sofaerne og sagde, at Nok Er Nok, og the liberal establishment forstod ikke et vink med en vognstang og teede sig efterfølgende som spædbørn. Deres reaktion var infantil. Bølgen af infantil reaktion var omgående global, ligesom omfanget af det sats, som promoveringen af en korrupt mafia-bitch med et milliontals menneskeliv på ikke-samvittigheden (psykopatsyndromet, du ved) ved navn Hillary Clinton, var. Infantil-reaktionen sendte chokbølger ud, der kunne mærkes i hele Vesten. Jeg møder til daglig folk, der mener, at det er nok at udspy en dårlig Donald Trump-vits copy-pasted fra det liberale global-fascistiske medie-imperiums 24/7-propaganda-outlet og kalde det for politisk meningsdannelse. Tag ikke fejl, der er adskillige ting, der kan kritiseres ved Trump-regimet og ved manden i sig selv, fx jf. den tåbelige beslutning om at blåstemple Jerusalem som hovedstad for en terrorstat, blot fordi hans svigersøn, Kushner, endnu en zionististisk neocon med dobbelt statsborgerskab, modtager direkte ordrer fra Bibi Netanyahu. Ligesom en anden ordre, der kommer fra det zionistiske estabilshment, der har købt og korrumperet stort set samtlige senats- og kongresmedlemmer i hundehoved-staten USA, der i 40 år har ført Israelsk udenrigspolitik stik imod sine egne borgeres interesse og viden - fordi de har løjet om det overfor borgerne - altså en anden ordre om, at det nu er Iran, at de og vi skal til at hade, fordi det er Iran, der ifølge zionisterne og deres nye kvindelige ambassadør for USA, Nikki Haley, der er skyld i hele misèren i Mellemøsten. Altså det Iran, der står på listen iflg. Yinon-planen, ifølge det neocon-setup, som Wesley Clarke kom til at røbe, det Iran, der ikke har interveneret ét éneste land i Verden siden det persiske storriges krige i antikken, mens USA blot post-WW2 har overfaldet stort set SAMTLIGE lande på kloden. Kan man tillade sig, ja, jeg spørger bare forsigtigt og i al beskedenhed, om FN-repræsentanten for et sådant land har nogen som helst legitim ret til at fremføre nogen som helst kritik mod noget som helst land i Verden for noget som helst i retning af det, som hun er sat til at fremføre? 


Global fascisme 

Men tag heller ikke fejl om, at Donald Trump bestemt ikke var globalfascisternes og mindst af alt the liberal fascist establishments valg. Altså endnu en dårlig nyhed til det efter eget udsagn tænkende segment i både dette land og andetsteds: venstrefløjen blev i Obama-perioden til fascister. Altså fascister i ordets funktionelle og tekniske karakter af en betegnelse. De blev erklærede tilhængere af det fascistiske teknokrati ved navn EU, projektet der blev udtænkt af nazister i Det Røde Rum i 1944 med det nazistiske finansgeni - vi behøver ikke at hylde manden for at anerkende hans genialitet - Martin Bormann som bagmand. Dernæst understøttet ved dannelsen af BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank via Hitlers regnskabschef, Hjalmar Schacht. Dernæst understøttet af dannelsen af Bilderberg-gruppen startet af SS-officer Prins Bernhard med det samme formål som BIS: kanalisering af nazipenge. Og lige pludselig hed projektet Det Europæiske Fællesmarked og EU og var helt stuerent.


Psycho? Måske blot en af deres snedigste mænd.

Så hvad er fascisme? Det er en total sammensmeltning af stat, privat virksomhedsliv og -interesse med tilhørende privat bankvæsen og -interesse. Så, har vi demokrati i Europa og USA i dag eller det ovenfor beskrevne? Hvis du mener, at vi har demokrati, behøver du ikke at læse videre ;-) så læs bare videre, for hvis du mente det, havde du aldrig læst så langt som til her. Venstrefløjen og det efter eget udsagn tænkende segment hyldede fra og med Obama, uden skam i livet, folkemordet i Udkantsverden, USA's neokoloniale, neoimperialistiske og på alle interne og eksterne måder illegitime interventionspolitik overfor resten af Verden. Fløjen var omsider nede at ligge med bugen i vejret og så totalt kompromitteret i deres heilen over den globale neofascisme, at de aldrig siden vil kunne rejse sig moralsk set som ideologisk fløj. Tilbage har de kun deres megaløgn, deres feelgoodness og deres virkelighedsfornægtelse. Deres eneste chance, som individer, er, at forstå, forskrækkes over og dernæst angre, hvad de medvirkede til. Og chancen for, at det vil ske? Jeg tør ikke give et bud på, hvor mange, der vil gå i deres grav, uden at have fattet en pind, men tallet er højt. 

Det er totalt interessant, det her. Den såkaldte venstrefløj har selvfølgelig sit primære ophav i den kabbalist- og frimurer-styrede Franske Revolution, og sekundært i den anglo-amerikanske og frimurerstyrede Russiske Revolution med udgangspunkt i frimureren og Rothschild-protegéen Karl Marx. Det zionistiske element i revolutionen og marxismen er umiskendelig og uomgængelig. Ikke engang zionisterne vil benægte det, og vil igen være stolte af det. Deres fornægtelse ligger et andet sted. Elementet er ligeledes umiskendeligt og uomgængeligt i den efterdønning af kulturmarxisme og fabiansk socialisme, der har subverteret Vesten i hele den Kolde Krig. Dette kan ikke modbevises, kun fornægtes og benægtes, hvilket er det eneste, som bagskids-socialisterne nu har tilbage. De trådte i Obama-perioden i ufrivillig karakter - for de havde i mellemtiden solgt deres fri vilje for ussel mammon og stanglakrids - som fascister. De havde selv misbrugt og udvandet udtrykket, så de ikke længere anede, hvad det betød, hvorefter de blev det, de kaldte de andre. Interessant igen, for hver eneste gang man hører et zionistisk udsagn, så kan man altid udskifte enhver beskyldning overfor modstanderen med ... sig selv. Tag enhver tale af Bibi Netanyahu og udskift Iran med Israel. Iran gør ditten, Iran gør datten, Iran er skyld i syv og sytten - så, skift Iran ud med Israel, og du beskriver virkeligheden! Det er helt mekanistisk, og man bør nærmest sige tak til statspsykopaten Bibi for at levere nøglen til beskrivelsen af hans terrorstat.


May-or-May-Not meets a psycho


Syrien 

Det var især i Syrien, det gik galt for globalfascisterne. Det gik galt af den simple grund, at de tabte deres proxy-krig, og at deres støvler-på-jorden-terroristhær nu nærmest er udraderet. ISIS var fra starten af al Qaeda rebranded, altså et remake af en CIA-produktion. Der er ingen i udkantsverden, der IKKE ved det her, så lad nu være med, Vestens horder af fjernsyns-onanister, at fremture med jeres hjernevaskede stupiditet. Verden er ved at vågne fra sin lange søvn og bliver nu fuldt dagslys-klar på, at dette er et værk af CIA og USA. Vesten er simpelthen ved at vågne op til den samme virkelighed 2.0, som indbyggerne i Sovjetstaten og deres underkuede vasal-regimer måtte æde som lort i 50-70 år. Den gule presse og dens propaganda-virkelighed stinker, og ideologisk tornerosesøvn er simpelthen blevet for kedelig - den er ikke engang underholdende længere! 

Her kommer en interessant oplysning. I den Kolde Krig var der tætte forbindelser mellem Israel og samtlige - ikke bare nogle, men SAMTLIGE fascistregimer og juntaregeringer, fra Grækenland til Argentina. Vi kender forbindelsen mellem Israel og apartheitregimet i Sydafrika - de identificerede sig med de apartheit'ister, de selv var - men nu er det dokumenteret, at de også var i seng med junta-fascisterne i Sydeuropa og Sydamerika og de steder, hvor denne styreform blev klonet. Der er med andre ord zionistiske fingeraftryk på fx den Beskidte Krig og Operation Condor i Sydamerika. Det er ikke overraskende for de, der kender til forbindelsen mellem CIA, Gestapo, Mossad, altså det tildækkede operationelle felt, hvis fingeraftryk har tilfedtet samtlige beskidte operationer i Verden siden 2. Verdenskrig. Det tydeliggør de to følgende udsagn: Zionisme er jødisk fascisme, socialisme er zionistisk rød fascisme. Og med 'jødisk' menes ikke hr. og fru. Goldbaum, men khazarisk mafia-virksomhed, for jøder kender ikke deres egen historie, men kun den mytologi, der er opbygget af talmudister og kabbalister. Skulle der være en jøde eller to i læserskaren, der føler sig fortørnet over dette udsagn, bør de revurdere det som et udsagn af understøttelse, for de er selv de mest bedragede af alle. Ingen kan være mere interesserede i afklaring end de, der kalder sig selv for jøder og tror, at de ved, hvad det vil sige. De lever i en bagskid på samme vis som det, efter eget udsagn, tænkende segment. Den dårlige nyhed er, at deres tid som Guds udvalgte folk er forbi - og var i øvrigt et flop hele vejen. Jeg siger bare Zabatei Zevi - oops, den sved! 

En anden grotest-interessant og vældig sigende oplysning er, at USA har sendt irakerne en regning for de overflyvninger de har gjort på irakisk og syrisk territorium, hvor de skulle have bombet ISIS, men hvor de hver eneste gang ramte ved siden af. Behøver vi at sige med vilje. Men altså: terroristernes bagmænd har den uforskammethed at tage sig betalt for at medvirke til terror! Det er lige før, at en sådan grotesthed fortjener en 1.-pris indenfor sin absurd-perverse genre. Jeg kender kun til ét historisk fortilfælde, hvor franskmændene sendte en regning til indbyggerne på Madagaskar for, at de - behøver vi at sige ufrivilligt - lod deres ø smadre og udplyndre. Det er en absurd god/ond businesscase, at få ofrene for en forbrydelse til at betale omkostninger for denne. Én ting er, at Irakkrigen var en del af Yinon-planen om Israel fra Nilen til Eufrat. Ideen stammer fra Theodor Hertzl, zionist-settlementets formelle grundlægger. Allerede i de første snoldede kibbutz-indhegninger med pigtråd og maskingeværer var ideen om et megaloman-projekt sået som et ideologisk frø. 


Flag of the psycho army

I Syrien blev der imidlertid trukket en streg i ørkensandet. Det var bare ikke den streg, som Deep-State-klovnen Obama i en af sine teleprompterede, præscriptede taler kaldte for 'den røde linie'. Linien blev trukket af syrere, irakere, russere, iranere og en række andre interessenter, der var FUCKING!! trætte af USA-Israel-Saudisk neokolonial-neoimperial regionalpolitik. Syrien blev: her stopper det, nu er det nok, hertil og ikke længere! Ved årsskiftet 2017-18 blev terrorfænomenet ISIS bortset fra et par hårdnakkede lommer nedkæmpet i Syrien og Irak. Mon ikke enklaverne er ryddet inden årsskiftet. At de selvfølgelig nu bliver omdirigeret, da deres opdragsgivere fortfarende er USA, Israel, Saudi-Arabien, England og Frankrig, Ondskabens Akse, er selvindlysende. Men jeg har en dårlig nyhed til både terror-kalifatet og deres opdragsgivere: I er set, og I har nu lært Verden at være på vagt, og på hvilken måde at være på vagt. Tak for det! 

Syrien var vendepunktet. Syrien var også startpunktet for 2.000 år siden. Læs bloggen Kongen der forsvandt eller endnu bedre: køb og læs årets julegave: Paradigmet - En undersøgelse af understrømmen af tilsyneladende indiskutable forudsætninger for vores fælles virkelighed. Omfanget af svindelnummeret vil fremgå klart, for det er en ældgammel historie. 

Russerne trådte ind på scenen i Syrien. De trådte ind på opfordring af den syriske regering og handlede derfor legitimt. Høgene i Washington kunne pive og klynke og skælde og smælde, men de havde selv i mellemtiden brændt al deres egen legitimitet af. USA fik på samme tid deres Russia-Gate. Altså en serie af medie-spundne og af samme grund ikke-underbyggede absurd-latterlige påstande om, at russerne personificeret med Vladimir Putin havde manipuleret det amerikanske valg. Gennemført dårlig og infantil tabermentalitet. Samme model som en Bibi Netanyahu-tale, hvor man blot behøver at skifte ordet Iran ud med ordet Israel for at få et nogenlunde sandt udsagn. Altså USA og CIA beskyldte russerne - uden at dokumentere det, ingen grund til det - for at gøre ALT det, som de selv havde gang i: hacking, manipulering, subvertering. Det står simpelthen i deres manual. Hver eneste gang, de begår en udåd, så beskylder de offeret for udåden for at have begået netop ... udåden. 

Hvorfor sammenkæde Russia-Gate med Bibi? Fordi Russia-Gate ER Israel-Gate!

Trumps svigersøn, Jered Kushner, modtager direkte ordre fra Bibi (er det ikke sødt, når man har et kært kælenavn for en stjernepsykopat?) og er derfor netop det, som man beskylder russerne for: at gå et fremmed lands ærinde. Kushner skulle ifølge normal retslighed klynges op for højforrædderi, da han agerer som et andet lands agent. Det samme skulle flertallet af senats- og kongresmedlemmer, der får pumpet lommerne fulde af bestikkelsespenge fra israelske lobbyister og hvert år stiller sig op og heiler ved AIPAC-møder. Når Bibi får lov til at tale i kongressen, er de bestukne tåber - og ifølge gammel terminologi funktionelle landsforræddere - beordret til at give ham stående ovationer. Så hvad er Israel-Russia-gate? Det består i, at få alle de dumme-dumme medieforbrugere til at se i retning af Rusland, mens de bliver buttfucked igen-igen af Israel. 

Irakerne har på den anden side allerede holdt deres sejrsparade i Bagdad for at have udraderet ISIS i Irak. Syrerne arbejder op til jul -17 på at smide de sidste stinkende ådselsædere ud af Idlib-provinsen. Rygtet har spredt sig til Egypten, Libyen, Qatar, Shinjiang-provinsen i Kina, Indonesien og Filippinerne + en række afrikanske stater, at ISIS/al Qaeda/whatever betalt hyænepak nu er på vej, hvis de ikke allerede er der. Syrien/Irak har været en slags træningslejr for de, der overlevede. De bliver, nu mere hårdhudede og afstumpede, sendt videre i systemet. De er blevet hjernevasket af wahabi-fascister i koranskoler i Centralasien finansieret af Saudi-Arabien.  


Slyngelstaten

Nu sagde vi lige Saudi. Despot-sheikerne møder lige nu deres Nemesis. Deres synderegister er nærmest ubegrænset: terror, terror og atter terror, finansiering af terror, organisering af terror, despotisk barbari, finansterror, grådighed, folkemord, overgreb på samtlige konventioner og menneskerettigheder, mere terror, overfald på en fattig-fattig nabostat (Yemen) og massemord på dens indbyggere, trilliardær-grovæder-frådseri, systematisk løgn, ... jeg stopper her. Det er, hvad det er. Hvad næsten værre er, at Vesten har forholdt sig fuldstændig paralyseret tavs om denne århundredlange udåd ved navn House of Saud. Hvilket selvfølgelig er ganske forklarligt, da Vesten består af en række lande, der sutter pik på USA, der igen er lejret i en 69'er med Saudi-Arabien, med råolie som glidecreme og petrodollar til at tørre den af med bagefter. 


Saudi psycho


Men den saudiske adfærd har nu mødt sit ... ja, det ligner sgu mest af alt sit endeligt. Den er så pinlig, at det gør ondt helt ind i knoglerne. Det er kulsort middelalder. Deres kronprins har nærmest tegneserieagtigt buret alle konkurrerende sheiker inde i et hotel i Riadh og stjålet alle deres milliarder. Alle deres terrorprojekter er slået fejl, og deres ofre er nu blevet til deres forenede mareridt. Deres krig mod houtierne i Yemen er dømt til at slå fejl, for INGEN har nogensinde knægtet dette indædte krigerfolk. Beatles sang 'Can't buy you love', og sangen her er 'Du kan ikke købe dig til motivation'. Et motiveret folk vinder ALTID over en korrupt angriber. Husk Vietnam. Deres retorik overfor Iran er i samme skuffe, bare værre. Forestil dig en israelsk eller saudisk aggression backed up af USA mod Iran. Altså hele tre stater med bestukne, bedragede, bekøbte og dødtrætte soldater, uden en retfærdig sag mod en nation, af dybt motiverede krigere med en dybt motiveret og samlet befolkning bag sig, der just har haft forenet succes med at udradere de korrupte, bestukne nationers terrorist-lejesvende og deres perfide hærgen løs i deres forgårde. Forestil dig et mareridt, der vil møde korrupthederne. Verden vil stå sammen i foragt for deres aggression. Rusland, Kina og Indien vil bakke op. Europa vil revne på midten. Store lande som Egypten og Pakistan, Indonesien og Filippinerne vil følge trop. Japan ligeså. Alle, gentager ALLE, ofre for amerikansk, britisk og fransk imperialisme og neokolonialisme vil stille sig til rådighed. Sydamerika vil følge med. Selv en totalitær mediepropagandamaskine fra hele Vesten vil ikke længere være nok til at dreje hovedet om på Vestens indbyggere. 

Ondskabens Akse møder sit Cambrai Liga-øjeblik. Du ved som fast læser af Paradigmet sikkert, hvad jeg taler om, men tillad mig alligevel at genoplive din fortræffelige historiekunnen. Bystaten Venedig havde i 1508 pisset samtlige nationer i Europa af og provokeret en koalition kaldet Cambrai-ligaen, hvilket medførte en massiv opmarch af hærstyrker til at smide deres parasitiske regime ud. Herefter flyttede parasitten nordpå og videre. USA er arvtageren af den venetianske regimente og oplever nu sit øjeblik. De har ingen steder at flygte hen, men bliver nødt til at pakke sammen og dukke nakken. Deres tid som unilaterale supermagt er slut. Og tak Himlen for det, for de sidste skal blive de første, og de, der har raget til sig, skal miste alt, og Jorden skal tilhøre de ydmyge. Som der skrevet står. Skal vi ikke bare sige det ...? 

En af de slående ligheder med slyngelstaten Venedig og slyngelstaten USA er, at det eneste, der bakker deres økonomi op, er deres hær. Bag deres finansmanipulationer gemmer sig en mangel på værdier (inklusive åndelige, men der menes de jordiske her), og derfor var venezianerne så vel som amerikanerne på et tidspunkt nødt til at anskaffe sig en overdimensioneret hær. En anden slående lighed er deres såkaldte sikkerhedspolitik og deres efterretningsvæsen med ordre til at infiltrere, subvertere og henrette alt og alle, der ikke makkede ret. Venetianerne havde deres Rådet af Ti og deres hemmelige politi. Den katolske kirke havde deres inkvisition. Nazisterne havde deres Gestapo. Amerikanerne har deres CIA, FBI, NSA. Disse og mange ligheder - inklusive at hele Verden på et tidspunkt har fået nok. 


Radio Paradigmet gør også status over året 

Det kan kun anbefales at se de to seneste udsendelser fra Radio Paradigmet, hvor det geopolitiske geni, Claus Spenster, får lov til at gå linen ud. Der findes ingen personer indenfor landets grænser, der har så omfattende og fuldstændig opdateret viden som CS, og som efter en utrættelig grad af hjemmearbejde deler generøst ud af den. Omfanget af emnet er så stort, at tre timer i to udsendelser var det mindste, vi kunne indskrænke os til. Og der er meget mere, hvor det kommer fra. Udover de detaljerede kommentarer, er der et omfattende billedmateriale, så du kan sætte ansigter og lokaliteter på. Det, der er det befriende og unikke ved CS's kommentarer, er, at han holder tæt øje med alle revnerne i Imperiets murværk. De findes overalt på kloden. Summen er en lurende optimisme med verdenssituationen. Der er reelt kun et eneste håb om en form for verdensfred, og den består i som punkt 1 i den helt nøjagtige og fuldstændige identifikation af ufredsstifteren, så det bliver helt klart for alle, i hvilket retning de skal se og hvori ufredsmageriet består. At dette er en kompleks størrelse og ikke kun én gruppe mennesker, én nation, én organisation med et vidt forgrenet netværk, der går på tværs og opererer gennem bestemte lande i bestemte perioder, fordi disse landes og lederes immunforsvar overfor den ufredsstiftende megaparasit har været svage. Men ingen er håbløst uhelbredelig, for i alle nationer findes der tilstrækkelig mange potentielle ledere med ansvarlighed og integritet. Det er den gode nyhed, selvom det i samme åndedræt må indrømmes, at folk af den støbning er svære at få øje på i vores del af Verden. Vi har alt for længe haft en ledelseskultur, der har bragt de værst tænkelige til magten, eller som undervejs har haft den stygge evne, at folk med oprindelige gode intentioner blev korrumperet.  


Aftenlandets undergang? - kvalt i eget lort

Se på den stak kriseramte ledere, der sidder i toppen af de store europæiske lande. En fru Merkel, der er i dyb krise efter hendes uhæmmede indvandrings-non-politik og hendes kritikløse medspillen på amerikansk neocon-aggression mod Rusland og Ukraine, der har kostet Tyskland 10 milliarder euro's tab. Se på en rådvild Theresa May med blod på fingrene efter den beskidte Syrienskrig, britisk støtte til terror-support-skraldemændene The White Helmets, med dårlig økonomi og med Brexit. Se på en Macron, hvis popularitet er styrtdykket, så han er nødt til at kompensere ved at forsøge sig som udenrigspolitiker. Se på en Madridregering i krise, fordi separatisterne i Catalonien har givet dem fingeren - og lige har fået absolut flertal i regionen. Se på EU, der nu slår revner og afslører sit elitære og totalitære projekt og teknokraternes arrogance overfor de europæiske befolkninger. Og deres korruption topper lige nu. 40% af mep'er i Bruxelles står på George Soros lønningsliste! EU finansierer og iværksætter nu demonstrationer mod regeringer i de lande, der ikke underkaster sig totalitarismen! Man kan forstå, at KGB gjorde noget lignende under Den Kolde Krig 1.0, men at EU nu gør det samme i den ligeså kunstige Kolde Krig 2.0 er fucking unbelievable! Så er man godtnok på skideren. 

Man fatter næsten ikke, hvad der foregår i hovedet på teknokrater. Foregår der overhovedet noget? Hvordan kan de gå og tro, at hvis de bare drejer på et par håndtag og trykker på et par knapper i førerkabinen på en monstermaskine, der er begyndt at udsende sort røg, så går det nok over? Hvordan kan man tro, at en så afgrundsdyb kløft mellem befolkningen og bureaukratiet bare kan overkommes med en stak af de sædvanlige smart-ass-rævekager og kunstgreb?


Humanity versus psychopathy

Og nu er hele Europas finanskreditor åbenbart blevet træt af at være trækdyr for maskinen, kreditor for alle andre lande i Europa, forhadt og ugleset af de fattigste lande, der er blevet nakket af centralbankvæsenet inklusive Deutsche Bank og ECB for slet ikke at tale om IMF - OG trætte af ovenikøbet ikke at 'få lov' til af USA at tjene de penge ved ærlig handel, som de kunne. Hvornår har vi i øvrigt hørt det før? Hmm-hmm, der var vist noget med et par verdenskrige, der begge gik ud over Tyskland, og som bagefter sad med hele skylden. Jeg reviderer lige mine ovenstående udtalelser om, at det kun var amerikanernes regning til Irak (som de først havde smadret) eller franskmændenes regning til Madagascar, der var historiske fortilfælde. 

Men altså, nu taler tyske euro-socialdemokrater om at lave en luksus-rigmandsklub af Europas Forenede Stater, og de, der ikke vil være med på deres betingelser, bliver smidt ud. Igen tænker man, om den slags eurokrater overhovedet tænker. Altså, Europas FORENEDE Stater, hvor over halvdelen af dem har meldt sig ud eller er blevet smidt ud. Men de skal da være så velkomne til at bombe Unionen tilbage til Romtraktaten og videre tilbage til Kul & Stålunionen. Måske ender vi i Det Røde Rum i 1944, hvor EU blev skabt i sin grundform af ingen andre end nazisterne og deres finansgeni - og det må man desværre give ham - Martin Bormann, der således lagde grunden til, at Tyskland også efter krigen kunne dominere den europæiske fællesøkonomi. Hvis du ikke lige synes, at det stod i historiebogen fra gymnasiet, så er det fordi, den historie er så betændt, at den er ... frasorteret. Måske bl.a. fordi Bormann gik under jorden ved at skrive sin egen dødserklæring et år senere under besynderlige omstændigheder. Når man er død, kan de jo ikke komme efter én længere. 

Vi har ikke blot en politisk-kulturel krise. Ej heller blot en økonomisk krise. Vi har en moralsk og åndelig krise. Andre steder i Verden, der har været hård ramt af demoral og korruption, imperialismens afstumpende kraft, er folk ved at genskabe deres moralsæt og værdighed. De genvinder håbet. De aner afslutningen på hundrede års ensomhed, for de ser i internet-kommunikationens tidsalder, at de netop ikke er alene. 

Mange folk i Vesterlandet er uden nogen reel fornemmelse for, hvordan folk tænker og føler og agerer udenfor deres egen boble. Vi har jo levet fedt af kolonialismen. De ressourcer, vi forbruger, er jo stjålet fra udkantsmenneskene. Vi har ikke gennemskuet dem eller os selv endnu. De, derimod, har for længst gennemskuet os. Vi har søbet rundt i forløjet, propagandisk-mediegrød og labbet deres færdige menings-afstumpninger i os. De, derimod, har med egne øjne på egen krop oplevet sig selv som laveste led i den fødekæde, der har skabt vores velstand - som vi ikke engang værdsætter. 

Men Vesterlandet har også skabt sit eget nyproletariat. Herskereliten har begået den bommert, at de har ødelagt middelklassen og står nu ubeskyttede mod presset nedefra. De uduelige ledere i Euroland mangler folkelig legitimitet, forståelse og opbakning. 


what a charming animal ...

Således en opsang før jul. Men en opsang med lys i mørket. Det nytter jo ikke at have neon-loftlys tændt for fuld udblæsning, for så kan man jo ikke se lysene på bordet. Det kræver, at man også er i stand til at se mørket. Og så tror jeg, vi bare giver ordet til en gammel kending, der står klar til at få et af sine sure opstød:Profeten Alkazeltsers svada til menigheden i Slaraffenlund 

I hyklere, der hyler med de hyæner, I hylder! 
Ved I ikke, at kolportøren af løgnen er lige så god som løgnens ophavsmand? 
Ved I overhovedet, at hæleren er lige så god som stjæleren? 

Hvad hører jeg deroppe på bageste række, at det ved vi sgu da godt! 
Javel ja, men så er det, jeg spørger igen: ved I, at jeres vellevned består af hælergods.
Jeg taler ikke om, hvad I ved i princippet og i teorien, eller hvad I påstår, at I ved,
men at I ikke ved en skid og ikke en gang aner det, hvilket gør jeg dumme i 2. potens. 
Jeg taler om, hvad I ved om virkelige hændelser i virkelighedens verden. 
Nejvel nej, det tænkte jeg nok, for de hylende hyæner glemte at fortælle, 
hvor de havde deres udbud af varer fra, og at de også havde 'glemt' at betale for dem. 

Hvad hører jeg derinde på mellemste række, at de sagde, at det var gratis indtil videre! 
Hvor torskeagtig kan man overhovedet være inden for grænserne af dumhedens lov? 
Der er INTET, der er gratis, og i særdeleshed ikke, når man hyler med hyæner. 
I bliver, hvad I hyler med. Hvis I ellers gad eller turde se jer selv i spejlet, ville I opdage, at I er ved at udvikle et sæt blodskudte, stikkende øjne, et snerrende tandsæt og en gang ildelugtende savl, der flyder ud af mundvigene. Læg dertil et duknakket hovedparti, en luskende gangart, en strid nakkekam og en støvet, lusebefængt pels. 

Og hvad hører jeg dernede på forreste række, at I ikke ønsker sammenligning med støvede, parasitbefængte, kadaverlugtende og omkringluskende ådselædere! 
Nåvel nå, her vil jeg nok mene, at I skulle have tænkt på den sag noget før. 
For hyleren er lige så god som det pak, han hyler iblandt. I er blevet til underhylere! 
Når I først har stillet jeres mundstykker ukritisk og ureflekteret til rådighed for en hord af hensynsløst hungrende, højrøvet røvnakkede hyæner, så fanger bordet herfra og til regnskabets time - uanset om I hyler eller stikker haler mellem ben og bagdele. 

Og hvad hører jeg lige derude på sidelinien, at det er for sent nu, for der var en fyr forleden i sort jakkesæt med hvidligt fjæs og sort eyeliner, der sagde, at I skyldte ham en lillefinger, og nu ville han have hele armen! 

Gustent. God Jul, siger jeg bare.


Kommentarer

Populære indlæg