Svindlens anatomi

af marco_hanuman, the bloggerJeg taler om identitetstyveri. Jeg taler ikke om usle digitaliserede cpr-nummer-tyverier i disse betændte tider. Jeg taler om noget, der er endnu værre: tyveri af identitetsskabende identiteter.

Hvad taler gimpen om?

Han taler om historiske identiteter. Og han starter med at definere en identitet.
En identitet er skikkelse, der er identisk med en anden skikkelse uden at være denne.

Og hvad skulle problemet være med det?

Problemet er, at det er designersvindel beregnet på at få et stort antal mennesker til at vende deres kønne hoveder i den ene retning, mens designersvindlerne har gang i deres betændtheder i den anden, tredje og/eller syvende retning. Det er med andre ord en tryllekunst, og vel at mærke ikke af den hyggelige underholdende og uskyldige slags, hvor entertainere iført høj hat og kappe tager sig betalt for at fremføre illusoriske tricks med hvide kaniner og oversavede damer i varietéer og på TV, og hvor folk klapper af det undervejs og bagefter.

OK, så kom et par eksempler.

Udmærket, og lad mig starte med at sige, at der i allerhøjeste grad er blevet klappet af det både undervejs og bagefter. Lad mig dernæst tilføje, at svindleren meget vel kan være den samme som identiteten, og det er han i det første eksempel.

Fire klassikere
Vi har her en jødisk aristokrat og skriftklog, der senere blev en romersk historiker ved navn Josephus. Jeg ved, jeg har fortalt den før, men denne case story er ikke til at komme udenom denne gang heller. Jeg skal gøre det kort. Navnet indeholder med behændig reduktion og ombytning af bogstaver både Joseph og Jesus. Hans tilkøbte, bekvemmelige og afbetalte efternavn var Flavius, hvilket identificerer ham med en kendt romersk slægt af kejsere med penge nok i lommerne til at købe sig til hvad som helst. I dette tilfælde købte den kejserlige mafia sig tid og rum til politiske rævekager og fordele i deres egen tid og for deres egen families skyld (læs: mafia). For eftertiden - og jeg er sikker på, at Josephus ikke havde forudset dette, for hvordan skulle han have kunnet det? - skabte de en global ideologisk flodbølge af tusindårs-dimensioner. Josephus var manden, der var inde i den identitet vi kender som apostlen Paulus, og som skabte det, vi kender som Kristendom. Samtidig fik han en anden skikkelse fra en anden kongelig familie til at forsvinde i verdenshistorien og pakke ham ind som en solgud. Behøver vi at gøre detaljeret rede for kristendommens social-mentale ingeniørkraft gennem snart 2000 år?

Den anden identitet er skuespilforfatter og digter i den elizabethanske æra. Hvorvidt manden selv var svindler, eller om han lod sig svindle med, er et definitionsspørgsmål. Han gik fra at være ustuderet søn af en slagter fra Stratford on Avon, til skuespiller til pludselig at være sprænglært, hyperbelæst, indsigtsfuld i alkymi, astrologi og beherskelse af adskillige klassiske sprog, hvilket fordrede adgang til eller ejerskab af et ganske ubetaleligt bibliotek og en forudgående livslang oplæring i at bruge det. Hvilket simpelthen ikke muligt.

Der er både gisnet og forsket i, hvem der forfattede de senere så berømte skuespil, der er udgivet og opført under navnet William Shakespeare. Et af budene henviser til, at der er meget lidt bevaret af dokumentation, breve, beretninger eller jordisk gods tilhørende manden efter hans død, og at man intet ved om ham i en årrække. Et bud går på, at han lod sig hyre af John Dee, mesterspionen, magikeren og alkymisten, Agent 007 som han underskrev sig med, efterretningschef for Elisabeth I. Dee besad det største privatbibliotek i Europa på den tid. William har altså stået i lære. Det er ét bud.

Et andet bud er, at det er Jarlen af Oxford, Edward de Vere. De esoteriske indsigter, der gennemsyrer Shakespeares opus, og som ingen almindelige teatergængere endsige connaisseurer opdager - kun litteraturforskere med de særlige briller på, der åbner den mulighed - stemmer overens med profilen. Dateringen af fx Købmanden af Venedig passer med, at han var residerende i Venedig.

Det tredje bud - og der er en hel stribe, vi ikke nævner her - stammer fra forfatteren og shakespeare-scolaren Joseph Atwill. Hans bud er, at det er en jødisk kvinde, Emilia Bassano, en kryptojøde, der underviste i sprog og litteratur i London. Shakespeares opus kan læses som en udsøgt hån til den romermagt, der sendte jøderne i diaspora og stjal deres Messias-skikkelse, udsatte dem for forfølgelse gennem Middelalderen og frem til 1500-tallet, hvor værkerne blev skrevet. Herefter skiftede i det mindste jødiske pengevekselerer til højstatus ved, at Cromwell inviterede dem ind i varmen for at tage hånd om den britiske nationaløkonomi. Og vi skal da lige love for ... En jødisk specialitet har gennem historien været kryptisering, altså at skjule deres egentlige identitet og herkomst. Det har mestendels været en strategi til overlevelse, men hvis Atwill har ret, er sagen Shakespeare mere end overlevelse og tenderer ren svindel.

Man kunne selvfølgelig argumentere for, at det er en forfatters ret at skrive under pseudonym, og der er selvfølgelig talrige eksempler på dette. Det er heller ikke undertegnede ubekendt ;-) Det har ofte skyldtes, at det at udtrykke sig eksplicit på skrift kunne være anstødeligt overfor Magten og derfor farligt for forfatteren.

Den næste identitet er kendt som en musikalsk geni fra 1700-tallet, hvis navn figurerer på en række musikalske værker af højeste kvalitet i tidens galante stilarter. Operaer, klaverkoncerter og -sonater, alle de genrer, der var salgbare i tiden. Og det er her svindelnummeret starter. De egentlige svindlere var hans far, komponist, teoretiker og pædagog, Leopold Mozart, medlem af en frimurerloge, hvor mænd med magt og betydning og uden den store vilje til at del ud af den mødtes og konspirerede om, hvordan man kunne skabe et geni, så datidens musikindustri kunne tjene kassen. Leopold var gennem årene gæstfri vært for noget i retning af 50 forskellige komponister primært af italiensk nationalitet, der masseproducerede mesterværker, der alle blev udgivet under navnet Wolfgang Amadeus Mozart. De selv blev delvis underkendt i musikhistorien som en slags sekundære skikkelser. Staklen Wolfgang døde ung og blev smidt i de ukendtes grav, inden han kunne finde på at røbe, hvad han havde medvirket til. Hans enke Constance slog sig senere ned i København, og man kan i dag finde en plade på hjørnet af Lavendelstræde og Hestemøllestræde. Hun kan ikke have være uvidende om svindelnummeret og har måske ønsket at komme så langt væk fra Wien, Prag og Salzburg, som muligt. En dansk diplomat Nissen tilbød hende i hvert fald muligheden med et andet ægteskab.

I dag er musikindustrien i stand til at massefabrikere popstjerner på himlen, der reelt ikke er i stand til at gennemføre en koncert uden playback og autotuner. Altså performersvindel. Anderledes er det i den klassiske musik, hvor en udøvende musiker ville blive pebet ud af salen, hvis han forsøgte at svindle sig gennem en koncert. Man kan simpelthen ikke gemme sig bag et akustisk instrument. Der forlyder ikke noget om, at man har forsøgt at svindle en komponist frem, men der er heller ikke de store penge i komponere i dag. Den sidste klassiske musiker, der tjente kassen, var muligvis Giuseppe Verdi. Og lad nu være med at sige Andrew Lloyd Webber, vi taler om seriøse komponister, der skriver seriøs musik, og Webber kan forøvrigt ikke skrive en node eller instrumentere - han kan klimpre eller brumme en melodi, som andre så skriver ned og arrangerer. I sig selv en form for svindel. Så sig hellere Hans Zimmer, der som filmkomponist i det mindste er i stand til at fake enhver klassisk genre, der er brug for til lejligheden.

Jamen videnskabsfolk, de kan da ikke fake noget, for det er jo videnskab?

Jeg kan uden at blinke komme i tanke om mindst ti grovsvindlere og et dusin svindelnumre med mange medvirkende. Men især en herre med hvidt mikrofonhår og moustache kommer mig i hu. Han havde gjort patentindustrien en tjeneste ved at være med til at stjæle en række vigtige patenter. Som tak for det, fik han en karriere som atomfysiker. Det var en kendt sag, at han var en ringe matematiker, hvilket næsten er utænkeligt i en så matematikbefængt branche. Hvordan slap Albert så afsted med det? Det gjorde han ved, at hans kone, der både var en dygtig matematiker-fysiker men også en dygtig plagiator, skrev alle hans artikler og afhandlinger og taler. Han skyndte sig at betale hende hele det beløb, som relativitetsteorien og nobelprisen medbragte - ellers kunne hun have fundet på at sladre. Relativitetsteorien blev i øvrigt opfundet af Poincaré og Lorentz.

Albert blev nærmest korporligt smidt ud af Tyskland, fordi de tyske fysikere ikke regnede ham for noget som videnskabsmand. Ahaa! antisemitisme, siger nogen straks. Ikke helt, de så blot, at han var en svindler, men en hurtig offerrolle trukket lige fra hoften er selvfølgelig altid bekvemt. Robert Oppenheimer frabad sig udtrykkeligt hans medvirken i Manhattan-projektet af samme grund. Men hvad sagde Albert selv om årsagen til, at han emigrerede til USA? Han skriver lige ud, at det er 'for at fremme zionismens sag'. Så ikke antisemitisme men nærmest det modsatte: zionisme, og fornøjelsen var helt på hans side. Da vi nu er i færd med at skrive noget mindre pænt om 'geniet' Einstein, så giftede han sig med sin anden kone for at få sex med hendes mindreårige datter. Ondsindede rygter? Læs hans breve, hvor han omtaler de to femininer som 'mit lille harem'. Svindel og klamt på samme tid.

Relativitetsteori og termodynamik har gjort stor skade på fysikkens udvikling ved at køre den fast i det partikelfysiske vildspor. Nicola Tesla havde allerede en forenet feltteori, men han var ikke primært teoretiker, for han var i fuld gang med at anvende sin teori.

Det var 4 eksempler på svindel af henholdsvis politisk-religiøs, kunstnerisk kommerciel og videnskabelig art. Bag svindlen stod henholdsvis mafia og romersk magtelite, esoterikere, efterretningsagenter og kabbalister, frimurere og venetianere - de bedrev forlagsvirksomhed og blev i stand til at sætte sig på trykkeribranchen efter Gutenberg - samt zionister.

Netværk over tid og rum
Det fortæller noget om, hvor man skal lede efter svindlere. De findes ikke kun i én branche og blandt grupper af de vanlige suspekte, men over en bredere vifte. Disse kan være indbyrdes forbundne eller i konkurrerende modstrid - hvilket strengt taget også er en tæt forbindelse jf. mafiaen, der forbrødrer sig det ene øjeblik og skyder hovederne af hinanden det andet. Men hvordan skal man forklare deres hensigter, hvad er det, de er ude efter, siden de er villige til at vride deres hjerner og ligge vandret for at skabe disse svindelnumre?

Det handler i nogle tilfælde men tilsyneladende på ingen måde overvejende om ussel mammon. Den slags er for lowlife-svindlere, ikke for disse højprofilerede typer. Det handler derimod om den ultimative magt, magten over virkeligheden og dermed magten over andre mennesker. Det handler om, for at parafrasere den bogtitel, som du nu uden tvivl er blevet opmærksom på, at gøre understrømmen af forudsætningerne for menneskers fælles virkelighed indiskutabel, til hævet over enhver tvivl. Deri ligger disse svindelnumres essens og virkekraft. De er bemægtigelsesredskaber. De er et stykke sort magi, om du vil.

Blot det at være i stand til at få massevis af mennesker til at hoppe på en papand er i sig selv et stykke magtudøvelse og en bekræftelse af den magtfuldkommenhed, de enten bilder sig selv ind, at de har, eller som de har arbejdet på så længe, at de nu er blevet vaneforbrydere med speciale i svindel. Hvis man kan gøre det én gang, kan man gøre det igen. Og igen, og igen. Det slår ikke fejl. Når man først får øje på svindel i ét felt på ét bestemt tidspunkt, så vil man altid kunne finde et foregående eksempel og et til og et til, for teknikkerne kommer ikke ud af den blå luft men har en lang historik og forudsætningskæde. De kræver et netværk af opbygget gennem lang tid, for svindlere står ligesom videnskabsfolk på skuldrene af hinanden. Det kræver også, at man har en hermetisk struktur, så man kan holde det tæt til kroppen og midler, der kan sikre, at nogen ikke taler over sig. Til det første har de deres hemmelige cirkler med filtreret indvielse. De har kompromittering som garanti, for en kompromitteret person har alt at miste ved at være letsindig. Sit liv for eksempel. Og så har de omérta, svoren tavshed, som det hedder i mafiaen. De har fået de nepotistiske fordele og overspring i karriere, social status, velstand, magt o.a., der har været lokkemaden for medlemsskab imod at holde deres kæft. For ellers ...

Eksempel på kædereaktion indenfor videnskabelig svindel: At man i 50'erne kunne trække et svindelnummer som BigBang-teorien op af hatten, har som forudsætninger den partikelfysik, der var skabt i kølvandet på relativitetsteorien og termodynamikken. Her kommer endnu en sindsmanipulerende gruppe på banen, jesuitterne, katolikkernes Gestapo med rødder tilbage til Den Spanske Inkvisition. Teorien blev bagt af den jesuittiske munk, Georges Henri Joseph Édouard Lemaître. Ved teoriens lancering skete der det besynderlige, at selv paven mødte op til konferencen i det Europæiske Astronomiske Selskab og lykønskede videnskabsfolkene med, at det nu var lykkedes dem at fremkomme med en videnskabelige parallel til Fiat Lux, lad der blive lys. Kirken havde kuppet kosmologien.

At elektromagnetisme og tyngdekraft ikke endnu er forstået i fuld udstrækning af videnskaben, skyldes at en englænder ved navn Haeavyside forfalskede Maxwells ligninger, der var skrevet i et matematisk-fysisk sprog kaldet quaternion. Som de læres på universiteterne i dag, er de omskrevet til 'normal' matematik, hvilket så til gengæld betyder, at fysikken er ude af stand til at forstå den egentlige sammenhæng mellem elektricitet, magnetisme og tyngdekraft. Det er med den baggrund, at man skal forstå det videnstyveri og det karaktermord, der fandt sted overfor det ægte geni, Nicola Tesla, der allerede havde dannet broen i sin egen i praksis og dens anvendte forenede feltteori.

Darwinisme er et omfattende svindelnummer. Da det står på ønskelisten over en separat artikel som forstudie til en boglig opfølger til Paradigmet - En undersøgelse af de tilsyneladende indiskutable forudsætninger for vores fælles virkelighed, vil jeg blot nævne hele misèren om the missing link, som darwinister aldrig er kommet op med, selvom de vrider og vender sig og nu er nødt til at påstå, at det slet ikke handler om at finde linket men om at kigge dybt i genetikken. Deres argumenter bliver mere og mere fortænkte. Undskyld mig: hvis neanderthaleren på alle, gentager ALLE måder adskiller sig fra homo sapiens og ikke kan betragtes som et menneske men som en primat i stil med gorillaen, så nytter det ikke, at man den ene gang efter den anden sætter en illustrator til at udstyre bæstet med hat og jakkesæt.

Den jesuittiske filosof og videnskabsmand Theilard de Jardin fik plettet sit navn og rygte til - fjolset kunne have overgået i historien uplettet som en fin, anderledes, neognostisk filosof - men han skulle altså medvirke til at promovere 'Piltdown-mennesket', der viste sig at være et darwinistisk svindelnummer og et desperat forsøg på at dokumentere det manglende led. Pinligt!

Vi har nu set, at svindel kommer i stimer. Psykologien er nogenlunde den samme, som når en seriemorder slipper af sted med at lemlæste sit første, sit andet og sit tredje offer uden at være blevet pågrebet. Lægger han så sit perverse forehavende på hylden og nøjes med det? Nej, han bliver ved og ved og ved, til han bliver pågrebet, og hvis det i historiens løb er lykkedes en af disse typer at gå i graven uden at blive afsløret og pågrebet, så er mit bud, at det er med den største grad af ærgelse og uforløsthed.

Darwinismen er en pseudovidenskabelig politisk-ideologisk teori beregnet på at give det Britiske Imperium en moralsk højere hånd til deres hegemoni og folkemord. Hvad udtaler Darwin: Der findes 70 menneskeracer på Jorden og ... irlænderne er den laveste! Surprise. Hvad sker der umiddelbart efter? Det irske folkemord og den nationale udplyndring, der er gået over i verdenshistorien som kartoffelpesten. Svindel og humbug! Men darwinismen er et endnu større svindelnummer end som så. Den er brandmur bygget op for at forhindre, at menneskeheden får øje på, at det på ingen måde stammer fra aber, der blev pelsklædte køllebaskere, der ved et svineheld opfandt kartofler og kikærten, ilden, den dybe tallerken og hjulet for at udvikle sig til det fantastiske kulturelle højniveau - hvor teknokratiet kan tage røven på andre mennesker med organiseret svindel. Evolution og min bare! Videnskabens svindelnumre er langt større og vidner om et sammenhængende projekt og en grundlæggende anderledes formål for i det hele taget at genopfinde videnskab i sin nuværende for i Oplysningstiden. Vi er overlevere fra en avanceret civilisation i præantikken. Vi udgjorde dengang en trussel mod den tids socialingeniører, og vi udgør en trussel i dag. Derfor darwinisme.

Vi kommer kommer ikke udenom at nævne klimasvindlen, mens vi er i genren. En ung, lovende og sårbar videnskab blev i 90'erne udsat for et politisk-ideologisk kup, hvor der blev ført en velorganiseret kampagne for, at det var mennesker og altså dermed DIG, der er skyld i klimaet på planeten Jorden. Sammen med den absurde påstand om, at den livgivende drivhusgas, der er en af forudsætningerne for al livsfremmende plantevækst på Jorden, CO2, nu pludselig er et giftstof, og at det er menneskers udledning af samme, der er 'skyld' i de cykliske klimaforandringer, der altid har kunnet observeres, og hvis egentlige årsager skal findes i solsystemets relation til Jorden. Men den slags forstår folk sig ikke på, så det har været nemt at etablere et svindelnummer.

Samtidig bliver et helt andet mega-projekt tilsløret, der i allerhøjeste grad er menneskeskabt klimaforandring: en dunkel serie af geologisk ingeniørvirksomhed, der kendes under navne som vejrmodificering, vejr-krigsførelse og aerosol-spraying (chemtrails) kombineret med ionisering af den øvre del af atmosfæren med længdebølger i særlige interferensmønstre (HAARP og lign.). Og for at det ikke skal være løgn, så tjente Al Gores venner i trilliardærklubben sorte penge til deres sorte projekter ved for første gang i verdenshistorien at indføre en global beskatning i form af CO2-afgifter.

Og hvor forsvinder de opkrævede afgifter hen? Spørg fx. den tidligere ledende regnskabschef for EU's regnskabsafdeling, Marta Andreasen. Via sin ansættelse blev hun klar over, at hele systemet var korrupt og sat op til at forhindre opsporing af de kanaler, ad hvilke midler blev overført, udbetalt og stjålet. Hendes opdagelser og mistanker blev bekræftet, da hun begyndte at stille spørgsmål om forholdene. I stedet for at takke hende for at gøre opmærksom på det, blev hun frataget sin bestilling. EU erklærede sig som et kæmpe svindelnummer.

Hvis vi skulle beskrive svindelnumrenes verdenshistorie, ville det blive til en bog på mange hundrede sider, der ikke en gang ville være dybdeborende men være nødt til at gå videre og videre blot for i det mindste at nævne dem ved navn, tid, sted og personager.

Alle genrer er i omløb:
 • svindel med historieskrivning
 • videnskabelig svindel
 • religiøs svindel
 • finanssvindel
 • politisk svindel
 • ideologisk svindel
 • farmaceutisk svindel
 • kunstsvindel
 • verbal-terminologisk svindel
 • juridisk svindel
 • identitetssvindel

Storsvindleren USA
Stop lige her, for USA har just haft en præsident, der har siddet i 8 år, og som har svindlet med sin identitet. Barry Sartoro havde rod i sine identitetspapirer, der i så fald kunne have påvist, at manden ikke var amerikansk statsborger og derved overhovedet ikke var valgbar som præsident i USA. De klodsede forsøg på at retouchere papirerne vidner om, at grupper af højprofilerede kratluskere, der gør den slags eller får som opgave at gøre den slags, ikke altid har den fornødne professionelle standard. En mulighed er selvfølgelig også, at sagen bevidst blev lækket til offentligheden men samtidig holdt under kontrol via sandsynlighed for benægtelse som en påmindelse fra Chicago-mafiaen, som havde skaffet ham sit embede til Mr. Sartoro, der opererede under pseudonymet Barack Hussein Obama, at han hellere måtte gøre nøjagtig, som han fik besked på, for ellers kunne hans fortid og relationer blive lækket yderligere og på mere afgørende vis. Husk i øvrigt JFK, der ikke forstod et vink med en vognstang, Barry, vi skulle jo nødig derhen, vel? 

I disse internet-tider må det være svært at tage livet af en præsident i USA. Nok er amerikanere dumme, men noget har de lært, for de husker Warren-kommissionen og dens hvidvasker-svindelnummer. I USA's historie er der myrdet fire præsidenter: den 16. præsident, James A. Garfield, den 20. præsident, Abraham Lincoln, den 25. præsident, William McKinley og den 35. præsident, John F. Kennedy. McKinley danner et undtagelse fra mønstret, da han blev skudt af en filipiner som hævn for USA's folkemord på de filipinske øer (3 millioner!, spørg præsident Duterte, om det uden videre bliver tilgivet). De tre andre blev myrdet af én bestemt årsag - i Kennedys tilfælde som medvirkende årsag: de havde sat sig op imod centralbankvæsenet og havde gennemskuet det svindelnummer, som det udgør. Listen over folk, der i tidernes løb er blevet myrdet af udsendinge fra centralbankvæsenet - og vi behøver ikke engang medtage deres venetianske forstadier endsige kravle baglæns til antikkens Babylon, hvor det opstod - denne liste ville blive så ufattelig lang, hvis den overhovedet kunne fremskaffes, at den ville fylde en hel oldschool telefonbog. Svindelnummeret gældsbaseret pengevæsen er, hvis man skulle vælge et emne, det primære, det største og det mest altgennemsyrende.

Størstedelen af de terror-events, hvoraf en stor del har fundet sted netop i forrige amerikanske 56. præsidents regeringstid mellem 2009-17, viser sig ved nærmere eftersyn af være svindelnumre. Det to altdominerende terrororganisationer i de forløbne 16 år er al Qaeda og ISIS, og begge er svindel, der opererer på alle niveauer. Det er svindel, at der er tale om noget, der er sanktioneret af Islam. Det er svindel, at det er folkelige oprørsgrupper opstået spontant, for de er alle finansieret, trænet og hyret af CIA/Pentagon, Mossad/Israel, Saudiarabien/wahabisterne og NATO. De er de 'støvler på jorden', som neo-imperialisterne selv er for feje til at tage på og vedkende sig.

Den ene terrorevent, skole- eller gade-skyderi efter den anden bliver pillet fra hinanden af dygtige og stædige uafhængige efterforskere. FBI og MI6 bliver grebet med fingrene i maskineriet. Crisis actors, omrejsende skuespillere sminket med teaterblod, bliver filmet af folk med mobiltelefoner og afsløret. Politikerne bliver skræmt fra vid og sans og bliver blot timer efter en event præsenteret for en fuldt færdig lovpakke, der skal fratage folk endnu en stak civile rettigheder og rykke samfundene yderligere i retning af politistat og diktatur. Hvor kom den fra? - ja den var bare lige pludselig, og så skrev vi da selvfølgelig under for at simulere handlekraft og ansvarlighed. Vi spurgte ikke nærmere, for det var der ikke tid til. Vi havde også på fornemmelsen, at det var 'upassende' at spørge nærmere.

Terrorstatens - og 'krigen mod terrors' moder, 9/11, var det unge årtusinds hidtil største svindelnummer. Alt fra forberedelse, udførelse og opfølgning var svindel. En stribe krigeriske overfald i det efterfølgende halvandet årti bygger på svindel og lægger svindel ovenpå svindel.

Det er sådan med svindlens anatomi, at dens organisme kun kan opretholdes for eftertiden ved hjælp af: yderligere svindel. Svindlens karakter følger et skema, der er fastlagt på forhånd, som er ældgammelt, og som der ALDRIG afviges fra. Finanssvindel stammer fra oldtidens Babylon, hvor pengevekslerne udviklede et pengesystem baseret på gæld. Hvad vi i dag kender som derivater, gæld afledt af gæld afledt af gæld i ét uigennemskueligt og uløseligt-ubetaleligt sammensurium, var allerede kendt i sin grundform nedskrevet på lertavler med kileskrift for 4.000 år siden.

Finanskrisen i 2008-09 var af samme grund svindel fra ende til anden. Det ligger udenfor undertegnedes kompetencefelt at gøre rede for teknikaliteterne i forbindelse med den iscenesatte krise. Et faktum er dog, at enorme beløb forsvandt ned i kasino-rovdyr-monopol-kapitalisternes lommer. Først havde de et spekulativ eventyr, hvor de satte investorers, almindelige bankkunders og skatteborgeres indsatser over styr. De havde bedrevet deres ponzi schemes - løfter om klækkelige afkast baseret på luftfrikadeller. De havde forurenet finansmarkedet med derivaterer, værdiløse papir- eller digital-konstruktioner. Da boblen brast satte de pistolen for hovedet af de nationale finansministerier og forlangte at blive indløst (bailed out) og kompenseret for deres eventyr med begrundelsen: Vi er for store til at gå ned, og hvis vi går ned, går samfundet ned - det kan I jo godt forstå, ikke sandt!


Svindlerne, for det var de rub-og-stub, var samtidige for store til at stå juridisk til ansvar for deres finansforbrydelser, og stort set INGEN blev gjort ansvarlig endsige dømt for noget. Det siger noget om størrelsen af den pistol, som de multinationale centralbanker og deres underafdelinger er i stand til at betjene og om omfanget af den trussel, de er i stand til at udøve overfor regeringer. Ordet mafia er det nærmeste, der dækker deres metoder og organisationsform. 

Svindel af kosmiske dimensioner
Der findes en skjult forbindelse mellem pengevæsen og kosmologi, mellem finans og fysik. Denne uddybning af emnet er ikke helt nem, for at sige det mildt. Vi gør alligevel et forsøg.

Det er nemmere at forstå, at videnskab kan politiseres og ideologiseres. Det er ikke raketvidenskab at forstå, at ideologi er et nutidigt ord for religion. Det er heller ikke udenfor rækkevidde at fatte, at dannelsen af det, vi kalder religion, har kraftige politiske undertoner, og at den sindskontrol og magt til at styre mennesket i bestemte retninger, som de religiøse institutioner udviklede, er et manipulerende indgreb i menneskets ret og evne til at relatere til Kosmos og dermed sit eget Højere Selv. Fra at være videnskabelige-spirituelle-kosmologiske filosofier baseret på en forsvunden højere videnskab, som eftertiden kun kender som fragmenter, degenerede de til, hvad vi i dag kender som religion. 

Det betyder ikke - og du finder intetsted på bloggen Paradigmet et udsagn om - at religion over en kam er irrelevant og bør skydes i sænk. Den slags fundamentalistiske tåbeligheder vil jeg overlade til tåberne selv. Den tabte videnskab har overlevet i kryptiseret og fragmenteret form, og at kassere den, som et forkælet barn smider et stykke legetøj over hækken, er decideret præpubertært. No way to go!

Indsigt i, hvad der er foregået, kræver noget helt andet og inklusivt. Det kræver, at samtlige kilder om de ældste tider ligestilles, og at alle døre og vinduer holdes åbne. Der er seriøse problemer med skrifterne i især de tre abrahamiske eller jahwistiske religionskredse, men for at finde ud af, hvori problematikken består, skal man jo ikke kassere materialet. Ville man ødelægge bevismaterialet i en efterforskning og efterfølgende retssag? Nej vel. Ville man på den anden side vælge én kilde og ét eksklusivt udvalg af tilgængeligt materiale og afsige sin dom på forhånd baseret på det? Det ville man kun gøre i et korrupt eller totalitært retssystem. Eller hvis man er kommissær, kardinal, ypperstepræst, dogmatiker i en af de kirker, vi kender indenfor religion, ideologi og videnskab. Og at newagere og ateister laver den bommert fortæller en historie om dem selv og ikke om det, de tror, de lige har skudt i sænk.

Skiftet mellem den tabte videnskab og dertil hørende filosofi og kosmologi fandt sted i samme periode, som opfindelsen af gældsbaseret pengeøkonomi blev opfundet. Ligesom de egentlige forskere i feltet - og jeg tilhører ikke disse (det ville være indbildsk at hævde) men er mere at betragte som en slags journalist, formidler eller syntetisør - vil jeg være tøvende med at sætte årstal endsige lokalitet på fænomenet. Da den tabte civilisation nødvendigvis har været global, og da dens alder overskrider, hvad videnskab og historie/arkæologi i dag tør tænke og hævde, kan vi kun gøre punktnedslag på, hvor den synes at dukke op. 

På et tidspunkt i Mesopotamien, landet mellem de to floder, opstår der en pengekultur, der baserer sig på gæld. Samme sted og på samme tid opstår de abrahamiske religioner og konceptet om Yahweh, den skizzofrene, despotiske guddom, der det ene øjeblik smadrer sit folk i vanvittigt raseri og det andet øjeblik siger, at han elsker dem. Og til de traditionalister indenfor gammeltestamentlig forskning, der stadig hævder, at Yahweh er jødernes Gud, så er det på tide, at I læser, hvad Friedrich Delitzsch (1850-1922), den berømte tyske assyrolog påviste ved direkte og kompetent læsning af sumeriske tavler: at navnet Yahweh figurerer 1000 år før, at der overhovedet fandtes noget, der tilnærmelsesvis kunne kaldes for jøder. Hans opdagelser og dokumentation skabte kæmpe furore i datiden - en direkte indrømmelse af, at han ramte plet. Hvad der især skabte forargelse og opstandelse var, at han påviste, at både Kristendom, Jødedom og Islam havde et seriøst moralsk problem via den - for at bruge hans samtids nye terminologi - psykologiske profil¸ som deres guddom havde. Altså en yderst selvmodsigende og anløben etik.

Der sker noget sært med menneskers bevidsthed, når den universelle faderskikkelse, som de som artige og loyale børn forventer vil tage hånd om dem, og som højhelligt lover at beskytte dem med uforbeholden og betingelsesløs kærlighed, viser sig at være en - undskyld udtrykket - alkoholisk psykopat, der tæver livet ud af dem det næste øjeblik akkompagneret af udsagn som 'Jeg er Herren. Og jeg er en skinsyg Gud. Tilbed mig, underkast jer, I må ikke have andre guder end mig.' Spørg enhver opvoksling, der har været udsat for omsorgssvigt og misbrug som barn om, hvad dette har betydet for vedkommende. Det er også på det tidspunkt i menneskehistorien, at vi ser fremkomsten af en kult, der fordrer menneskeofre. Kald den Kali, kald den Baal, kald den Den Døende Gud.

Fænomenet er globalt. Vi finder skiftet også i den meso- og sydamerikanske oldtidskultur. De enorme menneskeofrings-ceremonier, der fandt sted hos Atztekerne, skete efter ankomsten af en ny slags præsteklasse. I Egypten fandtes der store guldminer. Disse blev bevogtet af - ikke egyptere, som man kunne forvente, men af et 'internationalt' team af bevæbnede vagter. Allerede da fandtes der, hvad vi i dag ville kalde et militær-industrielt-finansielt kompleks - den finansielle og vigtigste komponent er udeladt i det udtryk, der er tilskrevet Eisenhower - hvor pengevekslernes lejehære greb ind for at sikre deres virksomhed. Det lykkedes egypterne at udmanøvrere vekselererne (fra Babylon?) i flere århundreder og undgå Usura, den organiserede gældsmaskine. Men de vendte frygteligt tilbage. 

Husk at der ikke var forskel på videnskab, religion og politik i oldtidens Babylon. Der er en afgørende forskel på yahwisme og det verdensbillede, den kosmologi og den spiritualitet, vi finder i den vediske og kinesiske (daoistiske/konfucianske) tradition. De har bevaret det, der blev angrebet og kuppet/korrumperet i de yahwistiske religioner. Tre ting er vigtige at hæfte sig ved her. Deres kosmologi er videnskabelig og ikke trosbaseret. Deres viden og skrifter baserer sig ikke på åbenbaring, altså ved at en eller anden profet går op af et bjerg og kommer tilbage og hævder, at han har talt med Gud, hvorefter folk hellere må smide sig ned på knæ i sandet og underkaste sig alt, hvad der hævdes at være sagt oppe på bjerget. De orientalske traditioners skrifter baserer sig på det samme, som videnskaben hævder at praktisere: observationer, eksperimenter og refleksioner. Og personlig erfaring med deres Højere Selv via spirituel praksis. 

Skyld og gæld er en fællesnævner mellem religion og finanspraksis. Den fælles teknikalitet består i, at denne gæld, denne skyld er ubetalelig. I Kristendommen løses dilemmaet ved, at Kristus bliver menneskeofret på korset for vores skyld. Det er her, de indlejrede hemmeligheder kan findes i det Nye Testamente, der uden tvivl er et svindelnummer i den forstand, at Josephus under dæknavnet Paulus, som ovenfor nævnt, var inde og pille ved de skrifter, der fandtes og ved at tilføje en stak nye. Men han var nødt til at skrive, at Jesus uddrev kræmmerne fra Templet i Jerusalem. Og stop lige et øjeblik her.

Templet i babylonisk forstand var både parlamentet, centralbanken og domkirken på samme tid. Det var den overordnede statslige administrationsbygning. Det var her, man opbevarede de lertavler, der udgjorde præantikkens statsobligationer, gældsbeviser, derivater, u-name-them, der betød, at Staten ikke så anden mulighed end hvert 50'sindstyvende år at iværksætte et 'jubilæum', der bestod i, at kongen smadrede lertavlerne/gældsaftalerne for at nulstille al gæld, der i modsat tilfælde ville have ødelagt al samfundsøkonomi ved at sode den til med ubetalelighed. 

Får du som jeg et déja-vu, når du hører om en langskægget fætter, der går op på et bjerg og vender tilbage for at smadre lertavler? Får du yderligere et déja-vu, når du betænker, at den katolske kirke/Vatikanet som hovedbeskæftigelser har statsvirksomhed, bankvirksomhed og domkirke-virksomhed?

Det er vigtigt at forstå en anden ting. Der var i præantikken - vi er nødt til at bruge et udtryk som dette for ikke at begrænse os til den klassiske antik med græsk-romersk kultur - at der fandtes to simultant eksisterende økonomier og kosmologier. Den ene er et åbent system, der udsprang af et endnu ældre samfund, hvor gæld som hovedprincip ikke fandtes, og hvor menneskets relation til Kosmos ikke gæld, skyld og underkastelse. Yahweh var ikke ankommet. Og så fandtes der på et tidspunkt et lukket system, et onanistisk system, hvor mennesket bliver isoleret fra Kosmos og havner i hænderne på en skinsyg gud, en usurpator, en demiurg (gnostisk begreb) og samtidigt Usura, gældsbaseret økonomi. Det er her begrebet menneskeofring opstår, og det er yderst bemærkelsesværdigt, at aztekernes begrundelse for blodig menneskeofring og fuldstændig identisk med de kristnes oprindelige begrundelse for, at Gud krævede, at Kristus blev ofret på korset. Altså at menneskets skyld er ubetalelig, og at den eneste udvej er et menneskeoffer som betaling. Læs den lige igen: betaling! Samme terminologi som i økonomi. Guds præster tænker som bankmænd.

Hvad der bliver sagt hermed er, at der ikke i de ældste samfund fandtes religion, som vi kender det. Der fandtes ikke økonomi, som vi kender det. Og der fandtes ikke videnskab, som vi kender det. Der fandtes noget andet og langt mere menneskeligt end de twistede uvæsener, der plager os i dag.

Jamen, menneskeofringer på altre er da afskaffet i dag, heldigvis ... Er de det? Så fortæl mig lige, hvor disse bankmænd har så stor investeret interesse i krig.

Emnet er omfattende. Det er altomfattende. Derfor er vi nødt til at stoppe, mens vi stadig er ved vore fulde fem. Men den gode nyhed er jo, som du ved, at det er påskuddet for at tage tråden op fra alt det, der er skrevet og give videre til alt det, der mangler at blive skrevet.


Kommentarer

 1. Som altid godt og tankevækkende.

  Jeg kan ikke undgå at assoxiere til dwn moderne retsstats grundlag, som bygger på at skabe en juridisk dobbeltgænger til hver eneste mennesker der er født som en fri uafhængig og suverænt væsen

  Hvis vi forholder os til dette eksempel på hvordan vi er pakket ind fra fødsel til død i svindel, kan vi vælge at bryde med og gøre os fri - men det kræver mod kræfter og gode sociale relationer

  Skrevet på håbløs smatfon derfor stavefejl

  Mvh en trofast læser fra peru

  SvarSlet
 2. Du har en vigtig pointe.
  Og hilsen til dig i Cercado de Lima, eller hvor du nu befinder dig i det smukke land med de vanvittige bjerge og ældgamle sites udenfor tidsregning.
  Juridisk suverænitet er et issue. Hvornår blev den frataget mennesker og hvordan?
  Det er spørgsmål, der må besvares.

  SvarSlet
 3. Jeg tror de færreste er fortrolig med det retshistoriske og den bagvedliggende "filosofi"

  Mennesker er på et tidspunkt blevet lagt ind under Sø & Handelsret. Derved bliver mennesket reduceret til en firmakonstruktion, på linie med alle andre firmakonstruktioner. De maritime ord og begreber gennemsyret alt - som vidnesbyrd om sit "ophav".
  Når en kvinde giver fødsel til et barn hedder det "mødrende ophav", selve livmoderen opfattes som dette "ophav" , siden præsenterer "jordmoderen" den nybagte moder for et juridisk papir der gør den nyfødte til statens ejendom og forældre til værger, efter statens anvisninger. Hvis disse ikke følges har staten ret til at fjerne sin juridiske ejendom, altså barnet.
  Når et menneske dør, eller et firma lukkes, foregår det i Sø & Handelsret - og de papirer og procedurer der følges er indholdsmæssigt stort set identiske, ordvalgene blot tilpasset situationen.
  Styrkeforholdet mellem stat, firma og menneske afgøres ved tildeling af privilegier. En stat har f.eks voldsmonopol, altså må gribe direkte ind overfor en "ulydig borger" med både våben, magtanvendelse og frihedsberøvelse. Hvis man går videre mstiftelse af særlige handelsretsinstanser, vil man prioritere handel og produkter over stat og mennesker - altså ved en form for "by-pass-operation" sætte nationallovgivning og menneskerettigheder under firmaer og varer.
  Allerede nu har firmaer og varer større rettigheder - f.eks større bevægelsesfrihed - end mennesker.
  Forsøg på at kriminalisere brugen af frø fea naturlige afgrøder - via en lille twist over "genetic engineering" - er blot den samme tankegang fra en anden indfaldsvinkel.


  Vandana Shiva kalder der for "neocolonization" eller "dead democracies & killing economies" - mennesker reduceres til "assets", ting - livløse objekter - jeg kalder det for dødskultur, og opfatter den moderne rersstat som et sådant eksperiment, siden "common law" blev udskiftet med Sø & Handelsret-s-praksis.

  H.C.Andersen illustrerer den juridiske dobbeltgænger i historien om "Skyggen" - skyggen tager magten fra sin herr


  herre - gad vide hvilke samtaler han overværede i forlængelse af den franske revolution og den såkaldte moderne retsstats indførelse i bl.a Danmark ?

  Hans symbolladede beskrivelse af "den nye statsborger" ee næsten for rammende og præcis til at det kan være en tilfældighed.

  Mvh
  Din trofaste læser
  fra
  Cordillera del Arcoiris Palccoya, Peru

  SvarSlet
 4. Min mailadresse er omaringerslev@gmail.com.
  Jeg er udenlands frem til aug '18.

  Mvh

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg