Den Kosmiske Krig

af marco_hanuman, the blogger

Vi starter med et par postulater.


Science Fiction-scenarier er ikke fremtidsvisioner. De er enten noget, der foregår over eller under radaren, mens vi taler, skriver og læser. Eller også er de hukommelsesfragmenter af noget, der fandt sted i en fjern fortid, og ikke helt som der skrevet står med filmbogstaver, der glider ud i rummet i starten af Star Wars ’For længe siden i en Galakse langt, langt borte’, men i denne galakse og i dette solsystem i en alligevel ikke så fjern fortid. Som når man udgiver en bog – og det sker lige nu i form af ’Paradigmet – En undersøgelse af understrømmen for de tilsyneladende indiskutable forudsætninger for vores fælles virkelighed’ - så bliver man bedt om oplysninger til kataloget. Det rigtige nøgleord her er: Non-Fiction. Forklædt som fiction, javist.De næste postulater – lad os bare få en masse af den slags på bordet – er, at Tidens Herskere igennem snævert set et århundrede og bredt set et par årtusinder har samlet viden, kunnen og teknologi til at gentage det non-fiktive scenarium. Eller undgå det, for derom hersker der tvivl. Hvilket fører til yderligere et postulat: Tidens Herskere er ikke en uniform og unilateral gruppering med ultimativ magt og kontrol, men består af begge ender af spektret: De, der ikke har fantasi og samvittighed til at forestille sig andet end et destruktivt udkomme af al denne opbygning af eksotisk teknologi, og de, der evner at se udover deres egen næsetip. Postulatet er derfor mere præcist formuleret, at der blandt menneskeheden findes overlevere med viden og rødder tilbage til det eller de primære scenarier, som Star Wars og andre kosmiske tegneserier placerer i fremtiden, men som fandt sted i fortiden.

Hvorvidt de omtalte grupperinger så er entydigt gode eller onde er ikke til at sige. Mennesker søger desperat efter entydige udsagn, men sådan spiller klaveret ikke. Det er nogenlunde til at fatte, at de skumle typer, der plyndrer, myrder, bedrager, forgifter og brændende ønsker udviklingen af de mest avanceret tænkelige masseødelæggelsesvåben – og allerede har gjort det også – ikke med selv den bedste vilje kan betragtes som godartede. Undtagen hvis man selv tilhører den samme kategori af psykopater, der selvfølgelig ikke selv betragter sig som sådan. Eller hvis man ikke ønsker at tænke den tanke til ende – hvilket reelt set er tidens hovedproblem: folk nægter grundet naivitet, frygt eller investeret interesse at tænke visse tanker til ende, hvorved de omgående ryger over i fornægtelse. At kende til blot en del af sandheden får nødvendigvis konsekvenser for, at man ønsker at vide mere og ikke mindst: at man er nødt til at handle på det. 

Så altså igen, hvorvidt der er nogle venligsindede typer – glem foreløbig aliens i den forbindelse – der for tiden modarbejder Ragnarok Unlimited eller bare Limited, er ikke til at sige med sikkerhed. Måske ønsker de bare, at det ikke er en af de andre grupperinger, der løber med bolden. Måske er det blot en erkendelse af, at de stadig har brug for tilstrækkelig mange af de usle kryb som du og jeg¸ der indtil videre bebor Jorden. Måske er de smarteste af dem udmærket klar over, at de kommer til at ødelægge sig selv i utide. 

Science Fiction – History Fiction
Vi har i artiklen ’Man pisser ikke ustraffet på guderne’ forsøgt at underbygge ved hjælp af de ældste skrifter, at Armageddon, Syndfloden, Gudernes Ragnarok beskrevet i Eddaen, Mahabharata, Popul Vuh, Enuma Elish o.m.a er virkelige hændelser beskrevet ganske præcist med fortidens tilgængelige sprog. Det er historiske beretninger, der af nutidig videnskab i dens uvidenhed og hovmod er blevet landsforvist til mytologi og lige lovlig livlig fantasi. Der er imidlertid intet, der tyder på, at vore fjerne forfædre var braldrende, lårklaskende sjufter, der væltede sig i skrøner og fri fantasi. Ironi er ikke en genre eller en tone, man finder i de ældste skrifter. Der er heller ikke noget, der tyder på, at den civilisation, der tidsmæssigt overskrider, hvad vi normalt forstår ved antikken, var primitiv eller teknologisk underfrankeret. Så ganske tværtimod! Science, så afgjort, Fiction, på ingen måde! Der er altså heller ikke noget, der tyder på, at de fjerne forfædre var barnagtigt fabulerende, naivt-uvidende eller religiøst fucked-up. Al den slags er intet andet end det, som Freud og Jung benævnte psykologiske projektioner – baglæns i tid og rum. Alle de nedvurderende egenskaber eller mangel på samme, vi tillægger dem, er en ganske præcis beskrivelse af os selv.

Enuma Elish 

Det sumeriske skrift Enuma Elish bliver altid kaldt for en sumerisk skabelsesberetning. Men hvis man læser teksten, handler den ikke om Verdens Skabelse men om en kosmisk krig mellem gudelignende skikkelser og brugen af kraftige masseødelæggelsesvåben. Er dette i virkeligheden koden for, at man søgte efter disse under Irakkrigen? Det var ikke Saddam Husseins wmd'ere men resterne af de, der blev brugt af den fjerne civilisation før Syndfloden og Babelstårnet. Og hvad den absurde beretning om, at man ville bygge et tårn, der 'nåede op til Himlen'. Det er uden tvivl en fejllæsning grundet manglende forståelse for det billedsprog og den analogi, der ligger i udtrykket. Tårnet er en maskine, et våben lige som den store pyramide i Giza, der er konstrueret til downloade eller uploadede eller manipulere med energier, der forbinder Himmel og Jord, hvorved voldsomme og destruktive kræfter kan udløses. 

Hele udtrykket Science Fiction er darwinistisk i selve sin tone. Det forudsætter – og postulerer – at menneskets fortid er primitiv og endnu ikke udviklet iflg. teorien om evolution ophøjet til dogme = en højere ubetvivlelig sandhed, hvor menneskets nutid er deterministisk-evolutionær, og hvor menneskets fremtid er et skrækscenarium af hi-tech-dimensioner iblandet bibelsk-eskatologiske Det Gode mod Det Onde. Jeg kender ikke en eneste science-fiction-fremstilling, der ikke er skrækscenarisk og dystopisk. Newage-fremstillinger om utopiske love-peace-and-harmonies, der ankommer via velgørende aliens/tegneserie-engle i rumdragt, er ikke at regne for science-fiction, men naiv pseudospirituel ønsketænkning. 

Det er det samme darwinistiske stof, som de business-profeter, der kalder sig fremtidsforskere, er gjort af. De er ikke andet end en slags designer-guruer i management-kulturen, og deres ’profetier’ har ingen anden værdi end den markedsværdi og salgbarhed, de kan skabe for egen vindings sag, og de er i 99.9%’ tilfælde ikke værd at spilde hverken tid eller penge på. 

Fortid og fremtid
Hvorfor i det hele taget beskæftige sig med fremtiden frem for nutiden? Spørg Tidens Herskere, de globalistiske social-mental-ingeniører om, hvorfor de er så manisk optaget af fremtidsscenarier ... og du får selvfølgelig ikke noget svar, for de vil ikke ud med sproget. Svaret er ret simpelt, og du har muligvis svaret for dig selv: Deres beskrivelse af fremtiden er deres våde drøm om, hvor du og jeg i deres optik bør være på vej hen, så det tjener deres formål. Deres anden lige så prominente mani er deres optagethed af fortiden. Eller skulle vi sige: fortiderne, for der er tale om mere end én fortid og virkelighed.

Der er den virkelige fortid, som globalisterne har et yderst ambivalent forhold til. De er maniske besatte af at kende den, men ingen andre end dem selv må kende den. De er hunderædde for den og føler, at det er deres fornemste opgave at omskrive den, mishandle den, benægte den, tilsløre den, korrumpere den og destruere den. 

Der er af samme årsag den uvirkelige fortid af løgn, omskrivelser, redigeringer, udeladelser og selvforherligelser. Globalisterne vil gerne fremstå som Historiens Mestre, og dertil har de akademiske konstruktioner, historieskrivning, journalistik, geopolitik, religion og ideologi. Uvirkeliggørelsen af menneskehedens fælles fortid og virkelighed ligger dem stærkt på sinde, for hvis virkeligheden gennemtrænger uvirkeligheden, er deres sidste time ankommet. De er i et kapløb med tiden, vi har tiden for os. Endnu et postulat, selvfølgelig.

Men vær opmærksom på, at ingen af de ovenstående postulater er uden rod i en særlig form for sandsynlighed, der har at gøre med summen af observationer og analyser, som et efterhånden seriøst antal kloge hoveder har begået baseret på et ganske formidabelt datafelt og efterladenskaber fra globalisterne selv – de kan ikke lade være med det. Hvis man sammenholder globalisternes efterladte udsagn med de kilder, de selv har benyttet, så danner der sig et mønster.

Sorry, couldn't help it ...

Pigs in Space
Der bliver i øjeblikket skabt en ny rumbaseret global-økonomi til afløsning for den meget lidt bæredygtige verdensøkonomi, der synger på sidste vers. Den har indtil videre fungeret som global malkemaskine og sørget for, at det, der nu finder sted, har kunnet udvikles og finansieres. Her er der ikke tale om den synlige del af verdensøkonomien, men den usynlige, den mørkelagte del. Det koster kassen at skabe en Break Away Civilisation. Vi har selvfølgelig ikke indblik i maskinrummet for hverken finansieringen eller den teknologi, der er finansieret. Men omfanget af projektet er så enormt og har fundet sted i mere end et århundrede, så det har ikke kunnet undgå at efterlade spor. 

Herskerne af denne verden har altid opereret i hemmelighed, så vidt det har været muligt for dem. Og de er dygtige til det. Men på intet tidspunkt i historien har omfanget af hemmeligholdt og ophobet viden og teknologi været så omfattende. Tidens Herskere er klar over det, og er begyndt at slippe deres kontrol med, om viden slipper ud om deres projekt. Ikke at de slipper grebet om teknologien, men på et tidspunkt er det ikke længere muligt at benægte, at den findes. Folk kan jo se den i funktion.

Så hvad har det at gøre med Kosmisk Krig? Det har ALT at gøre med det. Teknologien er udviklet af det militær, der indtil videre har været hovedinstrumentet i folkemord og masseødelæggelse. Der er INTET, der tyder på, at de ikke vil gøre det igen med det legetøj, de har udviklet på lige siden nazisterne tyvstartede før og under 2. Verdenskrig. Denne gang med udryddelsespotentiale af planetar størrelse. Glem alt om gammeldags atomvåben her, de er for længst forældede. De har blot været med til at bane vejen for en teknologi, der bygger på en helt anden fysik end den, der doceres i skolen, gymnasiet og selv på universitetet. En fysik, der også er et stykke tyvegods stjålet fra videnskaben, der til gengæld har fået en så nogenlunde funktionel … narresut i stedet. 

Teknologien, produktet af den videnskab, der er fløjet under radaren, er årsagen til al den krigeriske aktivitet i Mellemøsten, Verden har bevidnet siden den klassiske imperialisme – forudsætningen for industrialismen – sønderlemmede området og skar snorlige streger i ørkensandet med den store lagkagekniv. Det har været inderkredsen i stormagterne bekendt, at Sumer og Egypten indeholdt nøglen til det, de havde søgt efter så længe, deres hellige gral eller pagtens ark, deres skæbnetavler eller ’juveler fra Lucifers krone’, deres vises sten, deres ’kæp og stav’ - for at bruge det arkaiske sprog for det, der ved nærlæsning viser sig at være: krigsteknologi. 

I særdeleshed men ikke kun Mellemøsten har været sønderlemmet i forsøget på at finde og genskabe den tabte teknologi. Det på trods af, at indercirklen har været fuldt vidende om, at netop denne teknologi set i et større perspektiv ikke så fjern fortid medførte et kolossalt tilbageslag for menneskeheden ved, at den blev brugt til destruktive formål.

Den manglende planet
Et case study af destruktion, der siger noget om potentialet og omfanget af den arkaiske krigsteknologi, som Tidens Herskere så manisk har tilstræbt at rekonstruere, er tilstedeværelse af et fænomen som asteroidebæltet. Astrofysikere har længe været klar over, at solsystemets balance og placeringen af planeterne opfører sig efter særlige love, der kan beregnes. Det var sådan man fandt asteroidebæltet. Beregningerne sagde simpelthen, at der burde være en ekstra planet af betydelig størrelse, der bare ikke var der. Da det ydermere stod klart, at bæltet var ensbetydende med, at der engang havde været en planet, der simpelthen var eksploderet, var helvede løs. For det er bare sådan, at planeter ikke uden videre går hen og eksploderer. Der er kun én plausibel forklaring på et så ekstremt fænomen. Og det er i den sammenhæng irrelevant, at videnskaben har vredet og vendt sig selv på hovedet og er kommet op med den ene mere fortænkte eller latterlige bortforklaring for at undgå at udtale det plausible, det eneste, der giver mening: At nogen med vilje fik den til at eksplodere, og at disse nogen selvfølgelig besad en teknologi, der satte dem i stand til det. Hvis man skal lede i solsystemet efter tilstedeværelsen af anvendt teknologi og en mulig tilstedeværelse af disse ’nogen’, der var operative dengang, er der især tre steder, der er specielle: Månen, Mars og Saturn. For blot at nævne den sidste, så befinder der sig en besynderlig ’genstand’, der bliver kaldt for en måne, i en bane om Saturn kaldet Iapetus. (Se Iapetus, Saturn, Lost Civilisation, Lost Knowledge) Den er ikke en naturlig formation, men et kunstigt objekt placeret der. 

Mars' måne Phobos er også underlig. Den er egentlig ikke en måne men en stor sten, der ligner en kartoffel. Da en russisk satellit nærmede sig stedet, viste billederne udover den kunstige måne, et kilometer langt og aflangt fartøj. Hvorefter satellitten afgik ved døden. At det ikke var amerikanerne, der var kommet først¸viste sig ved, at russerne rapporterede til amerikanerne om hændelsen. Så nogen ønskede altså ikke, at Phobos skulle udforskes nærmere. Vi kan derfor formode, at der stadigvæk er tilstedeværelse af disse ’nogen’, og yderligere formode – vi taler helt åbenlyst om formodninger her – at det er repræsentanter for de samme, der sprængte planeten i luften dengang for x-antal årtusinder siden. Og hvad har NASA så kaldt den destruerede planet: Krypton! Seriøst … man tror næsten ikke sine egne himmelblå. Supermule var der! Bortset fra tegneseriekomikken et ganske passende navn, da alt, hvad NASA har foretaget sig, har været dybt kryptiseret, Not A Straight Answer.

Et ganske betydeligt antal russiske satelitter og affyringer er gået galt. Russerne er ikke teknologisk ubegavede, tværtimod. Der har været en del kritiske røster fremme om amerikansk sabotage.

Post-WW2
Hele rumkapløbet under den kolde krig var ét stort teaterstykke. Den massive placering af satellitter i orbit om Jorden var af militære formål. NASA er en militær organisation, selvom den fremstår som noget andet. Den tætte forbindelse til importerede nazi-videnskabsmænd fortæller en del af historien. Tyskerne var i slutningen af 2. Verdenskrig så langt fremme i udviklingen af atomvåben, at de havde foretaget deres første prøvesprængninger. Den ene fandt sted på Rügen i Nordtyskland. Den anden fandt sted i Sahara. Muligvis blev der også anvendt atomvåben i Baltikum under invasionen af Sovjet. Japanerne overtog teknologien og anvendte den mod russerne på den koreanske halvø. Der var tale om atomvåben af en anden type end de to BigBoy’s, der blev smidt over Hiroshima og Nagasaki. De var mindre kraftige og radioaktiviteten efterfølgende var hurtigere nedbrydelig. 

Atomvåben er nu en forældet militærteknologi, men atomvidenskaben bag har som sagt været en trædesten for udviklingen af langt mere avanceret teknologi og en helt ny fysik, der ikke ’er i handelen’ endnu. Hvordan det? Da man testede den første brintbombe ved operation Castel Bravo i Nevadaørkenen havde man beregnet en effekt på ca. 7 megaton. Udslaget viste 15 megaton! Forklaringen var noget i retning af ’nå, men ups! Vi havde sørme ikke regnet med, at Lithium havde tænkt sig også at fusionere...’ Rent bullshit. Tre år forinden havde den ex-nazistiske videnskabsmand Ronald Richter, der opererede i Argentina under auspicier af Peron i hvad man må kalde et post-nazistisk laboratorium, udtalt, at han nu havde lavet fusion af Lithium. Vi kender hans projekt som en videreførelse af ’Die Glocke’, hvor der blev eksperimenteret med plasmateknologi i Polen. Og med succes efter alt at dømme. Der findes et foto, der viser en stak tyske videnskabsfolk i Argentina foran en installation af modsat roterende tromler = klokken, der netop bestod af den slags. Så man har altså kendt til og gik bevidst efter at demonstrere tilstedeværelsen af en udefra kommende energi i plasmafysikken. Astrofysikere har udtalt, at der er alt for megen energiudladning til stede i en stjerne til, at det kan forklares alene som kernefusion. Den afgiver alt for meget lys. Der må altså finde et input sted fra et andet ’felt’. Solen forklares normalt som en kæmpe brintbombe, men den er langt snarere et evigt aktivt dynamisk plasmafelt. Dens overflade er glohed, men dens indre er sandsynligvis iskold. Noget lignende er sandsynligvis tilfældet med planeter. Jorden har ikke en kerne af flydende jern, den er snarere en snebold, og al vulkansk aktivitet foregår i skorpen. Den er igen afhængig af Solens plasmaaktivitet, og vulkanudbrud er observeret i forbindelse med solaktivitet. Den påståede flydende kerne af smeltet jern bliver ironisk nok brugt som forklaring på magnetisme. Problemet er blot, at flydende jern ikke er magnetisk.

Flyvende køkkenustyr
Her kunne man for alvor blive spekulativ. Det tillader Joseph P. Farrell sig i sin bog om netop Cosmic War og i den serie af bøger, der omhandler nazi-forbindelsen. I halvtresserne, hvor der bliver eksperimenteret med atomvåben, finder der også en anden besynderlig aktivitet sted: UFO’s. Bl.a. over Skandinavien. Det er selvfølgelig stærkt foruroligende for amerikanerne og briterne, da de er klar over, at nazisterne nok har udviklet en sådan teknologi. Det fik de at se under Operation Highjump, hvor en massiv styrke med tusinder af militærfolk fra USA og Australien i en armada af krigsskibe led et sviende nederlag på Antarktis. Tre admiraler deltog, heriblandt den navnkundige admiral Byrd. Satellitprogrammet skal ses i denne sammenhæng, for de stærkt bekymrede amerikanere blev nødt til at se efter, hvor og hvem der havde den slags flyvende hi-tech. Man kunne i virkeligheden påstå, at atomvåben allerede var forældede på dette tidlige tidspunkt. 

Hvad man imidlertid også konstaterede var, at al den UFO-aktivitet umuligt kunne skyldes post-Nazityskland i eksil alene. Én ting var, at tyskerne var i stand til at konstruere et vist antal, men en så massiv serieproduktion af et så avanceret instrument var selv med tysk effektivitet ikke fysisk muligt. Heller ikke russerne ville være i stand til det, selvom de også arvede den Tesla-tech og post-nazi-tech, de havde opsnappet ved Nazitysklands fald. Der måtte altså være andre, der opererede i luftrummet fra 50’erne og frem.

I koldkrigsperioden fandt der en stribe episoder sted, hvor der blev ’tændt og slukket’ for militære installationer i forbindelse med tilstedeværelsen af UFO’s i nærheden af atombærende missilanlæg. Nogen sendte hermed et signal om, at det ville være en dårlig idé at trykke på knappen, da der ellers ville blive slukket for knappen. Det giver mindelser om hændelsen i april 2014 med den amerikanske destroyer Donald Cook, der gik teknodød i Sortehavet, mens en lettere ramponeret russisk bombemaskine fløj frem og tilbage over hovedet på de lamslåede amerikanere. Russerne havde altså en teknologi, der kunne lamme elektroniske systemer. Ligesom tilstedeværelsen af skibet i Sortehavet var en provokerende demonstration, således var hændelsen en demonstration af, at al deres konventionelle slagkraft var nyttesløs og ’hertil og ikke længere’. Det var selvfølgelig i samme periode, som NATO havde brudt alle indgåede løfter og aftaler efter den kolde krig og nedlæggelsen af Warszavapagten og placeret baser og missiler i det meste af Østeuropa pegende mod Rusland. Den kolde krig var med andre ord ikke slut, den var bare gået over i en ny fase, der tenderede mod at blive varm igen. 

Og hvad sker der lige nu? Konstante amerikanske forsøg på ophedning og løbende russiske forsøg på at hælde isvand på. Russerne ved udmærket, hvad krig er og hvad den koster. Der var både en fransk korporal og en tysk ditto, der gik i krig med bjørnen – og tabte krigen, og skulle de igen være tvunget til det meget imod deres egen vilje, så vil de ikke tøve. De vil være topmotiverede og topgearede – vi så det for nylig i Syrien. Amerikanerne derimod er nødt til at true, belyve, bestikke og bestjæle for at få deres umotiverede tropper til at udsætte sig for et russisk svar på en aggression.Demo af hi-tech
En serie af variationer over temaet: demo af hi-tech overfor de andre, har fundet sted, og kun for det vågne og velinformerede øje har det været tydeligt. Irakiske soldater blev stegt i deres kampvogne af mikrobølgeteknologi under den første Irakkrig, mens de var på retræte fra Kuwait. En spiral skriver sig på himlen over Norge under et topmøde. Tsunami-teknologi, elektromagnetisk vejrmodificering (eller hvad vi skal kalde det) bliver taget i anvendelse overfor Haiti og Chile. En lignende teknologi rammer Fukushima, da japanerne gør ting ved deres nationaløkonomi, der ikke passer Mr. Rockefeller og hans venner. Mega-eksplosioner i Kina i forbindelse med vigtige Shanghai Organisation Corporation/BRICS-beslutninger og for nylig ved et russisk kraftværk. Forsvinding i den blå himmel eller nedskydning af malaysiske passagerfly – Malaysia afholdt en konference, hvor de in absentia idømte vestlige statsledere for forbrydelser mod menneskeheden. Samtidig fik russerne skylden for hændelsen over Ukraine, hvorefter alle tekniske beviser blev stjålet og tilbageholdt af NATO. Eksotisk hi-tech er i spil – sammen med konventionelt sprængstof – i sænkningen af World Trade Center. For nylig vædrede et amerikansk krigsskib et handelsskib i havet ud for Japan. Officiel forklaring var, at de ikke lige havde set skibet – bullshit! En tysk passagermaskine fløj lukt ind i en bjergside i Alperne, hvor 2.-piloten blev lukket ude af styrehuset, mens 1.-piloten … var død? Signaler-signaler-signaler. 

Modtageren af signalerne kender sproget for signalgivningen. Hvis ikke I gør sådan-og-sådan, eller hvis I tillader jer at gøre sådan-og-sådan, så vil I blive straffet for jeres ulydighed. 

Venetianerne i rummet
Magt er penge, penge er magt. Er det hønen eller ægget? Det er underordnet, for begge begreber er ’indviklet’ (entangled). For pengemanden, er magten et middel. For magtmennesket, er penge et middel.

Finans er krig, krig er finans. Også det er ’indviklet’. For finansmanden, er krige et middel. For krigsmageren, er finanser et middel.

Hvis vi skal forstå kompleksiteten, skal vi forstå det post-babyloniske koncept for gældsbaseret bankvæsen, der blev realiseret og udviklet til uhørt perfektion af venetianerne i senmiddelalderen og renaissancen. Vi skal ikke her gentage fremstillingen fra ’Den venetianske forbandelse’, hvor ordspillet forbandelse-forbindelse selvfølgelig er intenderet. Det er her, samtlige tråde samlede og udstrakte sig, og det var her, den organisme fandtes, der flyttede sig, når den blev anfægtet. Vi ser den dukke op i Amsterdam, City of London og Wall Street. Vi burde inkludere Basel og Zürich. Her har de bosat sig, og herfra er samtlige blodige handlinger i historien blevet udtænkt og iværksat. Her er nøglen til forståelsen af krigenes business case.

Nu bliver de igen anfægtet, så hvor flytter de hen denne gang, hvor der ikke er flere steder på Jorden, hvor de kan svindle i fred? De annekterer rummet. De føler, at de er klar til det, og erklærer nu ressourcer og mineraler, der flyver rundt i rummet for … handelsvarer (commodities). Dette er typisk venetiansk. Husk i den forbindelse, hvem venetianerne er afkom af: fønikerne, der var antikkens Søimperium, der sejlede havene tynde i jagten på mineraler og handelsvarer. De havde en særlig gud for handel, som vi i dag ville kalde for Mammon. Hvem var senere tiders søimperium? Det britiske og det amerikanske. De var kaananitterne, Baal-dyrkerne. De var, hvad de romerske historikere ikke kaldte for jøder, men netop fønikere. Husk endvidere den tætte forbindelse, der viste sig mellem venetianerne og tempelridderne. Kort efter det albigensiske korstog mod katharerne i Sydfrankrig og efter massehenrettelsen af ridderne efter fredag d. 13., oprettedes De 10’s Råd som styrende juntaorgan for venetianerne. Hvorefter der begyndte at dukke ’riddere’ op i rådet, altså tempelriddere, der var gået under jorden. Og hvad lavede tempelridderne? De bedrev avanceret transnationalt bankvæsen. Og hvor havde de deres base? I Sydfrankrig tæt ved Pyrenæerne. Og hvad var deres ærinde i Mellemøsten under dække af korstogene? Eftersøgningen af resterne af den egyptiske teknologi, der var stjålet og gemt der. Hvem var deres kontakter? Esoteriske grupper (essenere, nazaræere, assasinere, Brethren of Sincerity, osv…), der havde kendskab til den tabte viden og teknologi. Hvor ser man dem senere i aktivitet? Da Columbus sejler til Den Nye Verden med skibe, der bærer det bandlyste ikon: malteserkorset. Hvad mere er venetianerne involveret i? Reformationen. De sponsorerede først Luther og senere Calvin. Og hvad mere? 30-årskrigen, krigen mellem protestanter og katolikker, der tog livet af halvdelen af den europæiske befolkning.

Et venetiansk janushoved, hvor passende!

Deres misdædigheder vil simpelthen ingen ende tage. Ikke så sært, at de er nødt til at bære masker, når de udøver deres okkulte ritualer. De udtænkte 30-årskrigen. De udtænkte fra deres position i Det Britiske Imperium 1. og 2. Verdenskrig. De udtænker nu, hvordan de kan starte 3. Verdenskrig som en remake af den Kosmiske Krig, der bombede civilisationen på planeten Jorden tilbage til stenalderen for – et slag på tasken – 12.000 år siden. Tallet kan være skudt helt ved siden af, så vi kunne lige vel sige 35.000 år siden eller endnu mere. Måske det fandt sted i flere omgange. Måske er de historiske beretning, der kaldes mytologier, kompositerede beretninger, der indeholder flere events fjernet fra hinanden i tid – men med det samme grundtema.

Der er en ganske enkel og forståelig grund til, at disse teknologiliderlige kleptokrater ikke ønsker, at deres eksotiske hardware skal falde i hænderne på folk. Det er lige før, men kun lige før, at det retfærdiggør det. Vi taler om en teknologi, der er i stand til at manipulere med selve rum-tids-fabrikatet ved at operere fra det æteriske felt, nulpunktet. Der er mange navne forbundet med den energiform eller dynamiske tilstand eller niveau af eksistens i Kosmos, som der er skaffet adgang til. Kold fusion var en af dem. Vi husker, hvordan videnskaben havde travlt med at gøre Ponce og Fleishman tavse, da de fremlagde deres forskning og eksperimenter i 90'erne. Hvis tampen ikke havde brændt eftertrykkeligt, ville de ikke have haft brug for al den påstyr. I dag sponsorerer MIT konferencer om emnet. Enten for at fucke emnet up eller for at kontrollere det. Eller fordi de ikke længere kan holde det under radaren, for hvis man ikke kan få dem ned med nakken, så kan man lige så godt gøre deres følgeskab. Måske også, fordi så store institutioner ikke består af lutter nikkedukker, der er bange for at miste deres fundatser.

Men vi tabte lige tråden, hvorfor holde det tæt til kroppen? Fordi de er hunderædde for, at det skal bruges mod dem selv. Tyv tror, hvermand stjæler. Eller: tyv ved, han ikke er alene, og at der findes andre misbrugere end ham selv. Vi taler om teknologi, der som tyskerne benævnte deres klokkeprojekt: krigsafgørende. En anden ting, som teknotyvene er sig bevidst, er, at sidste gang den slags våben blev brugt i stor skala, skete der en intervention, der ødelagde deres muligheder for at bruge dem i meget lang tid. De blev bombet tilbage til Rådhuspladsen i det store matadorspil. Så da de så, at noget, de tydede som interventionsstyrkernes forposter begyndte at flyve rundt i 50'erne, var de klar over, at de skulle være forsigtige. Vi fik hele tiden at vide under den kolde krig, at ophobningen af atomvåben skulle afskrække fjenden, altså russerne fra at skyde først. Men den kolde krig var et kæmpe bluffnummer, så hvad gik bluffen ud på her? At skræmme deres egne befolkninger, blandt andet, med bussemandseffekten. Det virkede, og russerne var aldrig en seriøs trussel, for de var totalt slidt op af 2. Verdenskrig, og al russisk industri var kontrolleret af karteller i Vesten (prof. A. Sutton). Hvad nu, hvis man desuden forestillede sig, at ophobningen ud over al proportion var beregnet på at forhindre de ukendte interventionsstyrker fra at gribe ind, før teknologien som minimum var på niveau med deres? Det er i hvert fald en seriøs overvejelse værd. Alle med en hjerne er selvfølgelig klar over, at man ikke fortalte sandheden om, hvad der var gang i. Men der er en tendens til at hoppe for hurtigt på forklaringen ved blot at vende den på hovedet og så påstå, at det var modsatte, der var gang i. 

Så ét lag af forklaringen er det militær-industrielle-finansielle kompleks, der havde vokset sig parasit-stort. Et lidt dybere lag er, at man var bange for den tredje spiller, Det Tredje Rige i eksil. Men åbenbart ikke mere bange, end at man følte, at man kunne invitere deres videnskabsmænd indenfor i både det officielle og det uofficielle rumprogram. I den forbindelse kunne man nævne Wernher von Brauns statement om, at den sidste kanin i hatten efter russerne, klimaet og terrorismen ville blive: invasion fra rummet. Von Braun udtaler det, som om det ville blive et falsk flag. Men hvor ville det være yderst ironisk, hvis der midt i paraden, hvordan den end kommer til at foregå, pludselig var en fjerde part, der blandede sig og sagde: Så er det nok, du gamle, så afleverer vi alt, der siger bang og kan flyve hurtigere end en måge!

Fremmed indblanding
Er det så ikke bare en gang science fiction-fantasi? Well, der skete tilsyneladende noget lignende i forbindelse med 9/11. Hele planen var på plads og rullede. NeoCon-slænget sad i spændt forventning og ventede på deres nye Pearl Harbor. Der var store militærøvelser, der mimede eventen og holdt luftvåbnet væk fra New York. Alle snylterne sørgede selvfølgelig for deres sidegevinster med insiderhandler. Bygningerne var proppet med nanothermit. Alle zionisterne blev væk, da Mossad havde advaret dem ad bagdøren. Dagen var valgt af kabbalistisk-ritualistiske årsager for at forvolde mest skade på det okkulte plan. Syndebukken (the patsies) og pseudoforklaringen var allerede opfundet, medierne havde allerede manuskriptet, en serie ødelæggelseskrige var planlagt i detaljer. Det falske flag var klar til at blive hejst. Kuppet mod forfatningen og befolkningens rettigheder i form af en færdig pakke med undtagelsestilstand (Homeland Security Act) var klar til forsendelse fra trykkeriet. De havde planlagt det nøje i årtier, hvor George H.W. Bush nøjagtig ti år tidligere på samme dato proklamerede The New World Order. Klar, parat, start!

Og hvad skete der så? En tredje spiller på banen havde kendskab ned i detaljer til planen og blandede sig ved at fyre et endnu kraftigere ødelæggelsesvåben af, der ikke nøjedes med at foretage en konventionel - storstilet, men alligevel kun konventionel - kontrolleret nedrivning af tre højhuse. Hele komplekset på 7 bygninger røg, og stort set alt materialet blev til støv midt i luften og ramte ikke jorden! Nogen sendte en kraftig meddelelse til American Deep State og the NeoCons, at de var læst, og at de skulle til at passe på. Dick Cheney var totalt forsvundet i tre måneder bagefter. Hele planen fortsatte selvfølgelig med cover-up, mediebåret skrækkampagne med bin Laden og al Qaeda og War on Terror. 9/11-rapporten var som forventelig et kæmpe udeladelses-makværk af en Warren-rapport 2.0. Men Deep State sad med sved på panden og tænkte: What the f-word!

Affæren var så tricky, at mange indenfor 9/11-Truth-grupperne blev forvirrede og havde svært ved at læse fænomenet. De forelskede sig i nano-thermit-forklaringen og nægtede at beskæftige sig med den række af eksotiske fænomener, der optrådte i samme forbindelse. De var blevet hellige krigere på deres egen facon og deres quickfix antog fundamentalistiske dimensioner og blev uantastelig. De fråder stadig af raseri, hvis der bliver antydet, at de kunne gøre det bedre. Super-ærgeligt, da det jo ikke er forkert, hvad de siger, men de har bare ikke stukket spaden dybt nok ned. 
Se også På 16. år

Og saudiaraberne fik hele skylden i den alternative forklaring. Heller ikke her er forklaringen dyb nok. Man kan sige meget om de olieindfedtede kamelpiskere i Riadh, men i sagen om 9/11 var de selv sat op. De manglende 30 sider i 9/11-rapporten, der angiveligt skulle omhandle den saudiske forbindelse, blev snedeligt holdt som et klør Es i baghånden, som man truer med at frigive, hvis ikke ... og så hænger de på hele sagen, som endnu en afledning. Det kommer til at at ske den dag, Washington beslutter sig til ikke længere at lege med de korrupte sheiker. Det ved sheikerne, så nu er de begyndt at bejle til russerne, for der er blevet sat en anden dagsorden i Mellemøsten med Syrien som vendepunkt. 

Jorden er flad igen
Men hvor kom vi fra? En rumkomedie, hvor en stak ... lad os bare kalde dem aliens pludselig træder ind på banen og blander sig i teaterstykket ved at gøre det, som den globalistiske teatertrup plejer ved terrorevents: at lade en øvelse umærkeligt glide over til at blive til virkelighed. Det ville være ironisk ud over alle grænser.
Se også Transhumanisme

Catherine Austin Fitts (Solarisrapporten), ikke en fru hvemsomhelst men topembedskvinde under Reagan-Bush-administrationen (NB! det var som bekendt Bush Senior, der var 'inde i' Reagan) og nu uafhængig finansrådgiver, har peget på den nye rumbaserede økonomi - venetianerne i rummet - og udbryder-civilisationen. Altså dannelsen af et nyt Søimperium i rummet. Meget betegnende kan sø-analogien genbruges, for netop den Katolske Kirke kaldte sig for Det Hellige Hav, hvor Havet var billede på Himlen. Det er helstøbt neo-babylonisk. I den fjerne fortid var der ingen forskel på religion, videnskab og økonomi, og det hele sejlede rundt i det samme hav under det samme flag (piratflaget). Sig ordet 'rumskib', og du har forstået, at det er det samme endnu en gang. Sat-el-it - Saturn + måne-tær - monetær + Mars - krigsguden. 

Der er altså en heftig aktivitet i rummet for tiden. Det minder på mange måder om den tid, hvor Imperiet, der dengang var opdelt i Den Katolske Kirke, Spanien og det opkommende Britiske Imperium, havde travlt med at annektere Den Nye Verden (New World Order). I Middelalderen hed det sig, at Jorden var flad. I renaissancen hed det sig, at Columbus bare ledte efter Søvejen til Indien - totalt bullshit! Vi ved i dag med sikkerhed, at han havde adgang til de gamle kort, der havde aftegnet begge amerikanske kontinenter. På Piri Reis' kort stjålet under det 4. korstog mod Konstantinopel (ledet af den blinde olding af en doge fra Venedig) var der endog en perfekt optegning af Antarktis under isen.

Så hvad laver the Pigs in Space endnu en gang? Et designerideologisk implantat, der hedder, at Jorden i virkeligheden er flad! Kors i røven, de gør det sgu igen! Men hvad der er det mest fantastiske er, at tilstrækkeligt mange i øvrigt veltænkende mennesker, der ellers kan tænke ud af boksen, hopper på den! Dengang var det for at aflede opmærksomheden fra det imperiale udvidelsesprojekt - og i dag er det for at ... aflede opmærksomheden fra det imperiale udvidelsesprojekt. Man skal være enøjet for ikke at opdage mønstret. Og hvordan gør de det? Såre simpelt. De ser, at folk er ved at lære sig netop at tænke ud af boksen. Javel, tænker de, så skal fjolserne edderdunkeme få lejlighed til at tænke ud af boksen serveret på et sølvfad. Kapow! Det virkede, og de slår sig på låret af grin. 

Og hvad nakker de ved samme lejlighed? Det Elektriske Univers, der er et brud med BigBang-dogmet, partikelfysikken, det newtonske (uforklarede) tyngdekraftsunivers og hele den einsteinske blindgyde - en form for astro-darwinisme. Deres projekt bygger på, at de allerede selv har en ny fysik, der virker i baglokalet. Deres cover-up bygger på, at tumperne ude i forlokalet stadigvæk render rundt i en loop mellem 1500-tallet og starten af forrige århundrede.


Kommentarer

  1. Spændende - du får mange vinkler med. Med hensyn til den manglende planet, som nu er blevet til Asteroidebæltet så søg på Bode-Titus eller læs min artikel her: http://astrologiskforum.dk/uf/70000_79999/75447/78084fc728e6d63b2dd9fa0c0970498f.pdf

    Hilsen jan Schultz

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg