På 16. år

marco_hanuman, the blogger

Er der nogen, der er i tvivl?Virkeligheden skred endnu en gang for 16 år siden. Vi fejrer ikke noget her, vi begræder det snarere og kun i det omfang, at begrædelse er konstruktivt. Vi gør noget andet eller rettere: Du gør, hvad Du vil og har brug for, men lad Os opfordre til sammen at ihukomme (eng.-latin: commemorate). Lad os samtidig gøre det klart, at vi ALDRIG glemmer, og at tilgivelse kun finder sted i det omfang, at de daværende implicerede oprigtigt angrer og overgiver AL deres viden. 


Og ja, vi ved det. Det er ikke så nemt, som man skulle tro, hvis man har været impliceret. Men undskyld os lige en gang: Det skulle de implicerede nok have tænkt på noget før.

If you want mercy, you’ve better deserve it.

Vores egentlige empati og tilgivelse går til de, der ikke var implicerede, men blev indrulleret mod deres vilje og viden. Folk der tilfældigvis var tilstede på et givet sted på et givet tidspunkt. Folk der så og hørte noget, der ikke var beregnet på dem. Folk der efterfølgende blev truet. Især folk, der måtte lade deres liv, fordi nogen mente, at de skulle holde deres kæft – præventivt og for en bizar sikkerheds skyld.

Sagde vi, at virkeligheden skred endnu en gang? Så afgjort, for der er intet nyt under Solen. Den satanisk-magiske psykologi - satanisk-magisk er ældgammel terminologi, psykologi er 200 år gammel terminologi – bag 9/11 adskiller sig kun teknologisk set fra magien og psykologien bag Opiumskrigene, Boerkrigene, den falske ’kartoffelpest’ i Irland, det Indiske Folkemord, det Iranske Folkemord, det Indonesiske Folkemord, den Spansk-Amerikanske krig, 1. og 2. Verdenskrig, Den Russiske Revolution, faldet for Det Ottomanske Rige, Det Østrig-Ungarske Rige, Det Tyske Kejserrige - og den Kinesiske Kulturrevolution. Læg dertil en endeløs stribe af downscale events: USA’s asiatiske krige i 50-60’erne (Korea-Vietnam), USA-protegéen Israels 6-dageskrig, Bosnienkrigen. Irakkrigen, Afganistankrigen, Libyenkrigen, Syrienkrigen, Ukrainekrigen. Læg dertil endnu en endeløs række af terrorevents via Operation Gladio 1.0 og 2.0 og X.0 og de eskaleringer af events iscenesat af KABBALEN, som i skrivende stund er næsten daglig kost.

Det er i den sammenhæng, vi skal se og forstå hændelsen for 16 år siden. Og hvis ikke vi ser og forstår den i den brede sammenhæng i tid og rum, så forstår vi INTET! 

The War On Terror er The WAR OF TERROR!

9/11 er gennemanalyseret fra ende til anden, og eventens officielle narrativ holder verdensrekord i huller i schweizerosten. Det er kun, hvis man tilhører den grødagtige masse af autoritetstro støvleslikkere, at man stadigvæk abonnerer på George Bush’s konspirationsteori om en stak muslimske fundamentaliske amatørpiloter med hobbyknive dirigeret af en mullah i en hule i Afghanistan med en bærbar computer, der hi-jackede Verdens sikreste militærsystem, oh-gosh-golly, den havde vi ikke lige set komme og som pilotveteraner fløj to manøvretunge maskiner med droneagtig sikkerhed ind i et par højhuse, der som de første i verdenshistorien knækkede sammen på trods af overdimensionerede stålkonstruktioner og med lige så milimeteragtig præcision landede i deres egne grundplaner - hvorefter grødagtighederne, der tror på den skrøne, kalder betvivlere af skrønen for konspitationsteoretikere!

Kære læser, vi ønsker på ingen måde at fornærme din intelligens, men du har selvfølgelig (som flertallet af amerikanere i øvrigt, dummere er de heller ikke, de så fx. også en Hillary komme og sagde nej...) set, at spindoktoriet har været forbi og lagt en grim klat.

En samtale om civilt ansvar  

Antallet af mennesker globalt, der siden 9/11 har mistet barnetroen overfor troværdigheden og de pæne hensigter, de hidtil har tillagt systemet, er bestemt ikke faldet. Antallet af helt eller delvise dissidenter fra den politiske korrekte (læs forløjede og afstumpede) medievirkelighed er eskaleret. Vi skal måske endda begynde at anskue 9/11 på en anden måde og endog sige tak for, at global-kabbalen i den grad overspillede deres kort i beruselse af overmod. Efter at røgen lagde sig, og det tog op til 16 år for mange, begyndte der at indfinde sig en evne til mønstergenkendelse.

Eksempler
En medarbejder ved NIST (National Institute of Standards and Technology) indrømmer blankt, at han blev chokeret over efter 16 år ikke at have set og forstået, i hvor høj grad dette ellers seriøse institut med så mange dygtige medarbejdere kunne have medvirket til at understøtte et svindelnummer. De trådte som bekendt ind og snakkede fuldstændig uden om sagen ved at lave en højst besynderlig undersøgelse og rapport om, hvordan et højhus lige pludselig og helt umotiveret kunne flapse sammen. Da medarbejderen pludselig bare SÅ, hvad de havde gjort med sine efter 16 års distancerede og ikke-længere-godtroende øjne, altså som man siger på bibelsk: da skællene faldt fra hans øjne, var det bare et spørgsmål om at se og forstå. Det hele var synligt! Det var totalt indlysende. Alle kunne have set det. Og alle kan se det i det sekund, de begynder at se, hvad de ser. Selvfølgelig falder der ikke tre højhuse og fire lavhuse sammen på den velorganiserede måde, fordi et par aluminiumsskrog flyver ind i to af dem. 

En højt dekoreret amerikansk general, hvis speciale, som han selv siger, var det visuelle, nægtede til før sine gamle dage at lytte til sin kone, der hele tiden stillede 'dumme' spørgsmål. For hans regering kunne da ikke have gjort sådan noget. Men da han først begyndte at se med sine trænede øjne, gik det stærkt. Det var i øvrigt ikke et billede af tårnene, der bragte ham til besindelse, det var et billede af hullet i Pentagon. Det var tydeligt for ham, at noget ikke stemte. Det var ikke et fly, der havde gjort det. Han opdagede dernæst, at alle overvågningskameraerne var slukket - på nær et, hvis tænd-og-sluk-funktion åbenbart ikke virkede, og som viste ... et missil. Så opdagede han, at der fandt en serie øvelser sted med nøjagtig samme tema, som 9/11-eventen selv! Og så videre.

Altså selv folk, der befandt sig højt i systemet, havde ingen anelse om, hvad der fandt sted, men havde brug for et koldt brusebad, et chok, en åbenbaring ... eller noget, der med et trylleslag hev dem ud af den massehypnose, de som alle andre var udsat for. Det var det sorte stykke magi, det var troldsplinten, der var 9/11. Og pas på, kabbalister, når først en pensioneret general går i krig igen, en garvet kriger, der som han siger: fra starten af meldte sig frivilligt for at tjene sin nation i en retfærdig sag og stadig har sin retfærdighedssans intakt. Pas også på, kabbalister, med at overspille jeres svindelnarrativ om, at Putin har hacket den amerikanske valgkamp. Hans efterretningsvæsen kunne eventuelt finde på at smide en fæl bunke beviser på bordet for, hvad American Deep State havde gang i for 16 år siden. Og har haft gang i siden.

Så vi er altså kommet videre. Kabbalen derimod er ikke kommet videre. De øver sig stadigvæk i deres eksotiske teknologier. Som har hvad at gøre med 9/11? Som har ALT at gøre med 9/11! Når malaysiske fly forsvinder i den blå luft, er det en øvelse i eksotisk teknologi (og samtidig en barnagtig meddelelse til 'de andre' om, at ævbæv, vi har også sådan en dims, og hvis ikke, så...). For nylig blev en malaysisk konsul skudt ned i Sydafrika, mens han var ved at undersøge påståede opskyllede vragrester, hvorefter amerikanske advokater straks kom på banen og udtalte sig præventivt - og hvorfor gjorde de det? Det er nærmest en indrømmelse af, at USA's militær har været involveret. Hvilket nærmest alle ved, men at indrømme det offentligt er noget andet.

Terrorevents bliver nu gennemskuet næsten i samme øjeblik, de udføres. Nogle bliver endog gennemskuet ør, de udføres (fx Ole Dammegård om hændelsen i København). Folk begynder at forstå mønstre. Er det ikke stadigvæk kun et fåtal, kan man spørge? Muligvis, og dog. Udtryk som 'falsk flag' er begyndt at gå mainstream. 'Deep State' figurerer nu mainstream. 

Helt ordinære mennesker er begyndt at vide mere om virkeligheden og betvivle medieløgnene. Ikke blot det sædvanlige slæng af højtråbende politisk frelste floskelsvingende venstreflørere, der i deres generation har taget patent på at være kritiske - hvilket de så havde glemt, da det kom til stykket. Et eksempel fra Irland. For nylig uddelte man The Tipperary Peace Price i denne irske flække. Den var fra starten af en slags kompensation for den britiske krigsliderlige soldatersang 'There's a long way to Tipperary'. Og i år havde kommiteen så foretaget det dårligst tænkelige valg: The White Helmets! Helt spontant dukkede der en masse lokale borgere op, der ikke kendte hinanden i forvejen for at protestere, fordi man havde snakket om på pubberne og i hjemmene, at det var bekymrende, at man uddelte en pris til en regulær terroristorganisation. Hvorefter formanden for kommiteen udtalte, at det var konspirationsteorier fra Assad og Putin! Men de almindelige mennesker i Tipperary vidste altså bedre.

Og vi behøver vel ikke at minde om ... nu gør vi det alligevel ... hvad Syrien har med 9/11 at gøre. Det kunne forhenværende leder af NATO under den infamøse Bosnienkrig, exgeneral Wesley-Clark berette om, da han overraskende blev whistleblower og fortalte om, hvordan Donald Rumsfeld havde fået at vide, at Irak og Afghanistan kun var starten, og at det var planen, at USA skulle smadre 7 lande de næste 5 år, deriblandt Libyen og Syrien.

Igen: måske skal vi i sidste ende sige tak, for at Kabbalen overspillede deres sikre kort. Mere sikkert er det altså ikke, end at det ligger som en uafbrændt nytårsraket og venter på, at gå af i hovedet på ... dem selv. Væggene er tynde disse dage. Kabbalen virker nu så desperate, at de sender alt afsted. Men alt er alt for stort et sats, så det vil uundgåeligt give bagslag. Folk er begyndt at blive immune overfor svindel. Troen på politikere, spindoktorer, ideologer, finansielle vismænd, talsmænd fra og for Kabbalen, medier, eksperter, autoriteter. Og i det omfang, kabbalisterne forsøger at lukke ned for internettet, så eskalerer der en jungle af netværk og samtaler, som de ikke kan overvåge på nettet. Så har de sikkert opfundet noget andet. Hvad skal fx alle de nanopartikler, der har regnet ned over os fra striber på himlen? Hvor havner de henne, og hvad kan de bruges til? Overvågning 3.0, nu på DNA-niveau?

9/11 var en teknologiøvelse og en teknokratiøvelse.
Der blev brugt både konventionel og eksotisk teknologi, og det er på tide, at fundamentalist-tumper, der er tilhængere af den ene forklaring, holder op med at flå hovedet af tilhængerne af den anden og derved hjælper Kabbalen med at udføre deres yndlingsnummer: del-og-hersk.


9/11 var en øvelse i sort magi.

9/11 var Djævelens Kunstværk (citat: komponisten Karlheinz Stockhausen).

9/11 var det falske flag, der som et nyt Pearl Harbor (også et falsk flag) ifølge PNAC-rapporten skulle levere påskuddet til USA-krige forever-everywhere.

9/11 var et finansielt svindelnummer - jf de trilliarder $, som Rumsfeld ikke kunne finde dagen forinden, og som var fuldstændig glemt dagen efter.


9/11 var et stykke perfidt forsikringssvindel, for svindleren og ejeren Silverstein scorede dobbelt udbetaling af erstatning. Det var den samme mand, der sagde 'pull it now' til Bygning 7.

9/11 var et inside job akkompagneret af en stribe insider tradings.

9/11 var en destruktion af en masse belastende materiale lagret i bygningerne om alt muligt andet end sig selv - OG om sig selv.

9/11 var et bankrøveri, hvorunder der forsvandt store mængder guld fra kælderen.

9/11 var et masseødelæggelsesvåben mod den menneskelige virkelighed.

Men 9/11 var altså også et wake-up-call. Tænk selv tilbage. Hvor lang tid brugte du på at regne den ud? Og det handler ikke om at komme først, men om hvad det efterfølgende betød for din forståelse af virkeligheden?

9/11 er Apokalypse. Kabbalen mener, at Apokalypse er det samme som Armageddon Remake, deres våde Hollywood-drøm. Forkert. Apocalypsis betyder afsløring, sløret falder, tæppefald, desillusion. Og hvad afsløres der? Det gør selve Kabbalen!

9/11 var starten på enden for Kabbalen. Deres verdensherredømme har varet en æon, de har haft deres tid i 2000 år, og nu går de til grunde. De er læst og forstået, de har nu magtfulde modalliancer imod sig. Rygter siger, at over halvdelen af det amerikanske militær er med i en modalliance. Rygter siger, at de er kravlet ned i deres underjordiske megaanlæg, men at disse ikke er uigennemtrængelige, når først specialstyrker går i gang. Er det falske rygter? Det vil de kommende år vise, men der foregår øjensynlig en infight for tiden. Krybben er tom og hestene bides - 9 minutter i 11. time.

Kommentarer

 1. PERFEKT! og som et urværk ... har Google-algoritmen for 5. gang total- blokeret for læsere fra fra Rusland og Ukraine, der ikke må læse om 9/11, selvom de ved alt om det i forvejen. Når Paradigmet ligger højt på Googles censur-meter, så betyder det, at vi har ramt plet endnu en gang. Vi tager det som en ære, et skulderklap og en ENTYDIG opfordring til at blive ved-og-ved-og-ved!

  SvarSlet
 2. Bravo! ALT kan flippes v. fuldt 9/11 tæppefald: $,((tribe)) n Crowns.
  De fuckede det hele up big time. Kun ejerskabet af den usle, pinagtige, modbydelige propaganda presse har holdt sammen på pisset. OG DET KAN IKKE FORSÆTTE! For blatant simpelthen. Gad vide om disse løgnagtige medie djævle har en exit strategi for de folkemord de i den grad har været villig medspiller til at instigere til?

  "the Zionists are playing this as truly an all-or-nothing exercise" A. Sabrosky

  De kan ikke NÅ at købe/slå ihjel alle der vågner .. tik tok..

  Men de vil gøre det grimt..

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg