Fremskridtet – ved nærmere eftersyn


af marco_hanuman, the blogger
Det antages, at fremskridtet er en uendelig og uantastelig mekanisme.


Alle taler om det, som en selvfølgelig sag. Det regnes for et nærmest objektivt, absolut og ubestrideligt koncept, men ikke mange har mod på at gøre rede for, hvor fremskridtet skal hen.

Ej heller er der mange, der seriøst kan forklare, hvad det såkaldte fremskridt, vi allerede skulle være vidne til, består i.

Lad os eksemplificere for dernæst at perspektivere (det sidste ord er obligatorisk i akademiske afhandlinger og betyder som regel noget i retning af: bortforklaring af manglende substans ...)

Et skridt nærmere, et skridt nærmere ...


En computerharddisk skulle være et fremskridt i forhold til en bog.
Hvor mange af de computerharddiske, der sidder i computere i dag, har en levetid på mere end 10 år? Ikke mange. Hvis vi sagde 100 år, ville svaret være: ingen. Vi kan gå hen på et bibliotek og med forsigtighed tage en bog ned fra hylden, der er 1000 år gammel, eller et stykke papyrus, der er 2000 år gammelt. Hvis vi ser på inskriptioner på sten, er der næsten ingen grænse for alder. Så: er det et fremskridt?

Er det et fremskridt, at der bliver læst færre bøger i dag end for 100 år siden?

Er det et fremskridt, at en harddisk ikke overlever, at en eller anden spade hælder Coca Cola ned i den?Vores skolesystem med moderne pædagogik skulle være et fremskridt i forhold til den gamle skole.

Hvordan kan det være, at børn og unge mennesker staver ad helvede til – hvilket de med garanti bliver ved med som voksne?

Hvordan kan det være, at videnskabelig litteratur fra 1800-tallet og de emner, der blev skrevet om, er langt mindre begrænset end i dag?

Hvis du ønsker at undervise dit barn, får du at vide, at det vil gå ud over dit barns sociale færdigheder, og at dets viden vil være utilstrækkelig. Hvilket selvfølgelig er en gang gedigent sludder, der direkte modbevises af erfaringer – men er det et fremskridt at have angst for vidensformidling og egen utilstrækkelighed?

Er det et fremskridt, at et skolebarn i dag intet reelt aner om Danmarks- eller Verdenshistorien, og at det, de mener at vide, er forfattet af psykopatiske imperialister, der vandt en krig for mellem 70-100 år siden?

Er det et fremskridt, at funktionel analfabetisme er større end nogensinde i lande, hvor der findes offentlig og obligatorisk skolegang (i USA 2/3 af befolkningen)?

Er det et fremskridt, at halvdelen af en dansk ungdomsgeneration skal på gymnasiet, hvor halvdelen af dem ikke har noget at gøre? Hvilket selvfølgelig betyder, at kvaliteten af det, der spyttes ud med en studenterhue har været støt faldende.Vores lægekunst skulle være et fremskridt frem for tidligere tiders og andre kulturers overtroiske kvaksalveri.

Hvordan kan det være, at kræft ikke fandtes i oldtiden?

Hvorfor lider menneskeheden af de samme kroniske sygdomme som for 100 år siden?

Hvorfor bliver folk syge af at komme på hospitalet, og hvorfor er vores sygehusvæsen eksplosivt voksende – burde det ikke gøre sig selv overflødigt?
Hvorfor er en af de hyppigste dødsårsager selve medicinen, og hvorfor er medicin lige så afhængighedsskabende som hårde stoffer, der er forbudt?

Hvordan kan det være, at beviseligt helbredende primære naturekstrakter bliver bandlyst, fordi medicinalindstrien har ondt i røv og pengepung over, at de findes på jord, og at det ikke endnu er lykkedes dem at patentere/syntetisere dem?
Sorry - svaret var indbygget ;-)At folk kan rejse over hele jordkloden i en globaliseret verden, regnes for et fremskridt?

For 1000 år siden vandrede folkeslag over hele kloden. Der blev udvekslet handelsvarer fra Kina til Europa.

En gennemsnitlig ung person har været i Fjernøsten, men hvis du spørger, om vedkommende har set øerne i det Sydfynske Øhav, er svaret: øh, ligger der øer der?

Samtlige store kulturer i Europa, Asien og Afrika har efterladt spor i Nord- eller Sydamerika – tag dig ikke af, at mainstream stadig benægter det, for det er et faktum. Alle højkulturer med grænser mod et hav har behersket kunsten at krydse verdenshavene.

Når folk rejste i fortiden, så de alt undervejs, og de oplevede alle aspekter af de fremmede kulturer. I dag tager folk på en charterrejse, tilbringer en uge på en lummer badestrand på Mallorca, men de aner ikke, hvordan resten af øen ser ud. De tre timer, flyturen tager, sidder de og sover. Fremskridt?At man kan trykke på en knap på et fjernsyn og få hele verden ind i stuen, regnes som et fremskridt.

Er det et fremskridt, at folks viden om verden er forløjet og propagandabefængt i stigende grad?

Er det et fremskridt at journalistikken i de elektroniske medier stinker?

Er det et fremskridt, at børn nu har fri adgang til at se mord, lemlæstelser, porno, reality-luder-lir?

Er det et fremskridt, at de via deres spillemaskine kan simulere en commando- special force nedskydning af USA's erklærede fjender – eller fantasifigurer, der sjovt nok opfører sig på samme måde?At man kan være online på en smarphone 24/7, regnes for et fremskridt.

Er det et fremskridt, at ordforrådet er reduceret til sms-blurps og emojis?

Er det et fremskridt, at man kan sidde overfor mennesker, som man aldrig taler med, mens man piller med sin mobilbamse?

Et det et fremskridt, at man er nødt til at være online for ikke at føle sig socialt udstødt?

Er det et fremskridt, at børn kan mobbe hinanden på den ondeste, uansvarligt-anonyme måde?

Er en narcissist-kultur overlegen i forhold til en diskretions- og blufærdighedskultur?

Er den totale mangel på privatliv i den totalitære overvågningskultur et fremskridt?At man kan bygge skyskrabere på flere hundrede etager i glas, beton, stål og aluminium, regnes som et fremskridt.

Antikkens og præantikkens store bygningsværker står den dag i dag. Hvor mange skyskrabere står om blot 200 år?

De gamle bygningsværker er bygget med en perfektion, der ikke engang kan matches i dag. Netop i arkitekturen bliver man for alvor i tvivl om, hvorvidt der er tale om fremskridt. Det mere end antydes, at der er tale om det stik modsatte. Er der sket noget fremskridt overhovedet?

Æstetikken i oldtidens bygningsværker gør, at det er en uudtømmelig, livslang kilde til forundring at færdes blandt dem. Efter et par dage i Dubai begynder man at røvkede sig. Har oliesheikernes olietrilliarder betydet et fremskridt?

Oldtidens arkitekter og ingeniører løftede sten på op til 3.5 tons. Den slags giver man sig overhovedet ikke i kast med i dag.

Beton/polymerer på ældgamle bygninger holder tusind år efter. Betonbroer ved motorveje skvatter sammen i løbet af 50 år.Vores evne til industrielt at massefabrikere, regnes som et fremskridt.

Hvordan kan det så være, at industrien fremstiller genstande, der lynhurtigt går i stykker? Well, vi kender udmærket svaret, men er det et fremskridt?

Hvordan kan det være, at fødevareindustrien fremstiller mad af ringe kvalitet, som folk bliver syge af, når næsten enhver bonde og hans kone – hvis de ikke er totalt forarmede - hvor som helst på kloden fremstillede produkter af højere kvalitet?

Hvordan kan det være, at der findes sult og fattigdom, som aldrig nogen sinde før i menneskehedens historie?

Er det et fremskridt, at krigsindustrien nu er i stand til at fremstille mere effektive masseødelæggelsesvåben?At Europa gennemgik en såkaldt Oplysningstid, regnes som et fremskridt.

Oplysningstiden var en tid, hvor revolution blev opfundet som destruktivt styringsredskab. Er det et fremskridt?

Mennesket har tabt sit indre kompas og ved ikke længere, hvem det er, hvor det kommer fra, hvor det skal hen. Det har mistet sin opkobling til Kosmos, det har i realiteten mistet sin sjæl. Til gengæld har vi et materialistisk forbrugersamfund. Er det et fremskridt?

Videnskaben blev den nye sandhedsforsyner, efter religionerne. Her er Universet reduceret til målelige størrelser (nominalisme), hvorved 90% af det Univers, der fandtes før Oplysningstiden forsvandt. Er det et fremskridt?

Er det et fremskridt, at folk kalder sig for veloplyste, mens de blot efter en ganske kort eksaminering dumper til eksamen i reel viden om, hvad der foregår i Verden?At vores arbejds- og videnskultur fordrer ekstrem specialisering, regnes som et fremskridt.

En samler og lavere jæger eller en stenaldermand er i stand til at overleve i naturen, da han kan alt, hvad der skal til. Du og jeg ville sandsynligvis krepere i løbet af 3 uger. Er det et fremskridt?

Hvis en videnskabsmand blot flytter sig to centimeter til siden, kan han ikke længere gøre sig forståelig i forhold til en kollega. Er det et fremskridt?

En bil i dag kan ikke længere skilles ad og samles i renset og klargjort tilstand, da det kræver computere og specialværksteder at gøre det. Er det et fremskridt?

Hvis du skal bestille et stykke veludført arbejde, skal staten, skattevæsenet, bankvæsenet og andre uvæsener involveres. Er det et fremskridt?At vores styreform kaldes for demokrati, regnes for et fremskridt.

Er det et fremskridt, at folk er så lede ved dette demokrati, at de er villige til at overgive beslutninger om deres egen skæbne til korrupte levebrødspolitikere blot for at slippe for at høre på dem?

Er det et fremskridt, at politisk aktivitet nu er reduceret til at lette sin røv hvert 4. år og sætte et kryds på en lap papir og så se fjernsyn for resten – mens man udspyr en stribe mildest talt ukvalificerede opgylp om de grimme fjæs på den modsatte meningsfløj.

Er det et fremskridt, at dette demokrati er af så tvivlsom karakter, at det kun kan sælges til ikke-demokratier ved at sætte dem en kanon for panden og præventivt udrydde et par millioner af dem?

Er det et fremskridt, at vi har erstatter reelle samtaler om politik med ukvalificerede, infantile opgylp?

Er det et fremskridt, at en totalitær, elitær blanding af fascisme og sovjetstat ved navn EU kaldes for en demokratisk institution?

Er det et fremskridt, at denne korrupte institution – der er et redskab for amerikansk økonomisk politik, hvilket man aldrig taler om – agerer som spydspids i indsættelsen af en neo-fascistisk/neo-nazistisk kupregering i Ukraine?

Er det et fremskridt, at vi som landets borgere nu frivilligt afgiver vores såkaldte demokratiske borgerrettigheder, og frivilligt indfører politistat, blot fordi nogle korrupte politikere, nogle korrupte medier og nogle korrupte institutioner har ladet sig intimidere eller bestikke af statssanktioneret, -finansieret og -organiseret terror?ϸѮDisclaimer:

Følgende er skrevet vha en computer, indeholdende en harddisk med viden, der bl.a. er indhentet via Internettet. Er ovenstående så at betragte som maskinstormeri? Well, you are missing the point. Tilgiv derfor venligst, hvis den side af sagen ikke er tilstrækkeligt uddybet. Men som læser af Paradigmet ved du udmærket, at Internettet ofte er fremhævet som en parallel og update til Gutenberg og trykkekunsten.Hvilket så forklarer, hvorfor det bliver udsat for angreb, forurening og censur for tiden. Er det et fremskridt?Tilbage til fremstillingen. Enten er der noget galt med konceptet fremskridt, eller også betyder ordet fremskridt ikke det, vi tror, og det, vi hele tiden går og gentager for hinanden.Hvad skal vi overhovedet med fremskridt, hvis prisen for et skridt frem er tilbageskridt over resten af linjen?Et billede: Du står ved kanten af en afgrund. Hvis du tager blot ét skridt frem, går der ca. fire sekunder, før din krop ligger i udtværet tilstand et halvt hundrede meter længere nede. Der er uden tvivl tale om et ’fremskridt’, men er det noget, du vil anse som velgørende? Er det en opgradering af dit liv? Er det at ligge udtværet på bunden af en kløft mere avanceret og fremmeligt end … hvad som helst andet?Uantastet eksemplets stillen-på-spidsen, er det rent faktisk hoveddogmet i Oplysningstiden og dens efterdønning darwinismen. Det er hovedogmet i liberalismens og senere marxismens definition af fremskridt og ’at være progressiv’. Det er fremskridts-punk: We know, that we go, but we don’t know why and where, we go?Det hellige fremskridt omtales i tågede og forblommede semi-religiøse vendinger, som nærmest et synonym for Gud. At begrebet fremskridt kan opfattes som velgørende forudsætter en lineær tidsopfattelse. Lineær tid er en abstraktion, en konstruktion. Resten af Universet foregår som cykliske bevægelser i både tid og rum, men i hovedet på en ’fremskridtsvenlig’ person er disse bevægelser af bekvemmeligheds-årsager fladmast og trukket ud som en asfalteret landevej. Det svarer til måden, kortfabrikanter fik jordkloden til at lay-out’e på en bogside i et Atlas. Skræl æblet og kør skrællen over med en kagerulle. Eller som de neo-katolske paphoveder, der har genopfundet den flade jord, fordi de ikke kan rulle deres hoveder omkring cyklisk tid og rum. Oldtidens kulturer havde intet problem med det – er det så et fremskridt?Vi er et par stykker, der sidder tilbage med en lumsk mistanke om, at fremskridtstanken er noget billigt lort. Ja, værre end det: noget stinkende designerlort, med det formål at bevæge en stabil og fungerende verden væk fra dens stabilitet og funktionalitet. Og med denne ustabilitet og dysfunktionalitet at idømme menneskeheden kaos, ulykke, mistrivsel - og sluttelig dens egen undergang.Frem-skridt er et nyord, der med andre ord – og ved nærmere eftersyn - betyder: skridt-for-skridt i retning af af det store hul i jorden. Det kontemporære management-udtryk er: nudging. The_blogger ved lidt om, hvad han taler om, da undertegnede selv er ansat indenfor HR-management i en af landets største statslige organisationer, hvor de strør om sig med den slags vokabularier. Det er implementerings-strategien i fabiansk socialisme. Hullet i jorden er muligvis værd at overveje for den kulturradikale, der med årtiers forsinkelse insisterer på at kalde sig ’progressiv’.To progress på engelsk, at skride fremad, betyder, at gå videre ad samme vej. Hvor god en idé er det lige – ved nærmere eftersyn?


Kommentarer

  1. No wonder then, at begrebet 'nudging' er opfundet og promoveret af Cass Sunstein

    "Obamas officielle såkaldte 'Informations-Czar', Harvard-professor, og NSA-rådgiver, Cass Sunstein, som bekæmper 'konspirationsteoretikere', og som pt. anses som intellektuel autoritet af universiteter i DK...."
    http://paradigmet.blogspot.dk/2015/10/konspirationer-er-reglen.html


    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg