Fodnoter for konstruktivt desillusionerede

af marco_hanuman 
aka morton_h
the blogger

Benægtende påstande, der kan underbygges  

USA har aldrig haft en regering. USA er ikke en stat, en nation, det er et firma. Firmaet var ejet af Vatikanet og drevet af jesuitter. Det hed dengang Virginia Company. Det hedder det ikke længere, men det eksisterer og opererer på samme måde som dengang. Ikke en eneste præsident har været folkevalgt siden 1876, hvor valgsvindel blev sat i system, alle har været ansatte i firmaet.

Danmark har ikke en nationaløkonomi. Landets nationalbank og statsgæld er drevet af en udenlandsk familiefond med hovedsæde et sted mellem London og Neverland. Den danske regering er derfor funktionærer i et udenlandsk firma.

Tyskland har ikke en forfatning. Det, som tyskerne mener er en forfatning, er ikke gældende. Deres gældende forfatning er ikke tilgængelig, og er skrevet af englændere og amerikanere. Tyskland er stadig et besat land, og 2. Verdenskrig er dermed ikke afsluttet.

Kræft er ikke uhelbredelig. Kure mod cancer fandtes allerede i 1950'erne, men blev tilbageholdt, da man skønnede fra medicinalindustri og videnskab, at verden ikke var klar til sådanne kure, før der var tjent flere penge på en varietet af behandlingsformer, der ikke førte til helbredelse.


Den Kolde Krig fandt ikke sted. Sovjetstaten var skabt og finansieret i hele perioden af finansfolk og regeringsbudgetter fra Vesten. Der er ikke noget historisk eksempel på, at et fjendtligt land blev finansieret af sine fjender, så derfor var dette påståede fjendskab et falsum, og den krig, der skulle have fundet sted, ikke eksisterende.


Overbefolkning er ikke en trussel mod menneskeheden. Iscenesat forarmelse og systematisk udplyndring af ressourcer i dele af verden, der tvinger stedets forarmede befolkninger til at sætte unødvendigt mange børn i verden, er en trussel.


Menneskeskabt global opvarmning og CO2 som et giftstof har ingen rod i en faktisk virkelighed. CO2 som livbringende luftart findes, global nedkøling og -opvarmning har altid fandtes. Og medmindre vi tager den nye trussel i form af regeringsskabt 'space weather' i betragtning - men det taler vi ikke om - er klimaforandringer baseret på køer, der prutter, et falsum skabt af FN, der ønsker et påskud til en global beskatning for første gang i historien.


Moderate oprørere i Syrien findes ikke. Der findes kun umoderate, bestialske terrorister, der er betalt af arabiske oliesheiker, jødiske bankmænd, amerikanske neocon-tænketanke-og-fonde med våben forsynet af NATO. Brugen af kemiske våben af den syriske regering fandt aldrig sted, men i stedet blev der brugt giftgas af terroristerne givet til dem af saudiaraberne.


Den Irske Kartoffelpest fandt aldrig sted. I stedet fandt der et folkemord sted udøvet af den britiske regering, hvor alle fødevarer blev stjålet fra irerne, hvorved de sultede ihjel på stribe.


Holocaust i Auschwitz fandt ikke sted. I stedet fandt der allierede terror- og brandbombardementer sted mod alle tyske byer over 25.000 som i Dresden, hvorved al logistik imod krigens slutning brød sammen og ingen forsyninger nåede frem til arbejds- og krigsfangelejrene. Tyfusepidemien, der opstod som følge deraf, var dødbringende. Gaskammeret fandtes ikke, og man har i dag fjernet skiltet ved bygningen. Til gengæld fandt der et Holocaust sted i de bolsjevikkisk-sovjettiske arbejds- og udryddelseslejre i Gulag, der anslået kostede 50 millioner mennesker livet. Sammenlagt blev der myrdet 147 millioner russere i Sovjet fra 1917-90. Det er udelukkende fra bolsjevikkernes mund, at vi har historien om jødeudryddelsen og gaskamrene, da ingen allierede fik adgang til lejrene i en årrække efter den sovjetiske besættelse af Østtyskland.


Ødelæggelsen af The Great Barrier Reef ved Australien finder ikke sted. Revet lever i bedste velgående, men historien om dets ødelæggelse er en del af en dommedagsscenarie beregnet på at skræmme os fra vid og sans, give os skyld- og skamfølelse og få os med på vognen i en fortælling, hvor egentlige miljøspørgsmål og -problemer udebliver i den offentlige debat og fiktive scenarier har overtaget pladsen. Taler vi om pesticider i grundvandet og vore kroppe? Svaret er nej.


Folkemordet på The First Nation i form af de nordamerikanske indianere fandt ikke sted. Der fandt et folkemord sted, men indianerne var ikke The First Nation. Før dem var kontinentet beboet af hvide mennesker, såkaldte kaukasere med langt rødt hår. Før dem boede der kæmper med en kropshøjde på mellem 2.5 - 3.5 meter, og indianerne var medvirkende til at udføre et folkemord på de tidligere indbyggere.


Evolution finder ikke sted som påstået i den darwinistiske evolutionslære. Teorien er gennemhullet som en si, og vi behøver blot at henvise til, at the missing link mellem aber og mennesker aldrig nogen sinde er fundet. Man skulle måske nok kunne forvente, at videnskaben og arkæologien kunne komme op med et enkelt - bare et enkelt intakt skelet af en overgangs-art ... men nej, det kniber gevaldigt. Alene her falder teorien til jorden.


The Big Bang fandt ikke sted. Tidslinien med en begyndelse og en ende er en katolsk-jesuittisk opfindelse. I begyndelsen var ... og Gud sagde: lad der blive lys. I slutningen er: Dommedag. Altsammen bullshit. Skabelsen er fortløbende og uden begyndelse og ende. Den finder sted hvert eneste sekund et sted i Universet. De sorte huller er udslip af skabelse, quasarerne ind input af skabelse. Universet er ikke et et entropisk selvmords-univers med en katolsk-einsteinsk tidslinie, men et konstant selvforyngende kontinuum af usigelig alder med usigelige fremtidsudsigter.


Skabelsen af penge via nationalbanker finder ikke sted. Penge skabes som gæld i de private banker ud af den blå luft og uden afsæt i reelle værdier. At du skylder banken penge, er derfor et falsum, da det er banken, der skylder dig penge. At det er banken, der har lånt dig penge, er ligeledes et falsum, da det er dig, der har lånt banken penge.


Den røde og den gule fare er non-eksistente. Den røde, fordi den ikke er rød længere, den gule, fordi den har overhalet Vesten indenom i kapitalisme. Hvilket selvfølgelig af dårlige tabere må anses som en fare. Hverken de ex-røde eller de nu-gule er interesseret i det samme som Den Sorte Fare, der til gengæld i høj grad findes, og hvis formål er at udrydde sine modstandere, der kunne være dens velgørende partnere, hvis den ønskede det. Det ønsker den så ikke. Til gengæld ønsker den at udrydde 9/10 af menneskeheden.


Demokrati findes ikke. Der findes en rådden og korrupt hybrid mellem pseudodemokrati, tyranni og plutokrati, hvor folket styrer en gammel støvle. Eller også findes demokratiet, og så har vi bare ikke lyttet til filosoffen, der for 2.396 år siden placerede denne styreform, der i dag dyrkes som det eneste saliggørende, som hele verden skal tvinges til at hylde (gerne med et geværløb for panden), på nummer næstnederst i ranglisten af ønskværdige styreformer med tyranniet som den værste.Bekræftende påstande, der kan underbygges


Konspirationer findes

Konspirationer har hele tiden fandtes. Det meste af verdenshistorien er opbygget af off-line, off-the-record, off-shore sammensværgelser, hvor en eksklusiv, privat og på alle måder illegitim gruppe bestående af ganske få individer har stukket deres hoveder sammer og vedtaget gennemførelsen af ting og sager med afgørende betydning for en hel masse mennesker - uden at spørge disse om lov. Det kaldes også for en konspiration, men sådanne kan i dag fejes under borde, stole og tæpper ved blot at kalde benævnelsen af dem for teorier.
Hvor er det fantastisk! Uomgængelige facts og virkeligheder er henvist til at være teorier, mens luftige ideologiserede teorier pludselig befinder sig i ophøjet tilstand som ubetvivlelige sandheder. 


Ondskab findes 
Her prøvede relativisterne at bilde os ind, at det gode og det onde var gradbøjninger og ikke-eksistens. Faktisk ville de helst sælge os det glade budskab om, at godt var ondt, og ondt var godt, men så brugte de jo begreberne for det, de ønskede at benægte eksistensen af. I stedet relativiserede, dekonstruerede og teoretiserede de alle de arkaiske og grundlæggende begreber: ondskab, godhed, sandhed, ærlighed, virkelighed, mandlighed, kvindelighed, barnlighed ... og kaldte dem for sociale konstruktioner. Jamen er det da ikke fantastisk! Hvad man har konstrueret, kan man i så fald kontrollere! Social-konstruktivisme og socialisme handler simpelthen om social kontrol. Hverken mere eller mindre.

Men hvis man ikke hopper på den vogn, så findes ondskab i allerhøjeste grad. Den er identificeret som det, der skaber den: psykopati. Og hvordan skaber man psyko- eller socio-pater? Ved hjælp af traumatisering. Nævn et eksempel på, hvordan man traumatiserer. Ved at omskære drengebørn, når de er otte dage gamle. Så hvis man vil skabe og vedligeholde systemisk ondskab, så skal man blot hudflette og torturere spædbørn på et ganske bestemt tidspunkt deres spæde liv. Vær så artig! Jeg har hørt noget om, at der er en etnisk-social konstruktion, der dyrker den slags til perfektion.


Godhed findes
At ondskaben findes, forudsætter, at godhed findes ligeså. Relativisten, nihilisten og darwinisten benægter det og udråber det til at være irrelevant. Det handler om den stærkes overlevelse. Er det så det rette, det sande eller blot det godhjertede, vi taler om. Lad os tale om det hele.


Er man et godt menneske, blot fordi man vender den anden kind til og ikke forsvarer sig selv og sine mod overgreb?
Er man et godt menneske, fordi man er fattig, regner velstand som syndigt og afstår fra at tjene penge?
Er man et godt menneske, fordi man tillader horder af flygtinge at udtvære ens kultur, voldtage ens kvinder og leve på ens bekostning?
Er man et godt menneske, hvis man afstår fra vrede, protest, modstand og udtalelse af ordet NEJ!
Er man et godt menneske, hvis man stiller sin godhed til skue og siger: Se, jeg har lige foræret to millioner af min milliardformue på en sag, som alle da må anse som en god sag.
Er man et godt menneske, fordi man opfylder de politisk korrekte kriterier for at være god?


Behøver vi overhovedet at besvare disse spørgsmål?


Ikke desto mindre findes både godhed og Det Gode. Og hvordan ved jeg det?
Det ved jeg, fordi jeg har mødt det, set det, hørt det, mærket og følt det.
Det ved jeg uden overhovedet at behøve at argumentere for det, da det er intuitivt sandt, det er apriorisk = det har altid været der, det vil altid være der, og det er en forudsætning for selve livet, givet på forhånd.


Jamen, siger nihilisten, relativisten og materialisten, det er jo metafysik, og den slags arkaisk overtro har vi jo afskaffet for flere hundrede år siden. Det har vi jo for længst dekonstrueret og socialkonstrueret påny!


Nå, det tror du. Du kan t ro om igen. Metafysikken er på vej tilbage - BigTime! Det kommer til at ramme den udbrændte nihilisme midt i panden som et missil Out-Of-Heaven, og du vil ikke vide, hvad der ramte dig.


Sandhed findes
Relativisme og politisk korrekthed er som mental syfilis, og det er nu på tide at træde hen over det. Vi må ganske langsomt ophøre med at beskæftige os for meget med relativismens, nihilismens, materialismens - og satanismens argumentation. Sandhed kan ikke erstattes af blot at skyde løgnen i sænk.


Sandhed er som Det Gode. Det er apriorisk. Det er direkte og indlysende, når vi står overfor det, og når det ligger lige til højrebenet. Grunden til, at det i den daglige virkelighed ikke byder sig til som indlysende er, at hele erkendelsesfeltet er så krafttig forurenet. Det sande er så indlysende og enkelt, at et barn, der ikke har brugt hele sin barndom på at se fjernsyn, æde slik, køre på sociale porno-medier eller er blevet fucket-up i heldagsskolen, umiddelbart erkender den og er i stand til at udtale og formulere den. Af børn og fulde folk ... Det er derfor, at børn, hvis de blev udsat for tænknings-træning og lærte sig den generelle grammatik (hvad, hvem, hvor, hvornår - de spørger jo helt af sig selv på den måde), logikken (hvorfor - vi skal bare lære de små ikke altid bare at spørge hvorfor, men at huske at spørge grammatisk), og hvordan (altid til sidst, og aldrig før det andet).


Sandhed kan defineres som egentlig viden opnået ved at stille de uopdragne spørgsmål + anvendelsen af svaret på disse spørgsmål på dit personlige og sociale liv. Sandhed er egentlig viden, der inkluderer intuition, godhed og ondskab (sandheden er ikke altid behagelig), metafysik og kærlighed. Sandhed er et håbløst umoderne begreb. Heldigvis.


Kærlighed findes
Kun via kærlighed kan dens modsætning, nihilismen, dødskulten, ondskaben, relativismen, materialismen, inhuman'ismen/posthumanismen forstås og modgås.


Vi står som menneskehed i dag overfor er fundamentalt valg. Ønsker vi at forblive med at være mennesker, eller godkender vi den globale herskerklasses intense tiltag for, at vi skal overgå til at blive umennesker, total-slaver, menneske-robotter, forbrugsgoder.


I det globalsamfund, som globalisterne er ved at indføre, findes dette fine, gamle begreb kærlighed ikke længere. Det er blevet afinstalleret lige som en række 'store' begreber i relativismens uhellige navn.


Det kan formuleres meget simpelt.


En celle i den menneskelige organisme er som et individ i et samfund. Det kan kun befinde sig i én ud af to tilstande. Enten er cellen i en tilstand af trivsel og kærlighed, eller også er den i en tilstand af frygt, kamp eller flugt. (fear-fight-flight).
Den enten visner eller velsigner. Hvad skal det være: trivsel eller trældom? Tålmod eller Talmud? Tryghed eller trængsel?


Kærlighed er betingelsesløs. Derfor kan vi genkende - og tak for det! - når mordet på kærligheden ankommer. For så stilles der altid betingelser. Der afkræves garantier. Der lægges op til handler og lokums-aftaler. Grundlæggende menneskelige relationer bliver enten politiseret, kommercialiseret eller ideologiseret.


Kærlighed forveksles med erotik, sex og forelskelse, selvom disse har meget lidt at gøre med kærlighed. En forelskelse er blot en form for mental virus. Ægteskaber, der bygger på utransformeret forelskelse og erotik har en gennemsnitlig levetid på to år. Herefter skilsmisse og jura.


Mand og kvinde findes
Her vil relativisterne straks bryde ind med sine sociale og kønslige konstruktioner og hævde, at kønnet ikke findes. Du er 'fri' for dette køn i det liberale projekt. Du kan vælge som i et supermarked, om du vil være det ene, det andet eller det 152-halvtredsindstyvende. Du er 'fri' til at være biseksuel, transseksuel, bøsse-lesbiske-homoseksuel, pædofil-seksuel, sodom-seksuel, dyreknepper-seksuel. Alt er jo relativt, intet er godt eller ondt, go-ahead-do-yo-thang!


Ligesom feminsimen var et kultur-relativistisk, designer-ideologisk projekt, således var kultur-seksualismen et politisk korrekt projekt beregnet på at destruere kønnet som sådan. In-humanisme. Efterlysning: ordentlige mand- og kvindfolk. I findes derude. I er bare lidt svære at få øje på i flodbølger af perverteret subversion, politisk korrekthed og klynkekultur.


Natur findes
Nihilisten siger: natur findes ikke. Hvis vi er nogle reaktionære fjolser siger vi - fordi nihilisten siger det - at natur findes. Men natur findes ikke, fordi et individ med et afstumpet blindspors-agtigt verdensbillede siger det modsatte. Natur findes, eksisterer, er, fordi det et givet, og fordi det findes, basta. Sagde du tautologi? Hvad rager det mig? Natur er selvbegrundende, man behøver blot at åbne øjnene og forvisse sig.


Det er godt alt sammen, siger materialisten. Men natur er stadig en tilfældighedsmaskine og ikke en organisme. Vi har sådan set allerede luret den af og er i fuld gang med at kopiere den, patentere den, forbedre den og hælde den på dåse. Selv om den er noget billigt skidt, har vi tænkt os at sælge den i dyre domme. Og så er vi ved at afskaffe det med tilfældighed, for det er noget rod.


Her tænker man: kan de ikke snart tage sig sammen - blot indenfor materialismens afstumpede spilleregler. Det ene øjeblik er maskinen fuldstændig tilfældig, muterende og kaotisk, det andet øjeblik er den åbenbart replikérbar og kontrollerbar. Nå ja, nu forstår vi! Den er tilfældig, når man afskaffer intelligensen bag skabelse og kontrollerbar, når man selv vil være den skaber, man har afskaffet. Det giver totalt mening, det køber vi med det samme ...


Fri vilje findes
Men kun i det omfang din egen lille, lokale vilje er i sync med det store non-lokale universelle vilje. Hvis du bryder denne lov, vil du være nødt til at foretage en voldtægt mod naturen - der findes! Du har for så vidt frihed til at bryde denne lov, men du har ikke frihed for konsekvenser deraf. Og konsekvenser kan i dette univers ikke afskaffes, kun udsættes.


Du kan selvfølgelig ansøge om indrejsetilladelse til et af de paralelle universer, som kvantefysik og strengteori har opfundet. Men du kan risikere at blive slemt skuffet og opdage, at konsekvens-nissen er flyttet med.


Det er altså uretfærdigt, piver liberalisten (et-to, venstre-højre sutsko), for vi mener altså, at vi har opfundet en meta-ideologi, hvor vi kan blive totalt frigjort fra hele molevitten, selv vores egen krop og bevidsthed! Til alle verdens højre- eller venstreliberale vil jeg sige: go-play-with-yourself, med eller uden sutsko. Og gider I ikke at lukke døren efter jer. Tak. Det liberale projekt er mental syfilis, og vi træder hen over det. Det er et luciferisk projekt. Og det har kun så lang tid at leve i, som Universets tålmodighed tillader. Forloren frigjorthed har overskredet sidste salgsdato og er begyndt at stinke.


Nation, race og slægt findes
Nej-nej hyler socialkonstruktivisten, for det er noget vi har vedtaget, og nu har vi vedtaget noget andet, for vi har dekonstrueret det hele. Verden er som en automobil, der kan skilles ad og samles igen, så den kører baglæns i frontgear, drejer til højre, når du drejer til venstre og starter vinduesviskerne, når du trykker på båthornet. Vi har simpelthen lavet et nysproglig køretøj, og vi synes, det er enormt konstrutivt! Vi har også nogle kolleger indenfor kød-mekanik, der har lavet en ged, der producerer edderkoppespind og en malkeko med 28 patter og lynlås.


Nej-nej, hyler global-konstruktivisten, for nationer er roden til alt ond, da de har det med at beskytte de mennesker, der er født der (natio: fødsel), og det mener vi, er uhensigtsmæssigt, når vi skal have adgang til dem. Så vi har i stedet et globalt tilbud, du ikke kan modstå. Det hedder Agenda 21 og den Globale Landsby. Alle nationer er opløst, og Verden er blevet fri (læs: frit tilgængelig).


Nationer findes herefter ikke, for du er født i en Verden, hvor alle er lige og derfor født til ligegyldighed.


Racer findes ikke, lige som kulturer og historier ikke findes, for vi er alle lige, udtværede og leverpostejfarvede blandingsprodukter (smørbare som Morgensol og Kærgården). Vi har i diversitetens navn destrueret egentlig diversitet. Det giver god mening, gør det ikke?

Slægter og familier findes ikke. Altså forstå os ret: vi i de særlig betydelige familier findes selvfølgelig, men det skal ikke forhindre din slægt og familie i at være afskaffet. Og hvis I brokker jer, sender vi satanædeme en statsautoriseret feminist efter jer! Så kan I lære at opløse jeres latterlige familier, når vi be'r om det.


Historie findes
Det gør den, fordi den er lagret i Det Store Arkiv. Dette Arkiv kan aktiveres, med det rette login og password. Du har mulighed for at oprette en profil og lære dig selv søgeredskabet til kartoteket. På det rette tidspunkt vil du modtage oplysninger fra ... Universet. Hverken mere eller mindre.


Historie er ikke det samme som historieskrivning. Denne skrives af skriverkarle - skriver I karle! - der er bestilt til at skrive noget, der kan blive gangbart og spiseligt. Historien, derimod, er menneskehedens hukommelse. Globalisterne har den mening = illusion, at de definitivt kan lukke ned for Arkivet, men de har ikke forstået, at Universet har et fraktalt-holografisk backup-system, der ikke kan hackes.


Når globalisterne om kort tid forsøger at lukke ned for Internettet, så vil de befinde sig i en besynderlig og for dem rædselsvækkende situation. Internettet går off-grid, pier-to-pier, og tilstrækkelig info er sluppet ud til at nakke dem.


I kan ikke destruere vores fælles historie. Hør lyden af det missil, I sendte rundt om horiksonten. Det vender et sted derude. Der er en mistænkelig pause med stilhed. Det har modtaget et nyt signal og søger dermed et nyt mål. Se jer selv i spejlet. Det er tegnet et kryds i panden på jer. Hvor kom det fra? Målsøgende missiler kan godt lide den slags krydser.


Gud findes
Det måtte komme, her kommer det.
Gu' gør det ej, snydt igen!


Den suveræne skabende og opretholdende intelligens, der rydder op efter sig selv - ofte forvekslet med destruktion - kan ikke bevises.
Den kan omtales, sandsynliggøres, tilnærmes, hvis du er til den slags.
Den kan tilbedes, ophøjes og dyrkes, hvis du er til den slags.
Eller den kan benægtes - hvorved du bekræfter den, idiot! ... ateister er de mest religiøse mennesker på Jordens overflade. Hvis du er til den slags.


Gud er Universets essens, Væren som Væren. Væren kan kun fattes gennem væren.
Gud er al viden. Viden som viden. Viden kan kun fattes ved at vide.
Gud er kærlighed. Kærlighed som kærlighed. Kærlighed kan kun opleves via kærlighed.


Væren Viden Kærlighed
Sat Chit Ananda


Nej, nej og atter nej! hyler nihilisten.
Desværre, svarer Universet (dets tålmod var opbrugt).
Vi har hørt tilstrækkeligt på det mentale syfilis, og nu træder vi hen over det. 


Dette og meget mere findes.
Sandhed findes omend løgn findes til hobe.
Virkeligheden virker, omend Verden vakler. 


* Filosofisk fodnote. Da Nietzsche blev citeret for at 'Gud var død', blev han ikke forstået. Han lovsang ikke nihilismen, han forudså dens kommende overtag i en materialistisk verden. Han havde forstået det 20. århundrede allerede inden det startede. Det var MENNESKETS åndelige død, han proklamerede. At han så ikke brød sig synderligt om Jahweh, guden med de to ansigter og diagnosen bipolær stjernepsykopat endsige den slavefilosofi, der var designet til hans ære, er så en anden historie.

____________


Edit: se også Vidste Du?

Kommentarer

Populære indlæg