The Deep State, milliardæren og gynokraten

af morton_h, aka marco_hanuman, the blogger 

Verden har et stort problem. Det hedder USA. Problemet er ikke landet USA som sådan eller dets indbyggere. Problemet er, at USA næppe kan kaldes demokrati, og at det ikke styres af en folkevalgt regering men af visse strukturer, der har taget denne kæmpenation på som en overfrakke. Problemet er med andre ord, at især udenrigspolitikken i USA er privatiseret, dvs. der findes en klike, der aldrig er blevet valgt til deres job, og som ikke tåler indblanding i deres private projekt. 

Udenrigspolitikken i USA køres af et segment, en klub af oligarker, som Peter Dale Scott har kaldt The Deep State, en stat i staten, og som kører nationen som et firma ved hjælp af mafiametoder. Derfor er det umuligt at demokratisere udenrigspolitikken. Derfor mener oligarkerne heller ikke, at det er nødvendigt at spørge Kongressen til råds, når USA indleder endnu en krig et tilfældigt sted i verden, hvor der var en stat, der som de amerikanske neocons – de synlige hoveder i The Deep State – mener trænger til 'regimeforandring', hvis de har gjort tiltag til at beskytte sig selv mod overgreb fra den globale finans- og krigsmaskine. Det mener de ikke, og det gør de ikke, og de er sluppet afsted med det siden slutningen af den kolde krig, selvom det er mejslet i granit i den amerikanske forfatning at USA ikke kan indlede en krig uden Kongressens godkendelse.The Deep State er ligeglad med, hvem der formelt regerer landet, så længe de regerer. Derfor er deres propagandaapparat for tiden oppe at køre over, at en uforudsigelig type som Donald Trump kommer med udsagn, der går i retning af at begrænse oligarkiet, The Deep State's uhæmmede adgang til det marked, som det udenrigspolitiske betragtes som deres ejendom. Alle de amerikanske angrebskrige handler om at berige sig og skabe fri adgang for de globale firmaer og det privatejede centralbankvæsen, hvoraf firmaerne for størstedelens vedkommende har hovedsæde enten i Wall Street eller The City of London med de koordinerende organer IMF og WTO som spydspidser, der gennemborer og kontrollerer markedet. Men som den russiske økonom Valentin Katasonov siger: markedet er et svindelnummer.Katasonov
The Deep State er i virkeligheden ikke et amerikansk fænomen, men den femte kolonne, der skal garantere, at egentlig nationale interesse aldrig lægger hindringer i vejen for dem. Så når Donald Trump foreslår at sætte en begrænsning på NATO, ikke tillade destruktiv masseindvandring, genskabe de arbejdspladser, som USA havde for 50 år siden, at spørge Kongressen før man går i krig og rette op på den kæmpe skævhed, som USA har overfor Kina grundet de forsvundne arbejdspladser, så bliver han kaldt alle de skældsord, som de liberale kan komme op med. Og hvorfor de liberale? Fordi The Neocon Gang i mellemtiden har flyttet sig over til dem i og omkring Hillary Clinton, der på sin side lover at bombe Syrien sønder og sammen (hvilket allerede er sket, så er det nødvendigt igen?), indlede krig med Iran, Rusland og Kina, lukke så mange indvandrere ind som muligt og slå hårdt ned på alle, der kritiserer hende med censur og internering i en af de 1000'er af koncentrationslejre, der ligger klar til den Amerikanske Borgerkrig 2.0. Det sidste er hun ikke eksplicit om, men det vil komme til at ske. Allerede nu er Homeland Security ved at overtage kontrollen med valgprocedurerne, så der kan svindles yderligere, hvilket allerede skete i forbindelse med primærvalget. Så Donald Trump vil ikke kunne vinde valget, for man flytter eller sletter bare stemmerne. Ejheller er det muligt at retsforfølge Hillary Clinton, da direktøren for FBI Richard Comey (FBI's notat her), har sørget for at blokere en eventuel retsforfølgelse. Bureauet er en integral og korrupt del af The Deep State og har dokumenterbart haft deres fingre med i spillet i de terrorskyderier, som vi har været vidne til indenfor de seneste år, hvor terror nu mere end nogen sinde er blevet et såkaldt legalt politisk styreredskab

At den dybe stat ikke begrænser sig til USA er helt klart. Vi ser den udfolde sig, hver gang vi er vidne til terrorhandlinger som i Frankrig og i England. EU har sin dybe stat og alle de europæiske lande har deres filialer. Når politikere, businessfolk, bankfolk og mediefolk mødes i deres aflukkede logelignende fora som fx Bilderberg-gruppen eller blot i deres palælignende frimurerloger, så operer den dybe stat. Hver gang der sker afgørende ryk i politikken, der medfører inddæmning af folks civile rettigheder, salg af nationale klenodier til Goldman Sachs, godkendelse af transatlantiske traktater om 'frihandel', der formaliserer globaliseringen og nedlæggelsen af nationen som garant for de civile rettigheder, beslutninger med FN's og NATO's godkendelse om at ødelægge endnu en region i udkantsverden, udplyndre de sydeuropæiske lande via ECB og IMF, støtte et nazi-fascistisk statskup i Ukraine – altså hver gang demokratiet sættes til side, fordi det er alt for besværligt at spørge folk, så er det The Deep State, der opererer.
Markedet er et svindelnummer, fordi det er rigged, der er snoretræk i det, som kan styres af den store dukkefører. Det er et svindelnummer, fordi de bliver brugt som en slags anden natur, der ikke kan styres, der er helt tilfældigt, der har sine egne lovmæssigheder, som man bare kan observere. Det var ikke os, sagde talsmændene for The Deep State, der var markedet.
  • Det sagde de, da de plyndrede Rusland efter murens fald.
  • De sagde de, da de havde kørt en finanskrise i stilling.
  • De siger de, når arbejdsløsheden i Sydeuropa, England og USA er nået tårnhøjde.
  • De siger de, når de vil prakke europæerne TTIP på ærmet, så et kartel kan sagsøge en stat, hvis denne stiller krav til anstændig opførsel (men hør, sagde Frankrig og Tyskland ikke nej forleden …?).
  • Det sagde de, da krakket ramte Wall Street i 1929.
  • Det sagde de, da 1. Verdenskrig rullede ud - One incident led to another, det skete bare, det var bare en form for naturlig tilfældighed, krigen er ligesom et stort marked (det er ikke engang løgn!).
  • Det sagde de, da de kørte oliekrisen i stilling og crashede tigerøkonomierne i Østen i 70'erne.
  • De sagde de, da de fik mafioso'en Clinton til at fjerne Glass-Steagal akten i 90'erne, der banede vejen for Finanskrisen et årti+ senere.
  • De sagde de også, da IMF angreb Jugoslavien før krigen i 90'erne.
  • Det siger de, hver gang de sender en delegation af økonomiske hitmen ind i en svækket nation et sted i udkantsverden – soon coming to a country near you – for at enten at korrumpere præsidenten og hans regering eller skyde ham en kugle for panden, skaffe landet en gæld på halsen via lån, som aldrig kan betales tilbage og dernæst overtage landet og stjæle alle dets ressourcer.
Det er bare markedet, siger den dybe stat, globalisterne og oligarkerne igen-igen, vi kan ikke gøre for, at det opfører sig, sådan som vi gerne vil have.
Det sagde de så igen, og tilstrækkelig mange tænkte, at så må det jo passe, siden de siger det. Tilstrækkelig mange har aldrig hørt udtrykket Deep State eller har nogen anelse om, hvordan Verden styres. Ej heller har de funderet nærmere over, at der åbenbart er så mange sammenfaldende mønsterlignende begivenheder, der altså bare opstår helt af sig selv.


Denne farvelade er fuldstændig tilfældig og opstået ud at intet.
Der er ingen genkendelighed eller nogen form for struktur.
Selv de, der har en vis kritik tilovers for den USA-politik, der medfører kaos og destruktion overalt i Verden, henviser for det meste til stupiditet og inkompetence i den amerikanske administration. De gør sig ikke klart, at denne administration ikke nødvendigvis er inkompetent, men at den er blevet saboteret og udueliggjort, og at det kaos, der opstår som følge deraf, på ingen måde er tilfældigt eller uønsket. Det er uønskværdigt, javist, men på ingen måde uønsket, for nogen har haft et ønske og fået dette ønske og deres vilje igennem.

Her når vi ikke frem til klarhed ved blot at hævde, at det er jødeslænget, den khazariske mafia, der har været på spil igen. Javist, det har de bestemt, og The Neocons render flere af dem rundt med dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er israelsk. Men parasitten har mere end de seks ben, der er i zionisternes logo. Den er den hemmeligholdte struktur, som John F. Kennedy nævner i sin tale til the American News Publishers Society i 22 nov 1962.
Her er et par citater fra talen:

Selve ordet hemmelig bør afskys i et frit og åbent samfund; og vi er som et folk via vores arv og historie i opposition til hemmelige samfund, hemmelige edsaflæggelser og hemmelige tiltag og beslutninger.

I dag er der ikke ankommet nogen krigserklæring – og hvor frygtindgydende kampen end måtte synes, vil denne krig muligvis aldrig blive erklæret på en traditionel måde. Ikke desto mindre er vores måde at leve på udsat for et angreb.

Vi oppe imod en monolitisk, verdensomspændende og ubarmhjertig sammensværgelse, der hovedsagelig bruger fordækte metoder til at udvide sin indflydelsessfære – infiltration i stedet for invasion, subversion i stedet for valg, intimideringer i stedet for frit valg og guerillaer om natten i stedet for fjender om dagen.

Det er et system, der har investeret umådelige mængder af menneskelige og materielle ressourcer i opbyggelsen af en højeffektiv maskine, der kombinerer militær, diplomati, efterretningsvæsen samt økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Derfor har den samme monolitiske, verdensomspændende og ubarmhjertige sammensværgelse, der bestilte mordet på Kennedy – og mordet på Peron, mordet på Palme, mordet på Malcolm X, mordet på Luther King, mordet på Bob Marley og John Lennon og en hel stribe politiske mord i årtierne herefter (husk at både Marley og Lennon var særdeles outspoken mod The Deep State) – sandsynligvis allerede bestilt et mord på Donald Trump, hvis han på nogen måde skulle komme igennem med et valg. Det er ikke sandsynligt, selvom han fører i opinionerne, og selvom ikke ret mange amerikanere bortset fra rabiate feminister (gynokrater), illegale immigranter fra Mexico og en stak ideologiforvirrede kulturmarxister bryder sig om fru Clinton. For nu har de jo fuld kontrol over valgmaskinen og er ikke bange for at bruge den. FBI-direktøren skal nok få forhindret en efterforskning her også.

Skulle det ske mod alle odds, det korrupte statsapparat taget i betragtning, vil vi blive vidne til endnu et politisk mord i form af en rituel menneskeofring (kabbalistisk, satanisk praksis), hvor offeret bagefter vil blive tildelt den fulde og ensidige skyld for handlingen. Han var jo rabiat, isolationistisk, racistisk, farlig, uegnet, han fornærmede folk, blabla... Læs: han satte sig op med The Deep State, han var som oligarark ulydig mod oligarkiet, og derfor måtte han dø, basta! Der vil også ankomme en ganske forfærdelig bunke hyklere. Staten vil hoppe flere skridt frem mod et gennemtotalitært politi-slavesamfund, som om de ikke allerede er godt på vej. Medierne vil kamme over i kvalmende løgne, og folk vil endnu en gang hengive sig skamløst og hovedløst til deres egen snotforvirrethed ligesom efter 9/11. Måske vil mordet blive det nye 9/11, skal få de forvirrede amerikanere og resten af verden til at sluge en hel hær af kameler.

Kennedy havde, og Trump har sine skyggesider. Vi ved godt, hvordan Kennedyfamilien tjente deres penge, og der var ikke meget mindre svindel og mafia over dem end Bush'erne og Clinton'erne. Kennedys far havde sine deal kørende med nazisterne. Derfor ville han blive nem at kontrollere. Troede man i The Deep State. Og så var han en womanizer og en misbruger af dope. Alligevel lykkedes det ham at træde så meget i karakter som moralsk integreret og samvittighedsfuld, at han udgjorde en seriøs trussel mod The Deep State.

Trump er en benhård forretningsmand, og har uden tvivl tromlet sine business-modstandere. Han har visse forbindelser til zionistslænget, bla. via sine børn. Han har bestemt ikke tænkt sig at skære ned på militærbudgettet, men mener, at USA stadig skal være stærk rent militært. Den afgørende forskel er, at han erklærer, at anvendelsen af militærmagt ikke længere skal være førsteprioriteten som nu. Han tror åbenbart fuldt på sine evner som forhandler, siden han anbefaler forhandling, bla. med Rusland, frem for som i Clinton-doktrinen skyd først og spørg heller ikke bagefter. Hvorefter 3. Verdenskrig er en no-brainer!

Det er meget interessant at se, hvordan de demokratiske stormtropper ter sig vil valgmøderne. De bekender kulør, og det måtte ske. The Liberals er voldelige. Det er har de altid være, det vil de altid være. De opfører sig ekstremt voldeligt som fascistiske brunskjorter, de overfalder, sviner til. Virkelig, virkelig charmerende. Hvilket selvfølgelig er dybt iscenesat, da det er standard indenfor social ingeneering, crowd control, colored revolution-taktik. Det er asfalten, der skal koge, når Deep State spiller folk ud mod hinanden. Det er helt i ånden i forhold til den demokratiske kandidat, der er en notorisk voldsperson med fingrene dybt nede i ødelæggelsen af Libyen og etableringen af ISIS. Læg dertil hendes emailsvindel og den bundkorrupte Clinton Foundation. En mentalt meget syg person, der desværre svarer til jobbeskrivelsen af den næste præsident. Ligeledes fysisk syg og får black-outlignende spasmer som dette foran åbent kamera. En læge har kigget på alle de symptomer, hun viser (konstant hoste, overdreven ansigtsmimik, svært ved at holde sig oprejst, rysteture med hovedet, synkebesvær, momentan paralysering, sår på tungen, latteranfald for åben skærm udover hvad der føles socialt komportabelt, vredeanfald i hovedet på en journalist), som klare symptomer på Parkinsons syge. Et lægeligt institut kommer med samme diagnose. Det kan være trigget af en hjerneskade efter et fald i 2012, eller faldet kan have været en tidlig følge af begyndende Parkinsons. Årelang drugmisbrug ligeledes. Gætterier har også været inde over syfilis grundet hendes mands omfattende sexmisbrug. Andre igen nævner, at hun er inde over autismefeltet, da hendes mangel på empati er udtalt (sociopati). En af hende kampagnemedarbejdere udtaler:
'Hillary havde skrigende barnagtige raserianfald, der efterlod stabsmedlemmerne grædende og ude af stand til at arbejde. Hun mente, at nomineringen var noget, hun kunne forlange, men hendes tilstandsproblem er blevet værre, og hun er blevet skinger og nogle gange endog voldelig.'

En liderliberal gynokratisk spasme eller en meget syg person? Eller begge dele?

Clinton-familiens personlige livvagt (secret service officer, air marshall), Gary Byrne, har skrevet Crisis of Character om hende og Bill. Den beskriver et ægtepar fra, som man sagde om dem, Arkansas-mafiaen, der har arbejdet deres vej til magten gennem løgne, svindel og forbryderisk virksomhed.

Der er blevet spekuleret over, hvorvidt man planlægger at rigge valget for at vælge Hillary og så erklære hende uegnet på grund af hendes tilstand. Ikke at man så ville sætte Trump ind i stedet, men man ville finde en kringlet paragraf om, at en præsident under særlige forhold kan sidde i tre perioder. Selv The Deep State kan måske blive nervøse ved en hjerneskadet psyko-bitch. Og nu gik det lige så godt med en demokrat, der kan forføre The Liberals til at elske krig. Men det er indtil videre spekulationer, selvfølgelig.

Kommentarer

Populære indlæg