Den syge elektricitet

af morton_h, the blogger

Overskriften kunne også have være 'radiofrekvens og sundhed'.
Eller 'Hvad har lægevidenskab og medicinalindustri tilfælles med energisektoren?'

De har det tilfælles, at de ikke leverer varen. Altså Varen med Stort V, for de lever en eller anden form for vare. Lægevidenskaben mener selv, den leverer selve varen, men det skyldes, at den for 100 år siden fik bind for øjnene af medicinalindustrien. Medicinalindustrien, eller skulle vi sige: den styregruppe i industrien, der ved hvordan dette monsterapparat fungerer, ved godt, at den ikke leverer selve varen. Den ved også, hvad det er for en form for surrogat, den leverer i stedet.

Styregruppen, bagmændene og deres efterkommere, ved, at industrien og dermed den videnskab, der fik bind for øjnene, ikke er skabt for at levere 'varen', som burde være, at mennesker, der var blevet syge, blev sunde igen og herefter forebyggede yderligere sygdom. Derfor har de fjernet begrebet sundhed fra den lægelige forståelse af mennesket. Læger forstår grundlæggende ikke, hvad sundhed er, så derfor kommer de altid ind i billedet, når sygdom opstår. Ikke fordi de er onde mennesker, der er masser af good guys and girls out there. Det er fordi, de ikke ved, hvad de skal stille op med sundhed.

Industriens bagmænd ved det. De har skabt en industri og en lægevidenskab beregnet på at tjene penge. Og et 8-års barn, der (mirakuløst) ikke er blevet hjernevasket endnu, vil ikke have svært ved at forstå det. Man kan selvfølgelig ikke holde en trilliard-industri kørende på sundhed, for den kører kun, når mennesker er syge. Det operer på fuldstændig samme vis, som enhver anden industri. Den eksisterer på det behov for dens vare. Og hvis behovet ikke findes i tilstrækkelig grad, så skaber de selv behovet. Jo mere behov, jo større fortjeneste. Parallel: hvis nyheds-industrien ikke har tilstrækkelig med nyheder, der sælger, så skaber de selv nyheder. De har også en 'styregruppe'.

Det er her, hvor voksne og såkaldt tænkende mennesker står af. I det samme øjeblik man laver den logiske analyse af dette – skulle man tro – indlysende forhold, som det uspolerede, ikke-indoktrinerede 8-års barn umiddelbart er i stand til at forstå, så træder der et censur-program ind. Du kan ikke lave den forbindelse, du kan da ikke sige, at en hel industri tænker på denne måde! De fremstiller jo bare medicin, og det koster jo penge at udvikle, det ved vi jo! (red: det siger de selv, så derfor er det sandt). Ja, selvfølgelig koster det penge, men pointen er allerede misset. Hvem siger, at det enorme behov, som har skabt monsterindustrien, overhovedet ville findes, hvis industrien ikke fandtes? Hvem siger, at mennesker i dag ikke grundlæggende ville være sunde, altså at omfanget af sygdom ville finde et langt lavere og naturlig leje.

Her kunne vi tage hul på den kæmpe-byld ved at begynde at studere vacciner. Det vil vi så ikke gøre lige nu, for det er et emne, der kommer til at fylde en hel mega-blog. Vi vil blot nævne – her uden yderligere dokumentation – at vacciner er medicinalindustriens grundlæggende investering i en bredest mulig kundekreds. Vi taler om livstidskunder. Når først alt det l-o-r-t, der er indbygget i vacciner, er skudt ind i et lille barns krop, så har industrien en kunde resten af dets dage. Barnets naturlige immunforsvar er svækket permanent. Det naturlige system er erstattet af et kunstigt, der kan manipuleres. Og behovet for medicin og behandling, der kan tjenes penge på, vil komme før eller senere og løbende for det allerfleste. Skulle behovet ikke blive skabt via vacciner, så er der en kemisk industri – husk: medicinalindustrien er blot en filial af den petrokemiske industri – der træder til og forgifter vores fødevarer og vores miljø og en industri for elektroniske devices, der gør det samme.

Så medicinalindustrien og deres tilfangetagne videnskab skjuler altså noget for os. De løj for os. Og en løgn kan kun skjules ved en endnu større løgn lagt ovenpå. Det samme er tilfældet med den industri, der forsyner os med energi. Det er ikke uden sammenhæng, faktisk er sammenhængen så direkte, at det 8-års barn må på banen igen. Det var ejerskabet bag Standard Oil, Rockefeller, der sammen med Carnegie skabte medicinalindustrien. De skabte en dengang 'alternativ' medicin baseret på petrokemi, der herefter har kaldt årtusind gamle traditionelle former for medicin for 'alternative'. De har fyldt kviksølv i bla vacciner, mens de har kaldt traditionelle helbredere for 'kviksølvere/kvaksalvere'. De har vendt verden og virkeligheden på hovedet.

Den globale energisektor leverer heller ikke varen. Og den styregruppe, der skabte og vedligeholder den, ved det. Superkartellet GE, General Electrics, ejes ligesom Standard Oil af Rockefeller-imperiet. Ligesom medicinalindustrien ved, at de skjuler noget for os. Og ligesom lægevidenskaben ikke er klar over, at de medvirker med bind for øjnene til at skjule dette 'noget', så ved energisektorens håndlangere og de videnskabsfolk og ingeniører, teoretikere og praktikere, ikke at de medvirker til det. For de leverer jo en form for vare, de præsterer jo en form for videnskab. Men hverken vare eller viden er, hvad den kunne have været, hvis ikke nogen havde fiflet med den. Dette fifleri skete ikke tilfældigt og på samme tidspunkt, som kapringen af lægevidenskaben og skabelsen af medicinalindustrien. Styregruppen havde gang i mange projekter på samme tid. Et par verdenskrige, for eksempel. Kuppet af den amerikanske centralbank og dollaren, der senere skulle blive en verdensvaluta. Skabelsen af en oliebaseret energi, der skulle forurene vores verden og skabe grobund for myriader af mindre og større krige og underkuelse af nationer og samfund. Skabelsen af den moderne reklameindustri og behavourismen.

Det, som industrien grundlæggende gjorde, var at levere et amputeret substitut for totaliteten af den potentielle energi, der er tilstede. Dette substitut har den egenskab set ud fra industriens synspunkt, at den giver penge i kassen. Vi har med andre ord, for at parallellisere, en syg energiforsyning, men sygdom er så lukrativ, at industrien har gjort alt, ALT! hvad der stod og står i dens magt for at skjule det sunde potentiale bag det syge system.


Historien om Nikola Tesla og J.P. Morgan viser os med størst tænkelige tydelighed, hvordan der er tænkt. Bagtanken blev formuleret og smidt lige i hovedet på os. Tesla's hoveddevice, The Wardencliff Tower og hans mange, mange devices – han havde over 1000 patenter – blev betragtet som farlige for industrien, for de udnyttede en form for elektricitet, der var allestedsnærværende, og som altid havde været der. Det er selve planeten Jordens CHI, dens livsenergi. Derfor var den potentielt brugbar for alle, der forstod den. Tesla forstod den til fulde, og derfor blev han ved med at komme op med den ene anvendelse af den efter den anden. J.P. Morgan forstod så meget, at hans finans-syndikat ikke ville kunne tjene penge på den. Ligeså snart folk og videnskab havde forstået denne form for elektricitet, så var løbet kørt.

Eksperimentatoren og videnskabsmanden Gerard Morin demonstrerer, at denne elektricitet ikke er hverken jævn- eller vekselstrøm eller elektromagnetisme. Det er ikke AC eller DC, det er RF-strøm – Radio Frekvenser. Det er ikke kun én frekvens, det er en hel række, der kan moduleres. Teslas tårn var altså ikke en sender, som man hele tiden har sagt, og som vi har fået det beskrevet. Det var et modtage-apparat, der trak elektricitet ned fra det globale elektriske felt. Han demonstrerer og forklarer i en sammenklippet serie af præsentationer kaldet Tesla's Secret finally understood, hvordan det virker, og AT det virker. Den store kuppel på Tesla's tårn var lavet af kobber. Den havde en vis vægt/tyngde. Tyngden afgør, hvor meget elektricitet, man kan hive ud af feltet. Dette kan så i andre ikke-statiske devices accelereres og mangedobles vha spinn og magneter.

Gerard Morin forklarer Tesla

Hvorfor ser vi så ikke myriader af Tesla-tårne og magnetmotorer replikeret? For det første er der skabt en videnskab, der ikke forstår det, og som derfor vil benægte dets eksistens, hver gang den møder det. Selv når de står lige overfor det, selv når en device kører lige for næsen af dem, og de ikke kan finde fejl eller snyd, vil de benægte, hvad der selv ser, vende sig om og gå deres vej. Morin fortæller, hvordan han selv oplevede det.

Morin beskriver endvidere, hvordan industrien bevidst skjuler, at de udmærket kender til disse fænomener. Hver gang han efterspørger de manglende komponenter – og han ved, at de findes – så bliver dørene lukket, og alle slags hindringer bliver stillet i vejen. Industrien har simpelthen industrialiseret og i-system-sat, at folk aldrig kommer i nærheden af fx en styrekomponent, der får en generator til at køre på RF-strøm med en 10-del eller mindre af det forbrug, hvilket den gr som standard. Fuld funktionel Tesla-energiforsyning er altså allerede udviklet, men systematisk tilbageholdt. Som J.P. Morgan spurgte Tesla 'Hvor sidder måleapparatet?', og da Tesla svarede, at det ikke fandtes, og at energien var gratis, smækkede bankmanden pengekassen i og iværksatte et karaktermord på Tesla. Efter forinden, selvfølgelig, at have stjålet så meget han kunne og låst det inde bag jerndøre i betonkældre. 

Geniet i tårnet. Han blev karaktermyrdet og fuldstændig miskendt.
Han blev skabelonen for 'The Mad Scientist', der med dødsstrålen tilstræbte både udslettelsen af menneskeheden og verdensherredømmet. Tåbelig og inkonsistent tanke, i øvrigt. Hvad skal man med et verdensherredømme, når der ikke hverken findes verden eller -dømme? Det indikerer, at 'the madness' skal findes andetsteds.

Behøver vi at nævne, at militæret også var vældig observant på mulighederne i teknologien, hvilken kun endnu engang viser os den tætte sammenhæng mellem bankvæsen og krig. Også de har for længst udviklet devices, der kan få det til at løbe koldt ned at ad ryggen. Hvlad tror vi fx, der for nylig ramte kemiske værker to steder i Kina? Hvad fik fx Twin Towers og resten af WTC til at falde sammen? Hvad fik 1000'er af irakiske soldater til at koge i deres  tanks under Kuwait-krisen? Hvad lammede et stort amerikansk krigsskib i Sortehavet i starten af Ukraine-krigen som en meddelelse om, at grænsen var nået, og at de godt vidste, at amerikanerne misbrugte deres teknologi.

Da Tesla indså, at amerikanerne, som han eller ville have foræret sin teknologi til, ville misbruge den mod resten af menneskeheden og deres egen befolkning, lod han den gå videre i samlesæt til tre landes regering. Amerikanerne fik kun noget, der ikke kunne bruges i sig selv. Russer ligeså. Og hans fødeland, Serbien, fik resten. For at det kunne bruges i sit fuld omfang, skulle de begynde at tale sammen og udveksle viden. Tesla har med det skaktræk muligvis forhindret, at Jorden for længst er blevet udslettet af stupide psykopater.

I virkeligheden kender vi Teslas RF-strøm og har alle brugt den. Hvilket igen viser, at industrien kender den, men skjuler den for os. Når vi bruger et komfur med kogeplader, der kører på induktion, er dette princip i fuldt sving. Igen: de har altså forstået det, men de vil ikke indrømme det. Og hvis vi spørger til det, 'stikker de os en plade'. Det ligger en stor spiral af kobberrør under pladen. Der sker en radio-transmission, en trådløs overførsel og omformning af RF-strøm til varme, når en gryde eller pande, der indeholder jern mærker den. Aluminiumsgryder virker ikke. Så de rør ikke ved hinanden, og vi kan selv røre ved pladen uden at mærke varmen. Ikke at industrien og dens ingeniører benægter, at der finder noget lignende sted, men hvis man tager den videre, rammer vi en særlig mur af forbudt eller fornægtet viden og sammenhæng.

Induktionsovne og -komfurer er hundedyre, så industrien tjener penge på det. Men hvorfor har dette grundprincip ikke bredt sig som ringe i vandet til en række mindre dyre produkter? Fordi der ikke er penge i det. Ligesom der ikke er penge i at producere produkter, der holder livslangt, selvom det fuldstændig er muligt. Eksempelvis den industri, der producerer lyspærer med ufattelig kort levetid i stedet for det, du kunne uden at blinke – og har gjort. En god, gammeldags pære kunne leve et halvt århundrede – ikke som det giftige hi-tech-bras, de siden har udviklet. Igen-igen: dette svindelnummer skete på samme tid, som de andre industrielle svindelnumre: for ca. 100 år siden. The Titanic forliste … heller ikke for ca 100 år siden. Det var The Ulympic, og det var et kæmpe stykke forsikringssvindel. Og minsandten om ikke J.P. Morgan var involveret i det også! Eller hvad med svindelnummeret Marxismen og Den Russiske Revolution, der skabte en svindelagtig ideologi og en svindelagtig samfundsform bygget på en amputation af menneskelig, socialt potentiale. INGEN af de socialistiske samfund var i stand til at opretholde sig selv, ingen af dem fungerede.

DET ER SVINDLEN OM DET 20. ÅRHUNDREDE

Vi er først i senere tid begyndt at forstå omfanget af den injektion af svindel, der fandt sted for 100 år siden. Det blev svindlet over hele linjen. Resultater er, at vi lever, vi tager bad i svindel. Som fisk i badekaret ved vi ikke, hvad vi svømmer i, før vi bliver hevet op af vandet.

Kommentarer

Send en kommentar

Populære indlæg