Genopdagelsen af sundhed


af morton_h, the blogger

Mennesker bliver syge i denne verden. For at starte baglæns med at udelukke og dermed afgrænse emnet, så er denne blogartikel ikke primært rettet mod:
 • Hvad vi bliver syge af - der er næsten ingen grænser for længere, hvad der gør os syge. 
 • Hvem der bliver syge - alle bliver efterhånden syge. 
 • Hvem der gør os syge – Sygdom i det omfang, vi kender det i dag, skyldes at nogen er voldsomt interesseret i sygdom og den fortjeneste, det indbringer. Sygdom er en industri, en industri der er interesseret, og kun interesseret i kunder og i, hvordan en konstant og stadig voksende fortjeneste kan garanteres, anser det som fuldstændig irrelevant, hvad den enkelte, ansvarlige og velmenende sundhedsarbejder er interesseret og engageret i. Havde denne industri fra starten og frem til i dag været interesseret været interesseret i sundhed og ikke i sygdom, ville den ikke have eksisteret, og en sådan hypotese ville ophæve sig selv. Industrien ville have savet den gren over, som den selv havde bygget og sad på. Det skete så heller ikke.
 • Hvornår og i hvilken sammenhæng / hvor denne påførelse af sygdom, finder sted – vi bliver lige nu syge af den luft, vi ånder, det vand vi drikker, den føde, vi indtager og det elektro-kemisk-nukleare miljø, vi færdes i = den fysiske verden. 
 • Hvordan vi bliver mentalt syge af det videns-/informations-miljø, vi befinder os i og det kollektivt-personlige psykiske miljø af arrangeret løgn, vi færdes i = informationsverdenen.
Alle de fysisk og psykisk sygdomsfremkaldende faktorer er beskrevet overalt i de 5.000 sider, som denne blog og dens forgænger Paradigme 2010 udgør i mange detaljer, og da den vinkel fører til fortabelse i detaljer. Vi er et produkt af mere end hundrede års industrisamfund. Dødeligheden er faldet, men omfanget af sygdomme, der kan 'kontrolleres' af medicinalindustrien er mangedoblet. Den vinkel, der fravælges her, er altså denne omfattende beskrivelse af et forgiftet, sygt samfund - selvom der refereres i forbifarten. Det er svært at undgå.

Hvis det ikke er en beskrivelse af misèren, hvad er det så? Det er en beskrivelse af og en undersøgelse af veje ud af misèren og de døre, der lige nu bliver åbnet til erkendelse og handling indenfor sundhed og helbred.

Udsagnet bliver det omvendte af: mennesker bliver syge i denne verden.
Udsagnet bliver i stedet: mennesker har mulighed for at være sunde i denne verden.

Udsagnet bliver det omvendte af: der er en magtfuld gruppe af mennesker, der er interesse i, at mange er syge – eller dør. Men mens de lever og er ved at dø, er der penge i lortet.
Udsagnet bliver i stedet: Alle er interesseret i at være sunde og raske, men vi er blevet ført systematisk på vildspor, så vi har glemt, hvad det vil sige. Det er der til gengæld en lille men stadig voksende ikke-gruppe eller netværk af mennesker, der forfølger og realiserer viden, og som gør noget ved det.

Da potentialet for sygdom er så altdominerende og multistrenget, så vil nogle af de retninger, sundheden kan tage, være meget radikale og for mange mennesker temmelig anderledes og uforståelige. Hvad der i bedste fald kan fornemmes som fremtid for de fleste, er derimod allerede nutid for nogle. Vi prøver her at tage temperaturen på forkanten. Vi prøver at lægge et århundredgammelt paradigme bag os, hvilket selvfølgelig ikke sker natten over. Det er kort sagt et bud på, hvor begrebet sundhed bevæger sig hen lige nu. Det bevæger sig to steder hen: tilbage fra før sundheden gik af lave og frem mod en reetablering og videreudvikling af sundhedsbegrebet med vor tids forudsætninger.

Tid er et flydende begreb, for i virkeligheden går man altid tilbage, når man går frem – og omvendt. Der er intet nyt under solen, og et studie af oldtidens, antikkens og præantikkens begreber for sundhed viser, at de vidste … det hele, simpelthen! De talte blot et andet sprog, og dette andet sprog har vor tid i sin opblæste arrogance forvekslet med og beskrevet som manglende viden. Det vor tid kan tilbyde, når vi ellers tager os sammen til overhovedet at tilbyde er: tidens teknologi. Ikke teknologi, for det havde man allerede dengang, men vor tids teknologi. Ikke viden og forståelse, for det havde man allerede dengang, men vor tids viden og forståelse

I øvrigt: er det ikke underligt, at man kun skal skifte en enkelt vokal ud for at skrive sundhed i stedet for sandhed. Bare en strøtanke.

Skiftet
Den nuværende forståelse af sundhed definerer sig som fraværet af symptomer på sygdom. Man fjerner symptomet med pille eller kniv, og når så symptomet er væk, så bliver patienten erklæret midlertidig rask. Det er muligt og ret sandsynligt, at der opstår henholdsvis bivirkninger og mén, men det er en del af konceptet.
Jeg påstår så yderligere, at en skjult agenda i dette er, at patienten aldrig skal blive egentlig rask, men udvikle yderligere sygdomme på sigt, og derved forblive kunde i butikken. Jeg vil samtidig udtrykkelig sige, at det sjældent eller aldrig er en erklæret intension fra behandlerens side. Mange behandlere i hospitalsvæsenet gør, hvad de oprigtigt mener, er godt. Den omtalte agenda er systemisk, og begrunder sig i netop historien om dannelsen af moderne lægevidenskab.

Vacciner er det måske grelleste eksempel. Vacciner består af en fæl bunke stoffer fra døde dyr - alle uden undtagelse uønskede i en sund krop - der injiceres i kroppen og nervesystemet på spædbørn, så deres krop på et så tidligt tidspunkt lagrer potentialet for diverse sygdomme, der kan trigges med et signal senere i livet. Med vacciner har medicinalindustrien skaffet sig selv en livsforsikring og en garanti for fremtidige kunder i butikken. Meget få selv i branchen er klar over, at dette er den dyberliggende agenda. Hvordan kan vi vide det? På mange måder, men af de fremmeste repræsentanter for den perfide elite, der har sat dette i værk, var filosoffen, matematikeren og nobelpristageren Bertrand Russel. Via en af de højest placerede elitære kultur og videnspersoner, medlem af inderkredsen i den britiske elite taler her over sig, og vi hører i denne betændte taleboble 'from the horses mouth' følgende utvetydige udsagn: Vacciner er kemisk lobotomi! Dernæst har vi det fra alle dem, der har studeret fænomenet, fx. Desiree Rover.

Ovenstående Russell-citat er det gamle og syge paradigme i en nøddeskal. Et kommende paradigme, en ny grundforståelse af sundhed vil derfor nødvendigvis definere sundhed som en tilstand af optimal balance, fysisk og psykisk, hvor krop og sind har mulighed for at forebygge og totalt afvise det, der kan bringe os ud af balance. Sundhed er optimal flow af energi og en konstant stærkt immunforsvar.

Det og, hvad vi ikke kommer udenom: en reduktion af de ydre faktorer for ødelæggelsen af vores sundhed. Kæmpeproblemet her er, at myndigheder og regeringer synes at være handlingslammede. Jeg vil foreslå en bredere måde at anskue det på. Forgiftningen af selve naturen (for meget af noget) og udpiningen af vor jord og fødevarer (for lidt af noget) er i sig selv en syg meta-organisme, et biologisk-socialt system ude af balance fysisk og mentalt, en social-politisk-økonomisk autoimmun-defekt, en krop der er i færd med at aflive sig selv. Myndigheder og regeringer er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Politikere kan ikke længere råbes op, for de ser og hører kun sig selv og de 'stemmer', der hvisker dem i øret.

Et kommende paradigme for sundhed er derfor bredest set et opgør med 'dødskulten', der hersker over verden. Det bliver en verden, der holder op med at anskue alt som mangel og forgiftning. Utopi? Overhovedet ikke. Det er simpelthen bottomline, for alternativet lige her og nu er civilisationens udslettelse. Period! 

Energimedicin
Dette er muligvis det samlende udtryk for trenden i en ny sundhedsopfattelse. Mennesket er ifølge dette koncept et væsen, der opretholdes af energi. Vore celler er energi. Vores nervesystem er energi. Vor dna er formidler af energi. Vi er et elektrisk-magnetisk system. Kroppens hovedbestanddel er ladet med energi.

Det har åbenbart været nødvendigt at gå denne omvej. Altså at opfinde hjulet, det varme vand og suppeskeen for så bagefter at opdage at: nå-ja, kineserne havde sådan set forstået det fuldt ud for mere end 5000 år siden, men de formulerede sig bare sådan lidt … kinesisk. Og det er fint nok at gå omveje, bare vi kommer frem. I sidste ende kommer vi også til at bibringe verden noget afgørende, for vores teknologi er ladet med muligheder, selvom denne teknologi desværre i alt for høj grad er blevet misbrugt og ikke er stillet til rådighed for folks velfærd af den simple, men for mange mennesker uforståelige grund: at mangel (scarecity) er et potent styringsredskab. For et eksempels skyld er de mest potente teknologier, som tilsammen kunne fjerne både hungersnød og sygdom i det meste af verden, okkuperet af militæret, især det amerikanske og britiske. Bare for et eksempels skyld …

Det, der kan helbrede, kan også medbringe død og ødelæggelse. Det sidste har den herskende verdenselite så valgt frem for det første. Og skulle der være en naiv, men velmenende person, der rækker hånden op og siger: Jamen kan vi så ikke bare be' dem om at være gode mennesker og begynde at lukke op for skufferne ...? Sådan tænker og taler en slave, og vi er alle slaver i dette samfund, for det sådan vi er opdraget.
'Jamen', gentager personen 'hvis det du fortæller er rigtigt, hvorfor har vi så ikke set det for længst? Så det tror jeg ikke på, altså...' Sådan tænker et i bund og grund dybt religøst individ, og vi er alle fra fødslen en del af den menighed, der hedder: jeg tror, ergo tænker jeg ikke. Nogle forsøger aktivt at udmelde sig af kirken, men det kan have sine problemer. Hvis vi skal give et hurtigt svar på dette hvorfor, så er det noget i retning af: fordi de har haft magt til at sørge for, at vi ikke har set det for længst, fordi de har brugt svimlende ressourcer alene på 100 års cover-up, OG fordi deres værste mareridt er, at andre mennesker skulle tænke lige så perverst som dem selv og finde på at bruge viden - imod dem! Tyv tror som bekendt, at hvermand har tænkt sig at stjæle - and it takes one to know one.

Religion er ikke-viden
Inden vi springer ud i det - definér religion. Re-ligio: at binde igen. At hale koen tilbage i flokken og smide et reb om halsen på den. Et ideologisk-emotionelt tankesæt med det formål at få mennesker til at opgive tænkning til fordel for tro = ikke-viden. Dette skaber en fundamental afhængighed, når virkeligheden kun kan formidles via et præsteskab eller en elitær ekspertgruppe. Direkte erfaring og sund tænkning er bandlyst i religioner. Religion er blevet brugt og bruges til at forføre mennesker til at acceptere tiltag og handlinger, der går direkte imod deres interesse.

Vi har ikke opdaget, at religionen er morfet ind i videnskab og politik/ideologi. Vi har ikke opdaget, det religiøse ritual kan udføres, hvor vi går og står og sidder, gerne på en skærm. Vi har ikke opdaget, at menigheden er alle os/dem, der i stedet for at spørge dig: hvordan  har du det med Jesus? Er du imod djævelen eller ej?, i stedet spørger: hvordan har du med klimaforandringerne? Holder du med Obama, mener du ikke også, at vi skal gå i krig mod terror, drugs, klima ...? Vi har ikke opdaget, at 'Vi tror på én hellig, almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse og det evige liv' er erstattet af 'Vi tror på det repræsentative demokrati, de globale institutioner, regeringen, fjernsynet, centralbankerne, NATO, klimaministeren, skatteinddrivelsen og den evige pensionsopsparing'. Vi har ikke opdaget, at Jesu-kristi-blod og ditto-legeme er erstattet af de hellige industriers præparater og produkter. Dette er Jesu Kristi ritalin-pille ... Vi har ikke opdaget, at synd og skyld er det samme som gæld og skyld.

Vi har simpelthen ikke opdaget, at religiøs tro og blind autoritetstro og medieforgiftning er det samme. Når man vil føre en samtale med en person, der fuldstændig tror på, hvad vedkommende gloede på i går i sofaen foran skærmen og refererer det, som om det var et stykke gedigen virkelighed, så prøver man at føre en samtale med et medlem af Jehovas Vidner.

Vi må ud af religionen forstået som det totalitære romerske kontrolsystem.
Til sagen. Lad os starte et sted. Bare et sted.

Vandets kraft
Vand er ikke bare vand. Vand er struktureret eller kaotisk. Vand kan være ioniseret, mineraliseret, alkaliseret og disse egenskaber gør det sundt for kroppen. Det kan også være det modsatte. Derudover kan vand indeholde en hel horde af uønskede … tilsætningsstoffer, som vore kroppe på ingen måde har brug for. Klor, fluor, bromin er nogle af de slemme. I områder, der er udsat for nedfald fra chemtrails eller nedfald fra atomudslip (hele USA's vestkyst fx fra Fukushima) er der også skadelige isotoper. I Danmark er myndighederne ikke så perverse, at de tilsætter fluor til vandet, et fælt affaldsprodukt fra fosfatindustrien, som ellers er svært og dyrt at slippe af med. Men det gør man i USA og England. Med andre ord, vand kan være møgbeskidt.

Der findes mange former for vandfiltrering på markedet. Og i det følgende kan jeg ikke undgå at komme til at fremstå lidt sælgeragtig, for jeg kommer til at nævne kommercielle firmaer og deres produkter ved navn. Men det er alt sammen produkter, der baserer sig på videnskab og udviklingen af denne. 

Kangen
En måde både at filtrere og strukturere vand på er særdeles udbredt især i Japan og kaldes Kangen-vand. Med et apparatur, hvor vandet køres igennem et elektrisk system, kan man skabe alle former for PH-værdi. Noget vand med lav PH-værdi er godt til rensning, andet med høj PH-værdi ligeså. En mellemhøj PH-værdi (mellem 7.5 og 9.5) er ønskelig til drikkevand, da vi generelt er forsurede i vores krop. Syre og sukker, som vi får alt for meget af i vesten, skaber alle former for ubalancer, inkl. cancer. Overindtag af sukker - og hvidt brød - et et kæmpe problem for folkesundheden. Kombineret med den disinformation, at det er fedtstoffer, der skaber fedme og derfor er usundt. Men det er et sidespor.

Hvis man fx skyller grøntsager i Kangen-vand med en bestemt PH-værdi, falder pesticiderne af. Husk at pesticider er opløst i olie, for at de ikke skal blive skyllet af planterne på marken. Så derfor kan vi ikke bare uden videre skylle dem af under vandhanen. Vi kan købe økologisk, hvis vi tror, at det er renere, hvilket det også er - nogle gange. Pesticider er ansvarlige for en stor del af svækkelsen af vort immunforsvar.

Men det er ikke kun PH-værdien, der bibringer sundhed. Ioniseringen, den særlige 'elektrificering' af vandet forøger dets evne til at antioxidere og derved bekæmpe frie radikaler.

Den tredje faktor er mineraliseringen. Kildevand var en sund kilde med uforurenet grundvand og udenfor et nedfaldsområde (hvis sådan noget findes længere overhovedet...) har gennemløbet områder med jord eller klippe, hvor det er beriget med mineraler og næringsstoffer, som vi i dag mere end nogensinde mangler, fordi det kemiske-mekaniserede landbrug udvasker dem. De ryger simpelthen i havet sammen med resten af alt det uudnyttede kunstgødning, de er nødt til at tilføje den udpinte jord for overhovedet at få noget til at gro. Spørg lige om, hvorfor vore farvande er befængt med alger om sommeren!

Hvis man ikke har råd til en af de halvdyre Kangen-maskiner, som i øvrigt skal fastmonteres til vandforsyningen i ens husholdning, kan man anskaffe sig en Alkapod, udviklet af et dansk firma, der gør noget af det samme. Den kan kun skabe en slags vand: drikkevand. Til gengæld er den transportabel. 

Schauberger
En af pionererne indenfor vand-videnskab er østrigeren Viktor Schauberger. Han studerede vand hele sit liv, og omfanget af hans opdagelser er ikke kendt i et større forum. Det er generelt ingen af disse eksempler, grunden den totale mediefordummelse, der har holdt den slags ude af mediebilledet. Og parcelhus-leverpostej-virkeligheden for de fleste mennesker er: hvis jeg ikke har set det i fjernsynet i går, findes det ikke. Eller: måske findes det, men så er det nok ikke lige noget, jeg skal tage mig af, for jeg har jo afleveret en stemmeseddel, så det må de ordne for mig. Groft sagt - yes I know.


Schauberger opdagede bla. at vand, der blev dirigeret ind i en vortex, en spiral, der gik mod uret, udviklede særlige kvaliteter. Det blev struktureret. Nazisterne havde et vågent øje til Schauberger, for at udnytte muligheden for at våbengøre hans teknologi. Hvilket de gjorde, selvom historieskrivningen har undgået via en generelt tabu at beskæftige sig med disse mere 'okkulte' sider af nazisterne og deres videnskab.

Vortex-teknologi er den samme, der findes i tornadoer og orkaner. Nazisternes forståelse af fysik var på de fleste områder deres fjender overlegen, og til den dag i dag, holder deres arvtagere, det amerikanske militær, videreudviklingen af denne teknologi tæt ved kroppen. Det giver Hitlers begreb 'Den totale krig' en helt anden dimension. Muligheden for tidsmanipulation og anti-gravitation lå implicit i Schaubergers forståelse af fysikken. Fantasterier? Selv mainstream-videnskab, den øverste top, vi ser af isbjerget, erkender at det er et faktisk operationsfelt og ikke luftige teorier.

Schauberger selv ville have vendt sig i sin grav over misbruget af hans viden. Et amerikansk firma oprettet af Ron Talmage går en lidt anden vej i deres vand-teknologi. Ligesom Kangen-vand ioniserer, alkaliserer og mineraliserer de deres vand. Men de går endnu videre, de arbejder med ORME-elementer. Og her bliver det rigtig okkult (okkult i betydningen 'ude af øje'). Begrebet er et akronym, der står for Obitalt Rearrangerede Monoatomiske Elementer.

ORME
Disse monoatomiske elementer findes i naturen, og visse steder bliver de direkte produceret. Hvis man fjerner en elektron fra et ædelt metal, fx guld, bliver det til et hvidt pulver. Grundstofferne sølv, iridium rhodium, osmium, ritherium, platinum, kviksølv og palladium har de samme muligheder for at overgå til en monoatomisk tilstand. Ron Talmage kalder disse ORME-elementer for 'livets elementer'. Når disse elementer løber igennem vores krop begynder der at ske ting og sager. Der sker en foryngelse af cellerne (omvendingen af det biologiske ur), giftstoffer begynder at sive ud af kroppen, kroppen bliver en magnet for energi, da ORME-elementer er superledere, sygdomme begynder at blive helbredt. Den menneskelige bevidsthed begynder at løfte sig. Atomerne i elementerne er organiseret på en anden måde, end de grundstoffer, der kendes via det periodiske system - ja du læser rigtigt! De organiserer sig i en streng på samme måde som menneskets dna.

I praksis er der tale om et stykke vaskeægte hi-tech-alkymi i ordets oprindelige betydning. Det monoatomiske guld, det hvide pulver, er selve alkymiens guld, filosoffens sten. Antikkens jøder kendte det som manna afledt af det mesopotamiske shemanna, i Egypten hed det muskut, i vedaerne hedder det soma. Aleksandrinerne kaldte det for paradisstenen. Det er omgærdet med implikationer om helbred, mirakler, næring og spirituel oplysning. Det er et typisk eksempel på, at det gamle og forkastede kommer tilbage i en ny form, fordi tiden er rede til det.

Ron Talmage blev i øvrigt – det er efterhånden næsten trivielt at måtte konstatere det endnu en gang – myrdet for at have gjort, hvad han gjorde. Listen over genier, der har måttet lade livet for deres kunst, er temmelig lang og sørgelig. Men som andre nåede han at give bolden videre, og hans firma, miraculewater.com viderefører resultatet af hans forskning i form af anvendelige applikationer. Man kan simpelthen købe en maskine, der bringer ORME-elementerne frem, der gemmer sig i alt vand.

Den japanske læge Masaru Emoto har gjort studier af vands 'hukommelse'. Vand, der kan huske?! tænker man, første gang man hører om det. Vand er modtagelig for vibrationer, tanker, musik, intention såvel som fysiske substanser. Det virker begge veje. Vand kan få et sygt udtryk både ved at blive udsat for forurening som ved at blive udsat for 'bad vibes'. Det er altså ikke ligegyldigt, om man spiller dødsmetal eller Mozart for et glas vand, banalt sagt. Cellerne i den menneskelige krop består af 80% vand. Det er også blevet kaldt for vandets homøopatiske hukommelse.

Videnskaben om vand er urgammel. Egypterne har været verdensmestre i deres tid. Især hvis man går tilbage til de lag i den egyptiske civilisation, der har rod i en tid, der stammer fra før dynastierne, er der meget klare vidnesbyrd om det. Jeg har tidligere i det egyptiske rejsebrev argumenteret for, at det er en velbevaret hemmelighed, fordi egyptologerne har forkludret det hele. Men egypterne kunne jo ikke forudsige egyptologien, så deres verdensbillede, deres bygninger og deres videnskab var gennemstrømmet af: vand. Nilen, templerne, undergrunden, alt var styret energificeret af vand. Deres valg at sten i de centrale dele af templerne var bevidst udfra kendskabet til, hvad der skete, når vand med dets elektriske kvaliteter strømmede henover og igennem kanaler af fx granit og basalt med dets elektriske kvaliteter. Templerne var simpelthen powerplants!

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at man ikke har fundet mumier – og man har elles fundet mange – hvor personen er død af kræft. Kræft er faktisk en temmelig ny sygdom. Ikke at den ikke har fandtes og under andre navne, men en ting vi glemmer eller ikke er klar over er, at det først er efter opfindelsen af kulovnene, altså efter fremkomsten af industrisamfundet, at kræft er blevet noget, vi kender og taler om, og som er en hyppig unaturlig dødsårsag. Kræft er ikke naturligt, for naturen tenderer altid mod balance. Kræft er en civilisations-sygdom. 

Helbred og energi
Vi taler generelt om energi som noget, vi har og føler eller som et stykke fysik, der knytter sig til kraftværker, elektricitet, belysning og udførelsen af maskinel arbejdskraft i form af hestekraft. Husk at 'hestekraft' blot er en målenhed, der kan omskrives til kilowatt eller kalorier.

Den energiform, vores civilisation bruger er eksplosionsenergi. Vi er generelt ikke klar over, at der findes en endnu mere potent energiform, der virker omvendt: implosionsenergi. Eksplosionsenergi er ensbetydende med forurening, spild og destruktion. Implosionsenergi er ensbetydende med ikke-forurening, overflod og bæredygtig genbrugelighed.

Det er interessant, at der et helt billedgalleri, der knytter sig til begge verdensenergier, og vi kender alle til det på en eller anden måde.

Eksplosion:
Big Bang, tiden går én vej, lineær tidslinie, Kristendommens tid (verdens skabelse > apokalypsen), krig-kanoner-eksplosioner, aggressioner, interventioner, ekspansioner, vækst som en kræftform, sod-slam-røg-tjære-stank-slagger, forurening, olie, oliekrig, maskulinitet der ekskluderer feminitet, imperialisme, ødelæggelse, Pandora-ud-af-boksen, fusionsenergi, den entropiske kosmologi, dødelige isotoper, dødskulten, mangel og underskud, gæld, den fortærende ild, det nazistiske svastika (med uret), dødt vand.

Implosion:
tiden går begge veje, tid er sam-tid, cyklisk tid, den præ-(og post-)kristne tid (verdens konstante genskabelse), flow, vand, fred, ikke-vold, vækst som en livsform, fission / kold fusion, renselse, femininitet der inkluderer maskulinitet, livskulten, overskud og overflod, livbringende isotoper, den russelianske kosmologi (NB! Walter og ikke Bertrand) og det elektriske univers, den livbringende ild, det indiske-japanske-keltiske svastika (mod uret), struktureret vand.

Listen fortsætter, vi stopper midlertidigt. 

Keppe 
Psykiateren, filosoffen og fysikeren Norberto Keppe har kaldt det eksplosionsenergetiske verdensbillede for 'det inverterede verdensbillede'. Vi har vendt verden på hovedet, godt er blevet til ondt, konstruktion er blevet til destruktion, liv er blevet til død, kærlighed er afløst af misundelse, vækst er en cancer og ikke en plante, der gror. Hans hoved-koncern er tilsyneladende psykisk sundhed, for han er jo psykiater, elev og medarbejder til Otto Rank, Freuds elev og medarbejder.

Her kommer det underlige så. Via sin indsigt i psyken, har han udviklet en helt ny fysik. Ikke at den står alene og er original (nogen har tilladt sig at kalde dem for plagieret, men taber pointen efter min mening), for den falder helt i tråd med Teslas og Walter Russels kosmologi. Tesla nedskrev selvfølgelig aldrig en kosmologi, men han praktiserede den og opfandt det 20 århundrede ud fra den, og vi kan udtrække den af det, han skrev. Tesla var i øvrigt elev af Swami Vivekananda, surprise!

Via Keppes fysik ser vi i dag den første implosionsmotor, som man rent faktisk kan bestille og købe – på markedet. Keppemotor.com starter meget beskedent med en 'fan', en roterende vifte. Den er endnu ikke på et niveau, hvor den uden tvivl ender på sigt: over-unity, dvs. en motor, der producerer mere energi, end den kræver for at køre. Foreløbig har deres fan reduceret et forbrug på 60 watt til 8 watt. Dvs. den kan køre på et simpelt batteri, hvilket i sig selv er en kæmpe bedrift. Man kan selvfølgelig også sætte den til stikkontakten, og den trækker kun 8 watt. Men ydeevnen svarer til 60 watt, og det kan den kun gøre, fordi den udnytter princippet om implosion.

Lige i kølvandet dukker så begrebet 'fri energi' op. Det er et ret uheldigt og forførende begreb. Der findes ikke 'fri' energi, alt koster noget. Fx. kostede det Tesla hans fortjente anerkendelse og i sidste ende livet og sammen med ham en uhyggelig stribe af ligesindede i forrige århundrede. Det betyder ikke, at man ikke kan tappe ind i et felt af uendelig, universel energi, som nogen har beskrevet som 'fri'. Men selv begrebet 'fri' og 'frihed' er meget dårligt forstået, så et godt bud vil være simpelthen at droppe begrebet og i stedet tale om BE, breakthrough energy, som netværket bag BEM, Breakthrough Energy Movement gør. Det beskriver bedre, hvordan dogmet og paradigmet om eksplosionsenergien bliver gennembrudt af et nyt koncept og udskriver de uheldige kunnotationer om et gratis tag-selv-bord indenfor rammerne af et gammelt paradigme i et samfund, der i ét og alt er designet til at betjene et globalt oligarki med monopol på al energiproduktion.

Ren og beskidt elektricitet
Det, som man har bemærket vedrørende det nye udstyr – og indtil videre ukendt og ifølge parcelhus-leverpostej-virkeligheden ikke-eksisterende teknologi og udstyr – er, at dets omgivelser trives. Det producerer simpelthen livgivende energi samtidig med, at det producerer energi. Der er simpelthen en sammenhæng mellem ydre og indre energi. Sagt på en anden måde: det er den samme energi, der gennemstrømmer vore legemer og vore strømgeneratorer.

Det ville være synd at sige, at mennesker trives med den energi, vi omgiver os med i øjeblikket. For simultant med erkendelsen af sammenhængen mellem ydre og indre energi, er en anden og dyster erkendelse ved at nå overfladen: vores verden og miljø er gennemtrevlet og forurenet af beskidt energi / beskidt elektricitet, som gør os syge. Bla. forskere ved Lunds Universitet har nu taget bladet fra munden: hvis du giver et fem-års barn en smartphone, vil ungen have udviklet Altzheimer inden den fylder 30 år! Så beskidt er det elektriske miljø, vi bebor.

Det er blevet kaldt for 'elektro-smog', og det er farligere end smoggen fra skorstene og udstødningsrør i storbyerne, for den kan vi i det mindste se og lugte. Vi kan dårligt hænge hvidt tøj til tørre, uden at det bliver gråt. Smog i dag er langt farligere, fordi det er usynligt. Det forurener vores hjerner, vores nervesystemer og vores energilegemer. Energi er Qi på kinesisk. inderne kaldte det i vedisk tid for prana, germanerne kaldte det for vril, Wilhelm Reich kaldte det for orgon-energi, det har mange navne gennem kulturer og historie. 

Case story 
Der huserer en folkesygdom, som er blevet kaldt for ADHD. Udover at det er et typisk skræddersyet psykiatri-medicinalindustielt spin-ord, der skal motivere sygeliggørelse, medicinering og profittering af en masse børn på verdensbasis: hvad pokker er det så for noget? Det er en klam multi-komponent af kemisk og elektrisk balance-forstyrrelse, der har spredt sig som en epidemi i den del af verden, hvor disse elementer dominerer vores dagligdag: petrokemi og elektricitet. Hver mand sin mobiltelefon helt ned til børnestadiet, sendemaster overalt, ledninger overalt, wifi overalt, radarsystem, alarmsystem, tv-signaler, stråling fra computere - overalt! Millioner og atter millioner af beskidte elektriske signaler farer gennem din hjerne og dit nervessystem lige nu. Og børnene med uudviklede hjerner udvikler disse symptomer. Og sygdomsindustrien siger herefter haps: de har en defekt, vi har en recept.

Læg dertil giftstofferne i fødevarerne, gift i vandet, gift i luften, gift i det legetøj, de rører ved. Plastik fx. Hormonforstyrrende stoffer. Vi er i dette øjeblik ved at udvikle noget, der får skandalerne om asbest og epoxy og malerhjerner til at ligne en bagatel. Vi løber rundt i et gigantisk rotteforsøg, som ingen kan overskue konsekvenserne af - bortset fra et forsigtigt skøn: det bliver slemt!

Russerne vidste for mange år siden, og grænseværdierne for, hvad der er tilladt er væsentlig lavere der. For det er ikke fordi industrien ikke kan fabrikere elektriske apparater, der er ikke gør skade på systemet. De ønsker bare ikke at gøre noget ved det, og lige nu er det ubekvemt for dem. 

Orgon 
Men der er andre, der arbejder på sagen. Den taoistiske tyske nuklearmediciner Manfredd Döpp har været medudvikler til serien af Ray-Guards, som man kan hænge om halsen, klæbe på bagsiden af mobiltelefonen eller stille på bordet. Skalarbølgerne, som er de farlige på den måde de produceres på, får på denne måde den afledning, som de skal have. Får de det ikke, bliver vores hjerner og øvrige fysiske energisystem nødt til at træde i stedet. Vi bliver til afledningsudstyr! Resultater er, at vi bliver dumme, afkræftede, syge og får på sigt andre og mere kroniske symptomer. Mannfredd Döpp kalder det at være switched. Han har som supplement udviklet en lille serie energiøvelser, QiGongs, 5 små øvelser, som kan lavet på 3 minutter, efter at man har sænket sit niveau af Qi i forbindelse med at have holdt en mobiltelefon op til sin hjerne. Og så brug dog headset, for h......!

En gruppe omkring sydafrikaneren Georg Ritschl - orgoniseafrica.com - har videreudviklet på Wilhelm Reichs orgon-energi - og der var den sørme igen: Reich, endnu en genial person, der blev myrdet på grund af sin viden. Ligesom Reichs elev James DeMeo har han arbejdet med cloud-busting. En anden pioner var Karl Hans Welz. Reich var allerede dengang i 30'erne, hvor han udførte sine eksperimenter, i stand til at påvirke vejret og få det til at regne i en tørkeperiode. Welz og DeMeo videreudviklede det og i dag finder vi det hos bla. Ritchl og i USA hos amerikaneren Ken Rohla. Ritschl har rejst rundt i det meste af Afrika og sat sit udstyr op. Han spørger ikke myndighederne om lov, han udfører en slags guerillavirksomhed.

Ritschl tager en pejling af den generelle energi i et område. Han tjekker herefter, om der er en særlig årsag til den, og ofte viser det sig, at det er hæftet til radarstationer og militære anlæg, evt. underjordiske anlæg. Det amerikanske og britiske militær er allestedsnærværende. Han kan som regel også aflæse det på skyformationerne på himlen. De færreste mennesker ser op i himlen i vore dage, især ikke i bymiljøer, og vores hukommelse er meget ringe. Skyerne i dag er ikke de samme, som dengang vi var børn, men som de naturfremmmede individer, vi er blevet, kan vi ikke læse skyer længere. Det er blevet normalt at se vedvarende striber fra fly (chemtrails) og særlige puklede symmetriske mønstre (HAARP) - jeg vil ikke gå nærmere ind på disse to teknologier, men blot nævne, at det har med vejrmodifikation og geo-ingeneering at gøre, og at der ikke er noget godt at skrive hjem om. Men Ritschl og hans grupper er simpelthen i stand til at rense atmosfæren i et helt landområde med deres teknologi. Og hvad er det så for en teknologi?

Her kommer de gode nyheder: den er såre simpel, og alle kan lave en device, der renser atmosfæren i en radius af 30 km blot vha. noget, man kan støbe i fx. en gulvspand. Det består grundlæggende af krystaller, metaller og en støbemasse, fx plexiglas. Kunsten består i, at sørge for at de større krystalklumper vender spidsen opad, når man vender spanden om efter støbningen, så derfor hænger man dem nedad, mens massen størkner. Den færdige kegleformede tingest skaber et vortexfelt af skalarbølger, der forplanter sig opad, hvorved den beskidte atmosfære bliver renset. Ritschl sælger også sit udstyr, og i de nyhedsbreve, der følger med som en service, viser han billedserier af himle før-og-efter. Det er meget markant! Efter ekspeditioner til et distrikt er der eksempler på livgivende regnskyl uden for sæssonen blot timer efter installationen.

Det er værd i forbifarten at nævne DeMeo's hovedværk og efterhånden klassiker: Saharasia, hvor han via geografernes enorme databaser og klima og kultur i alle kendte perioder af menneskets historie, beskriver og dokumenterer, hvordan ørkengørelse af bæltet på tværs af Nordafrika og ubrudt helt til Vestkina for 5000 år siden forandrede sig fra en have til en ørken - med de oaser, som alle ørkener indeholder. OG hvordan dette forandrede og radikalt forværrede den menneskelige kultur og bevidsthed. Emnet fortjener fuld opmærksomhed, men det endnu et frugbart sidespor, selvom det linker direkte op til Ritschls arbejde. Some other time.

Vore huse og lejligheder er små klimazoner, indeklimaer. Det er vigtigt i dag at have monteret udstyr til at rense den indre luft og elektriske miljø. De fleste parcelhus-leverpostejvirkeligheds-danskere griner af det og siger, at det kan de da ikke mærke. Og det er fuldstændig rigtigt, det kan de ikke! Grinet går nok i første omgang på, at den slags for dem repræsenterer det, der ikke har været i fjernsynet og som de ikke kan se, derfor findes det ikke. I anden omgang går det på, at de synes, at det er noget uvidenskabeligt newage-overtro. Det paradoksale er her, at de ikke selv aner noget om videnskab, de har bare set en mand med slips i fjernsynet, der var snakkede om videnskab og blev fremstillet som en autoritet. De ved heller ikke, at der bag disse teknologier ligger tonsvis af innovativ og ægte videnskab. Men til sidst er det faktisk rigtigt, de kan ikke længere mærke energi. Og det skyldes, at vi i vores daglige tilvænning til beskidt elektricitet mister vores sensitivitet og lærer at leve med et nedsat energiniveau.

Og så vil jeg med det samme trække lidt i land og sige, at både parcelhuse og leverpostej er udmærkede ting, og at der faktisk er mange, der potentielt ville være åbne overfor dette, hvis de hørte om det i en afslappet stund og fik det præsenteret på en måde, der fængede dem. Jeg er ikke længere i tvivl om, at vi i de kommende år vil se denne viden sprede sig viralt - det gør viden som regel. Men den helt store spredning vil først ske, når udstyr som Keppe-motoren evt. next-generation om et par år, hvor det materialistiske vestlige civilisationsmenneske direkte kan mærke et solidt dyk i elregningen. Sundhed betyder ikke så meget for folk, for vi tager den for givet - lige indtil den dag, vi går ned med flaget af sygdom. Nogle mennesker skal have været lige ved at dø, før det går op for dem, hvad liv og helbred er for noget. Der skal med andre ord enten lig på bordet eller en check i hånden. Well ...

Biogeometri
Ibrahim Karim er en kendt mand i Egypten. Han har en uddannelse som arkitekt, men hans store bidrag til den nye videnskab - det kan vi måske begynde at kalde hele det felt, der beskrives her - er genopdagelsen af, hvordan man vha. geometriske former kan skabe energi. Det, han har gjort er, at genopdage eller genopfinde det, som man kendte i antikken og præantikken i det land, han er født og opvokset i. Geometri gennemsyrer alt, ALT! i den gamle egyptiske arkitektur. Som tidligere CAD-tegner i et arkitektfirma kender jeg til proportionernes betydning sammenhængen mellem landskabsarkitekturen og bygningerne. Men de gamle, og det gælder også arkitekturen i nyere tid, har haft er særligt forhold til proportionerne, det gyldne snit/fibonacci-sekvenser, tallen Pi og Phi. Det har vi arvet fra pythagoræerne, som har arvet det fra egypterne. Videnskaben om den 'hellige geometi, videnskaben om vand og videnskaben om lyd/frekvenser fik deres bygningsinstallationer til at gå op i en højere enhed. De er simpelthen perfekte. Moderne arkitekter har intuitivt fornemmet det og forsøgt at kopiere det, og nogle har også studeret hellig geometri. 

Men Ibrahim Karim har blotlagt selve principperne i det, de gjorde. I stedet for at jeg roder mig ud i en lang fremstilling af principperne i biogeometri, den livbringende geometri, vil jeg genfortælle en lille historie om hans virke. For det han udfører virker.

En østrigsk landsby havde en stort problem, for nogle høje herrer havde bestemt, at der skulle monteres en sender til mobilnetværk på kirketårnet. Kirketårne er i forvejen 'nåle', der rager op og sender og modtager energien mellem himmel og jord. Vi kunne også gå ud af den streng, for det er også en videnskab, vi ikke kender længere. Middelalderens katedralbyggere havde visse 'hemmeligheder'. I alle tilfælde: folk blev syge i landsbyen. De havde hovedpine, de havde andre smerter og symptomer. Især når de gik i kirke og sad lige under tårnet, men resten af byen kunne også mærke det. Landsbyboere har generelt en større sensibilitet overfor balance og ubalance i naturen, fordi de bor tættere på den, og deres liv er ikke helt så storby-civilisations-fucked-up, som folk i storbyerne.

Et par folk i byen havde hørt noget om, at Ibrahim Karim 'kunne noget' med dårlig energi, i dette tilfælde en helt konkret og identificerbar kilde til dårlig energi. Han ankom, han tog sine målinger, han identificerede hovedsenderen, der befandt sig på toppen af det nærmeste bjerg. Herefter installerede han sine aflange devices med riller i. Jeg sidder i dette øjeblik og holder en af dem i min hånd. Geometri er svær at beskrive med ord, og det er derfor man tegner den. Tre cirkulære ringe, messing, en indadgående konisk form, syv ringe, en udadgående konisk form, en tilspidsning. Hokus-pokus, hvad har vi gang i?

Men det korte af det lange er, at alle dårligdommene forsvandt i landsbyen. Ibrahim Karims filosofi er - og her er han med sin helt anden metode på linie med Reich/Ritschl - at man ikke behøver at fjerne kilden til beskidt elektricitet og dårlig energi. Man kan modulere og transformere den til gavnlig energi. 

Karims kollega, arkitekten Pier Paolo Alberghini, bygger huse efter disse principper. Det er huse, der er sunde at bo i, i modsætning til de huse af beton og aluminium, der gør os syge, fysisk og mentalt. Både byggematerialer og bygnings-geometri er faktorer.

Vi skifter helt gear nu.

Mediwiet
Det ord har du næsten med garanti ikke hørt før. Men du har måske hørt om, at man har opdaget og eksperimenteret med hamp til medicinsk formål. Du har måske også hørt, at det får en rimelig god anmeldelse?

Mediwiet er det hollandske ord for dette fænomen. Som de fleste af de 'nye' fænomener, er det igen en gammel visdom, der blot ankommer på ny flaske. En af de såkaldte 'founding fathers', stifterne af den amerikanske nation, der i stik modsætning til de typer, der senere ankom, og som vi ser kørt helt 'ud i hampen' - sorry couldn't help it - i dag, var kloge og fremsynede mennesker, Thomas Jefferson, betonede kraftigt betydningen af hampen som multifacetteret kulturplante. Han skrev:

An acre of the best ground for hemp, is to be selected and sewn in hemp and be kept for a permanent hemp patch.
Thomas Jefferson, Garden Book, 1849

Hamp er muligvis den kulturplante, der kan de fleste ting overhovedet, og som i dag fuldstændig har mistet sin status af bestemte årsager. Det er både tabt og undertrykt viden. Den kan bruges til tekstiler, til reb, den er fremragende til brændsel, og dens medicinske virkninger er uovertrufne. At man kan ryge sig skæv i den er det mindst interessante ved den overhovedet. Til gengæld er skævheden en årsag til, at den medicinalindustrielle lobby har fået gennemtrumfet et næsten verdensomspændende forbud mod hamp. 

Et rigtig god bud er, at årsagen til at hamp/cannabis er havnet i den kategori, og er blevet en del af 'the war on drugs' er, at medicinalindustrien pisser i bukserne af skræk over, hvad den kan gøre for folkesundheden - og skade deres profitprogram.

Rick Simpson slog et slag for den medicinske brug af cannabis ved at udvikle en metode til at producere olie af den plante, der er blevet kaldt den mest medicinske plante på jorden. Han koger et udtræk af bladene ind til en tyk oliemasse, som man indtager i dråbeform - uden at blive skæv vel at mærke. Hans ekstrakt er dog ret kraftig, og i Holland har man udviklet en anden metode, hvor man trækker det ud vha. medicinsprit, en almindelig metode i medicinalindustrien, når man vil udvinde droger af planter. Herefter blander de det med olivenolie for at fortynde det.

De aktive stoffer hedder THA og THC. De svarer til stoffer, som kroppen selv producerer, og som indgår i diverse helbredende processer. Udtræk fra hampplanten indeholder i øvrigt op til 120 forskellige cannabinoider, som allen virker sammen. Medicinalindustrien har forsøgt at isolere THC - den slags gør de altid, hvilken har at gøre med patentering og monopolisering. Resultatet var, at folk fik angstanfald. Det er altså med andre ord hele striben af aktivstoffer, som naturen, har komponeret, der er helbredende. Overraskende nok, ikke? Altså genvindelsen af natur kræver natur! Det er til gengæld et mararidt for medicinalindustrien, der kun kan patentere kunstige udtræk og hyperdestilleringer / -raffineringer af naturen.

At dette ikke er garagevidenskab, kan man forvisse sig ved at søge på nettet efter: Hemp cures cancer eller lign. Det er ikke kvaksalveri, der dukker op her. Derimod dukker der 100-vis af pier-reviewed forskningsresultater op, der understøtter det. Følgende case er interessant. En aldrende biokemiker, navn, fik konstateret prostatacancer i 4. stadie, hvilket er alvorligt. Med andre ord dødeligt. Han blev selvfølgelig tilbudt kemo og bestråling, to behandlinger, der slår celler ihjel, inklusive de raske + ødelægger immunforsvaret. Da en kvindelig bekendt sagde til ham, om han da ikke havde hørt, at hampolie kurerede cancer, måbede han. Men da han som bekendt var biokemiker, fandt han alle disse forskningspublikationer, som aldrig var nået længere end til arkiverne - medierne har tabu om den slags. Han var i stand til at læse og forstå dem, og  vidste derfor, at dette var virkelig videnskab, og han besluttede sig til helt at udelade kemo/bestråling. Efter 3 måneder med 1 dråbe koncentreret olie om dagen, var tumoren forsvundet fra hans prostata. Efter yderligere 3 måneder var alle metastaser ude af systemet.

En lang række af sygdomme er konstateret påvirket og regulært helbredt med hampolie. Der er 1000vis af case-stories. Selvfølgelig smækker det internationale medicinkartel ned via de nationale sundhedsstyrelser (som de har 'taget ejerskab over') og forbyder endog at nævne, at noget sådan finder sted. Man kan, hvis man ønsker det, finde måder at komme i nærheden af hampolie på, men jeg vil ikke her lægge links ind. Man kan også selv fremstille det, det er på ingen måde raketvidenskab. Men så skal man jo lige have råvarerne, som selvfølgelig også er forbudt.

En anden metode er simpelthen at have en mindre hampmark, som man høster og juicer dagligt. Det er først ved opvarmning, at den kemiske proces finder sted, som du bliver skæv af. Juicede blade har ingen euforiserende virkning. Til gengæld har de overordentlig sundhedsfremmede virkning. En case fortæller om en kvinde, der led af et helt kompleks at kroniske sygdomme, der var ved at aflive hende. Efter et år på daglig juice var hun rask.

Mit bud er dog, at vi i det kommende årti vil se en opløsning af de absurde forbud. Hvis ikke, vil man se en vildtvoksende undergrund af sortbørshandel og produktion af det. At potrygning bruges som påskud til at forbyde medicinsk brug af hamp er en direkte parallel til den samme elites forsøg på at afmontere og kontrollere deres største trussel: Internettet med det påskud, at der er nogen, der kan finde på at bruge det til børneporno. Eller ved at forføre befolkninger til at opgive civile rettigheder og sende deres unge mænd ud for at slå ihjel / blive slået ihjel med terrorisme som påskud. Same-same. I misbrugsbekæmpelsens hellige navn - et i en større sammenhæng overskueligt problem, der kan løses på helt anden vis - skaber vi et kæmpe problem: et totalforbud, der forhindrer mennesker i en direkte, næsten omkostningsfri og no-nonsense mulighed for helbredelse. 

Disse lammende forbud, der forgriber sig på alles naturlige ret til frie valg, der ikke skader andre, er et eksemple på den giftige kombination af stupiditet og kynisme. En inderkreds i medicinalbranchen og deres finansiérere kender hele agendaen og er udmærket klar over, hvad forbuds- og tabu-kampagnen er beregnet il. De ydre cirkler af politikere og medier hengiver sig i mellemtiden til deres stupiditet. 3/4 af dem tror på - og der var religionen igen - at de gør det for folks bedste - 1/4 af dem aner, at det måske ikke er for folks bedste, men når folkl finder ud af det, så er de, politikerne, over alle bjerge, og folks børn betaler regningen (øøh, gør jeres egne børn ikke også det?...). Sidste led i info-fødekæden, potentielt du og jeg og alle os andre, indtager så denne gift, der er blandet af kynisme og stupiditet, og vi bliver menigheden i uvidenhedens kirken.

Menneskeheden har ikke brug for mere forgiftning og udhungring, men for at genvinde sin sundhed. Og vi har ikke brug for mere religion og blind tro. Ikke at forveksle med spiritualitet, som vi i mellemtiden har glemt, hvad var for noget. New-agernes roden rundt i spiritualitets-begreberne har ikke hjulpet på den sag. De havde fat i noget af det rigtige, men de behandlede det som børn, der havde fået fat i fars og mors remedier. Det hele gik op i røg og briller i et uskønt orgie af drug-kultur, bongotrommespil, importeret industri-buddhisme eller som Niels Skousen synger: '... hooga, henna og hari-om.... skudet det gik rent ind, der var bare ingen pil på buen ...'

Mennesket er et hologram
Ovenstående er blot en lynscanning af en udvalgt håndfuld af de veje, som genopdagelsen af sundhed tager i dag - med fokus på de mest radikale og lovende. Det var ikke intentionen at skabe et fuldstændigt katalog, for det ville blot i en antydningsform blive på 100 sider eller mere og i øvrigt være uden for min kapacitet. Hele ernæringsfeltet er kun overfladisk berørt, og mad er som bekendt den bedste medicin. På samme måde foregår det et utal af mindre isolerede tiltag, der bevæger sig i den rigtige retning dog uden de helt store armsving. Ingen nævnt, ingen glemt, fuld respekt, lidt har også ret.

Særdeles relevante spor, man også kunne følge, ville være:

Jeg kunne også have nævnt de allerede veletablerede ikke-mainstream tilnærmelser til sundhed. Du kender dem allerede. Men hvorfor er det egentlig, at der ikke er EN løsning på problemet og EN attitude til sundhed? Det er, fordi vores krop-energifelt-sjæl er et hologram. Man kan starte hvor som helst, og det vil påvirke helheden. Der er en kraftig synkronicitet mellem alle vore berøringsfelter. Uanset om man anskuer vores eksistens og 'vore kroppe' som frekvenser, lyde, lys og farver, energibaner, kemier, eller hvilke strukturer vi vælger eller får øje på, så er det en mulig indgang. Den, der til fulde har forstået fx. farverne, har forstået det hele. Deraf ordet holo-gram = helhedens bestanddele.
 
Vi bliver også nødt til at nævne, at de store forandringer indenfor menneskelig sundhed ikke vil ske, uden at der sker en parallelføring af lignende skift i den syge verdensøkonomi, den syge opbinding til oliafbrænding, den syge krigsliderlige verdensagenda og det syge politisk-sociale klima, der dominerer Vesten og de områder i resten af verden, hvor Vestens verdensorden er sat op. Når der pilles ved en af brikkerne i det fastlåste puslespil, rokkes der ved alle andre. Lige for tiden pilles der ved alle brikkerne. Vi både holder vejret og arbejder ufortrødent videre på ikke at stå i vejen for, at det kan blive til virkelighed.

Hermed et foreløbigt helbredstjek på vores allesammens forhåbentlige fremtid og et beskedent og foreløbigt bidrag til den. Og husk: tro ikke et eneste ord af, hvad jeg fortæller dig, før du har gjort dit hjemmearbejde og tjekket det ud. Husk endvidere: tag de skriggule solbriller af, når du tjekker informationerne, eller bliver de bare ... skriggule ;-)

Kommentarer

 1. Tak for dit gode arbejde - det er dejligt, at der er en, der samler nogle tråde, så andre kan læse dem

  SvarSlet
 2. Og ja > det er kun tråde til dem, der gør det virkelige arbejde > alle de fantastiske mennesker, der gør alt det, som institutionerne har narret os til at tro, at de har vældig meget gang i.

  Det har institutionerne så ikke. Det har disse mennesker til gengæld.

  SvarSlet
 3. Jeg vil gerne takke Rick Simpson og hele ledelsen ricksimpsonmedicalservices redning cannabis olie kureret min kone kræft i skjoldbruskkirtlen, lægen fortalte mig, der var lidt dåse, fordi på trods af alle de kemoterapi og strålebehandling, var hun ikke reagerer på behandlingen. så en af ​​mine venner kom til vores hjælp, bestille denne olie fra cannabis lægebesøg tjenester, Rick Simpson fortalte Rick til at hjælpe patienter bekæmpe kræft, forskellige typer, så vi besluttede il give det en chance, indtil nu min kone er i bedring meget godt, og nu kan hun gå rundt i huset hele herself.i skønnes nødvendigt og lade andre, især dem, der lider af akut sygdom, når du har en Cannabis olie godt, kan virkelig give en chance for at life.if sker for at være død behov denne cannabis olie, kan du kontakte det fundament, gav os med denne e-mail: ricksimpsonmedicalservices@gmail.com

  SvarSlet
 4. Jeg vil gerne takke Rick Simpson og hele ledelsen ricksimpsonmedicalservices redning cannabis olie kureret min kone kræft i skjoldbruskkirtlen, lægen fortalte mig, der var lidt dåse, fordi på trods af alle de kemoterapi og strålebehandling, var hun ikke reagerer på behandlingen. så en af ​​mine venner kom til vores hjælp, bestille denne olie fra cannabis lægebesøg tjenester, Rick Simpson fortalte Rick til at hjælpe patienter bekæmpe kræft, forskellige typer, så vi besluttede il give det en chance, indtil nu min kone er i bedring meget godt, og nu kan hun gå rundt i huset hele herself.i skønnes nødvendigt og lade andre, især dem, der lider af akut sygdom, når du har en Cannabis olie godt, kan virkelig give en chance for at life.if sker for at være død behov denne cannabis olie, kan du kontakte det fundament, gav os med denne e-mail: ricksimpsonmedicalservices@gmail.com

  SvarSlet
 5. Gudskelov min mand lungekræft er blevet helbredt i olie Rick Simpson hamp. Min mand har været igennem kemoterapi 3 gange, men denne gang hans tilstand forværret, han var bange for at dræbe ham. Når en af ​​mine venner instrueret mig til Rick Simpson: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) hvor jeg kunne købe medicinen, fordi Rick Simpson har hjælpe med at helbrede hans hjerne svulst, og jeg anbefaler stærkt, at han hjalp mig med min mand og helbrede kræft helt, jeg har aldrig troet historien, men i dag, med taksigelse i mit hjerte, mand lunger min kræft er blevet helbredt i hamp olie Rick Simpson og jeg vil have jer alle til at deltage i hænderne på taknemmelighed for det store arbejde er blevet gjort af Rick Simpson, han er manden, der reddede livet for min mand med hamp olie, takket være ham. for dem, der har et problem forbundet med kræft og andre sygdomme skal kontakte ham gennem hans e-mail: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) Jeg vil holde takke ham for hans Gud sendte for at redde min familie var jeg i Stage Skjul alle min mand kræft. Emily Smith,

  SvarSlet
 6. Gudskelov Min mand lunger kræft er blevet helbredt i Rick Simpson Hamp olie. Min mand har været igennem kemo 3 gange, men denne gang hans tilstand blev værre, at jeg var bange for, det vil dræbe ham. Når en af ​​mine venner instrueret mig til Rick Simpson på: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) hvor jeg kunne købe medicin fra, fordi Rick Simpson har hjælp kureret sin egen hjerne tumor og jeg stærkt anbefale, at han ville hjalp mig med min mand kræft og helbrede det helt, jeg har aldrig troet historien, men i dag, med tak giver i mit hjerte, min mand lunger kræft er blevet helbredt i Rick Simpson hamp olie, og jeg ønsker jer alle til at deltage i hænderne på påskønnelse af det store arbejde, der er blevet gjort af Rick Simpson, han er manden, der reddede livet for min mand med hamp olie, takket være ham. for alle dem, der har problemer i forbindelse med kræft og andre sygdomme skal kontakte ham gennem hans e-mail: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) Jeg vil holde takke ham, fordi hans Gud sendte for at redde min familie, der var i den fase af kollapse alle på grund af min mand kræft. Emily smith, Fra Spanien

  SvarSlet
 7. Quiero agradecer al Dr. Daniel Floyd y toda la gestión del Dr. Daniel Floyd Farmacéuticos sina salvamento aceite de cannabis curó mi mujer de cáncer de tiroides, las costumbres médico me había poco que podían hacer y trota toda la quimioterapia y la radiación, que era no responder dos tratamientos. por lo que un amigo mío vino a nuestro rescate, ordenando el aceite de cannabis del Dr. Daniel farmacéutica. Qué faktisk etableret hielo por uno de los estudiantes de Rick Simpson, cubiertos por la certificación legal de Rick Simpson. Pacientes ayudando Dr. Daniel Floyd har luchar contra el cáncer de varios tipos, ya que es casi imposible de dos alcance Rick Simpson mismo tiempo. Así que beslutat darle una oportunidad, hasta ahora mi esposa está mejorando muy bien y hoy podemos caminar por la casa sola. Creo que se nødvendigt fácilmente otros, specielt sufrimiento dem de esta att enfermedad aguda, una vez que tiene este aceite, lo que realmente puede ofrecer una segunda oportunidad en la vida. Si por casualidad dos en necesidad de este aceite, usted no debe ponerse en contacto con la fundación a través de este correo electrónico: drdanielfloyd@gmail.com

  SvarSlet
 8. Min mand, der var stærkt inficeret med tyktarmskræft med Mets til andre dele af kroppen, blev han endda givet 6 måneder urte medicin af dr. OSAS. Livet for familien var et levende helvede med sorg i hjertet, men i dag IAM råbe ud til verden om, at urtemedicin har reddet min mand fra at dø. Han er stadig i live, og vi er i det 10. måned. Gud er så stor at den trofaste. Takket være Dr. OSAS, der forberedte urte medicin for os, at vi brugte til at kurere min mand. Endnu engang vil jeg gerne takke dr. OSAS for hans vidunderlige naturmedicin. Vi er nu lykkelig familie med min mand tilbage i live, stærk og sund. Du kan kontakte Dr. OSAS på hver sygdom og sygdomme problem på hans e-mail: doctorosasherbalhome@gmail.com eller kontakte hans nummer via +2348112252378 eller du kan så godt tilføje ham på WhatsApp med samme nummer.

    LÆGE OSAS KAN SOM GODT helbrede FØLGENDE SYGDOM: -

  1. hiv / aids
  2. herpes
  3. KRÆFT alle former
  4. ALS

  SvarSlet
 9. Min mand, der var stærkt inficeret med tyktarmskræft med Mets til andre dele af kroppen, blev han endda givet 6 måneder urte medicin af dr. OSAS. Livet for familien var et levende helvede med sorg i hjertet, men i dag IAM råbe ud til verden om, at urtemedicin har reddet min mand fra at dø. Han er stadig i live, og vi er i det 10. måned. Gud er så stor at den trofaste. Takket være Dr. OSAS, der forberedte urte medicin for os, at vi brugte til at kurere min mand. Endnu engang vil jeg gerne takke dr. OSAS for hans vidunderlige naturmedicin. Vi er nu lykkelig familie med min mand tilbage i live, stærk og sund. Du kan kontakte Dr. OSAS på hver sygdom og sygdomme problem på hans e-mail: doctorosasherbalhome@gmail.com eller kontakte hans nummer via +2348112252378 eller du kan så godt tilføje ham på WhatsApp med samme nummer.

    LÆGE OSAS KAN SOM GODT helbrede FØLGENDE SYGDOM: -

  1. hiv / aids
  2. herpes
  3. KRÆFT alle former
  4. ALS

  SvarSlet
 10. Og mange andre vira og sygdomme af nogen art... KONTAKT HAM OG IKKE BLIVE SNYDT!
  Leverancer er gennem DHL, UPS, FEDex afhængigt af destinationer

  E-mail;druwaherbalcure1998@Outlook.com.or Uwaherbalmedicationcenter@gmail.com ring + 2348051091639

  SvarSlet

 11. HERPES B HELT HELBREDT AF DR UWA
  Og mange andre vira og sygdomme af nogen art... KONTAKT HAM OG IKKE BLIVE SNYDT!
  Leverancer er gennem DHL, UPS, FEDex afhængigt af destinationer

  E-mail;druwaherbalcure1998@Outlook.com.or Uwaherbalmedicationcenter@gmail.com ring + 2348051091639

  SvarSlet
 12. Min familie er nu en helt ny, så stop dine bekymringer og tag din medicin og sæt familien fri for den dødelige sygdom, der ikke holder nogen respekt for familiens harmoni. Gør dit helbred bedre ved at bruge cannabisolie i din hverdag. kontakt læge Patrick på :( drpatrickoscar@yandex.com ) for alle former for kræftbehandling

  SvarSlet
 13. TESTIMONI AF HVORDAN HVOR FÅR HJÆLP FRA HERPES SIMPLEX VIRUS
  Dette er rigtigt, så det er alvorligt, hvem vil tro på, at urt kan helbrede herpes, jeg tror aldrig, at det vil fungere, jeg har brugt meget at få medicin fra hospitalet for at holde mig sund, det kom til et punkt, at alt jeg ventede på er døden at komme, fordi jeg var gik i stykker, en dag hørte jeg om denne store mand kaldet DR. SANI, der er godt kendt for Herpes-, hiv- og kræftbehandling, besluttede jeg at kontakte ham, jeg troede ham ikke så meget, jeg ville bare give ham en prøve, han svarede på min mail og havde brug for nogle oplysninger om mig Jeg sendte dem til ham, han forberedte en urtemedicin (CURE) og sendte den via Courier Service til levering, han gav mine detaljer til Courier Office, de fortalte mig at 3-5 dage vil jeg modtage pakken og efter at have modtaget det, jeg tog medicinen som foreskrevet af ham, efter at han havde afsluttet medicinen, fortalte han mig at gå til hospitalet for en kontrol, og jeg gik overraskende efter testen, at lægen bekræftede mig herpes simplex virus negativ, jeg troede det var en vittighed , jeg gik til andet hospital og var også negativ, tak for at redde mit liv, jeg lover at jeg altid vil vidne om dine gode værker. hvis du er herpes simplex virus patient, kontakt ham og jeg er sikker på at du vil blive helbredt også kontakte ham via
  Email: perfectherbalcure@gmail.com ELLER
  Whatsapp: +2348118184266

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg