Det intellektuelle fjols

af morton_h, the blogger

Jeg vil herunder tilllade mig at bruge en intellektuel kulturpersonlighed som eksempel på følgende:
 • at intellektuelle er nemme at narre
 • at intellektuelle ikke forstår deres egen videnskultur
 • at intellektuelle ofte stiller sig til rådighed som nyttige idioter til agendaer, der ikke forstår
 • at intellektuelle ikke begriber utilstrækkeligheden af deres viden, mens de er fuldt overbeviste om tilstrækkeligheden
Mit eksempel er Georg Metz. Vi kender ham som kulturperson, chefredaktør, vidende om politik og kultur, ivrig medievant debatterende intellektuel. En mand med pondus. Nogle har måske også bemærket hans udprægede arrogance - eller skulle vi blot sige: selvsikre stil og evne til ironisk nedsabling af sine modstandere i en debat.

Han har så for nylig bekendt kulør og meldt sig ind i klima-religionen. Det er sket i en artikel i Dagbladet Information, hvor han selv har været redaktør. På trods af mandens arrogance, har jeg indtil videre bevaret en skuffefuld af respekt for Georg Metz, fordi han trods alt er så velskrivende og veltalende. Altså: man kan godt lytte til kloge mennesker uden at være enige med dem. Men den skuffe har jeg hermed tømt: Georg Metz har nu i skråsikre Al-Gore-lignende vendinger bekendt at 'det nu er hævet over enhver tvivl, at bla-bla-bla...', men han aner ikke hvad CO2 er, han har ikke hørt efter i biologi- og fysiktimerne, for han var jo til fransk litteratur af den fine slags. Og nu har han bekendt sig som troende og tilhørende klimareligionen.

Jeg har rigtig mange gange undervejs, siden svindelnummeret med menneskeskabt global opvarmning og CO2 som et giftstof (det må være meget giftigt, siden det kan skabe forurening) på snedigste vis blev implementeret, spurgt mig selv om, hvad det er, der får alle disse intelligente mennesker til uden at blinke at bekende sig junk-videnskab.

Man kunne også spørge: hvad er det, der får en så indlysende intelligent mand som Georg Metz til at skrue hovedet af og hoppe på den vogn. Og man kunne uden problemer skifte ‘Georg Metz’ ud med ‘venstrefløjen’ eller ‘miljøbevægelserne’ eller 'beslutningstagere' eller 'de intellektuelle'.

Et af svarene er, at de intellektuelle er nemme at narre. Dette er et paradoks: intellektuel og nem at narre. Jamen, kunne man med rette spørge: betyder intellektuel ikke, at man har sin baggrund, sit studie og sin grundlæggende, nødvendige viden på plads? Betyder det ikke, at man kan gennemskue komplekse sammenhænge på tværs af videnskabelige genrer …. bling! der ramte vi problemet: på tværs af videnskabelige genrer! Intellektuelle og videnskabsfolk er gode til at tænke i deres egne kasser og rammer for forståelse, men ofte rigtig dårlige til at hoppe ud af kasserne.


Georg Metz er forankret i humaniora. Manden har sandsynligvis ikke skyggen af forudsætning for at forstå, hvad fænomenet global opvarmning er. Han har aldrig hørt om, at der foregår global opvarmning i dette øjeblik primært på planeterne Venus, Jupiter, Mars, Saturn og sekundært på Merkur, Uranus og Pluto. Han har aldrig hørt om, at Solen i dette øjeblik gennemgår en forandring på grund af dens position i dens galaktiske bane. Han har aldrig hørt om udstråling fra supernovaer, kosmisk baggrundsståling. Og hvis han 'har hørt om det', så ville han aldrig kunne forklare det for andre. Han aner INTET om det, som klimareligionen drager omfattende politiske konsekvenser af ved uimodsagt at påstå, at det er køer, køleskabe og kulbunker, der skaber disse fænomener. Han har ikke hørt om, at der i middelalderen var så varmt, at man kunne dyrke vin helt oppe ved den skotske grænse, og at der senere opstod en lille istid, hvor man kunne gå over den engelske kanal. Alt sammen styret af den solare kæmpemotor og dens cykliske perioder.

Der findes mange, mange mennesker - og ofte velbegavede mennesker - der ligesom Georg Metz ikke aner en dyt om astronomi og geofysik. Til gengæld kan de læse fransk og have en mening om alting.

Det lyder dog ikke overvældende sandsynligt, at en flok køer, der prutter syd for Greve kan forårsage planetær-global opvarmning på samtlige planeter i solsystemet. Det skulle i så fald være prutter af en dimension, som jeg ikke har evne til at forestille mig.
Noget i retning af
PRUUUUT!!
... skrevet med font-størrelse 1800.

Problemet er videnskabernes og dermed også den almene dannelses dilemma: fragmentering af viden. Humaniora aner intet om naturvidenskab og omvendt. Vores videnskultur er imperialiseret. Imperialismens hovedstrategi er del-og-hersk. Viden er ligesom fler-komponents-lim. Hvis den ene komponent mangler, indfinder limens egenskaber sig ikke. Det hele falder fra hinanden. Intet giver mening. Vi forstår intet.

Det vrimler med videnskabelige rapporter, der fuldstændig underminerer klimasvindlen. Her er den seneste. De politiserende intellektuelle læser dog ikke den slags. Deres overlegne intellekt gør den slags overflødigt. Uforstand synes ikke at udelukke påståelighed. Utilstrækkelig viden kombineret med fast overbevisning = tro og deraf følgende påståelighed er en særdeles farlig cocktail. Det kaldes også: stupiditet - på et højere plan. De intellektuelle har deres særlige former for achilleshæle, deres højt begavede form for stupiditet.

Den ene hæl er de intellektuelles hang til arrogance. De er så overbeviste om deres egen videns-fuldkommenhed, at de ikke betænker sig på at nedgøre andre. De erklærer sig allerede uimodsagt i en debat for debattens sejrherrer. De er vældig gode til at køre med det lange lys, så de blænder alle modkørende. De mener, at de har nået målet. De har ofte et meget stort, men ikke særlig stærkt ego, der gør, at de går efter at få ret. Som uheldig bivirkning har de mistet deres ydmyghed og deres barnlige (ikke at forveksle med barnagtige) nysgerrighed, hvilket fx. for videnskabsfolk er noget nært katastrofalt.

Den anden hæl - og den er efter min bedste overbevisning meget fundamental - er, at de intellektuelle simpelthen ikke forstår, på hvilken måde, deres viden er mangelfuld. Midt i panden på dem befinder sig en seriøs død vinkel. De forstår ikke, at videnskab på trods af dens titel og fine formålsparagraf kan være uvidenskabelig og dogmatiseret (som i religion). Det er intellektuel dovenskab ikke at stille spørgsmålstegn ved præmissen for viden, og herved befæster de dogmerne, de uprøvede præmisser. De intellektuelle reagerer desuden på koder og signaler ligesom alle andre. Der findes imidlertid smarte mennesker 'derude' der har studeret de intellektuelles koder, har lært sig at forstå og reproducere/invertere dem og dermed få dem til at gøre ... hvad som helst. Disse mennesker har samtidigt et meget stort budget til at finansiere videnskab. Uden penge, ingen videnskab. De intellektuelle er totalt nemme at forføre, for de har deres helt egen forfængelighed, og hvis man taler til den, bliver de rigtig medgørlige.

De intellektuelle forstår ikke, at ægte viden fordrer permanent nysgerrighed, lydhørhed og utrættelig evne til at kombinere multi-disciplinær viden. De kender ikke til nødvendigheden af en praktiseret overbevisning om, at intet er afsluttet. De forstår ikke, hvor det gik galt for vores videnskultur, hvor skismaet, det skizofrene sværdhug fandt sted i europæisk tænkning. De er fanget i små kasser i rum og tid.

Nu er Georg Metz jo ikke videnskabsmand. Han er sandsynligvis akademiker, han har læst og studeret, og han har debatteret i årtier. Han er intellektuel. Han har intellektuel kompetence. Men han er ikke klar over, hvor grænserne for hans kompetence går. Han henviser til såkaldte ‘beviser’ for påstande, han henter autoriteter ind. Men han er ude af stand til at vurdere, hvorvidt disse såkaldte beviser og autoriteter er solide. Han har ingen redskaber til at tjekke dem ud. Derfor er han henvist til at tro. Og som jøde bør han vel være prædisponeret for en troskultur, en underkastelse under tros-autoriteter.

De intellektuelle forstår ikke deres egen videnskultur. De er uddannet i små kasser, der specialiserer sig i nørdede emner. De taler ikke med hinanden, de forstår ikke hinanden. Især taler humanister og naturvidenskabsfolk ikke sammen. De ser oven i købet ned på hinanden.

Derfor er intellektuelle nemme at narre. Og derfor er Georg Metz et intellektuelt fjols.

Kommentarer

 1. Hej Morten,

  Vil du have bekræftet dine påstande om de intellektuelle fjolser, så bør du lige se dette revolutionærende norske tv-program i 7 dele, som på humoristisk vis afslører nogle af de værste videnkabeligt uredelige norske sociologer. De bliver klædt af for åben skærm, af den norske komiker Harald Eia, som i anledning af disse udsendelser dog optræder meget seriøst.

  Egentlig burde dette program give anledning til en enorm udrensning i det norske akademiske miljø. Situationen er formentlig den samme i dk.

  http://blog.balder.org/?p=1493

  SvarSlet
 2. ER ET AGENDA21-fænomen

  Georg Metz optræder som et zionistisk konspirationsmedlem. Han bliver dirigeret, og , som du skriver, er han veltrænet udi løgnens arrogante dominans. Han er planlagt opbygget til formålet.

  Der er dog alvorlige problemer med metoden, idet medietilliden hos folk er katastrofalt lav p.gr.a. en tiltagende global bevidsthedsåbning, der sætter alvorlige spørgsmål ved det indhold medierne præsenterer.

  Det mange nok ikke gennemskuer er, at hans optræden ikke er møntet på det offentlige publikum, men rettet mod det politiske establishment i DK. En slags politisk skræmmepropaganda, hvor interne folketingsagenter optræder som politikerstimulanter, der dirigerer debatten og drejer beslutningsprocessen.

  Men bare rolig, da agenda21 er ved at visne globalt.

  SvarSlet
 3. Morten, Hvor ser du det undergravende for klimaskeptikerne i

  "There is compelling evidence that the atmosphere’s rising CO2 content – which alarmists consider to be the chief culprit behind all of their concerns about the future of the biosphere (via the indirect threats they claim it poses as a result of CO2-induced climate change) – is most likely the primary cause of the observed greening trends.
   In the future, Earth’s plants should be able to successfully adjust their physiology to accommodate a warming of the magnitude and rate-of-rise that is typically predicted by climate models to accompany the projected future increase in the air’s CO2 content. Factoring in plant productivity gains that will occur as a result of the aerial fertilization effect of the ongoing rise in atmospheric CO2, plus its accompanying transpiration- reducing effect that boosts plant water use efficiency, the world’s vegetation possesses an ideal mix of abilities to reap a tremendous benefit in the years and decades to come."

  Iøvrigt er naturvidenskab en gren af humaniore, jvf. Aristoteles.

  SvarSlet
 4. Det er uhyre simpelt. Sammenhængen mellem CO2 og global opvarmning forholder sig omvendt: det er den globale opvarmning, der forårsager et øget CO2-indhold i atmosfæren.

  Svildleren Al Gore vidste det, da han stjal klimakurven fra en videnskabsmand. Hvis man havde zoomet ind på kurven, havde man set, at CO2-indholdet var i gennemsnit ca. 7-800 år forsinket i forhold til temperaturkurven.

  30.000 videnskabsfolk skrev under på en protest og var med til et sagsanlæg af manden for misbrug af videnskabelig data. Hvor blev den historie af i medierne? Og hvor er de gentagne lækager fra East Anglia Universitetet (Climategate 1, Climategate 2), der afslører klimasvindlen, blevet af i medierne? Hvor blev svindelnummeret med 'hockeystaven' af i medierne - den med computerprogrammet, der fjernede ca 5000 målestationer på klodens yderpunkter og flyttede dem ned til by-klimaet? Hvorfor taler man ikke om, at samtlige planeter i solsystemet undergår en opvarmningsproces for tiden?

  Der er igen meget enkelt?
  Klimaævlet afleder al opmærksomhed fra den totalt manglende miljøpolitik.
  Klimaævlet er en del af et globalt svindelnummer, der skaffer globalisterne unævnelige summer på intægtslisten via beskatninger.
  Klimaævlet er ideologisk set nemt at sælge til især venstrefløjen. Det er vor tids religion. Når man føler skyld, kan man forføres til hvad som helst. Og når denne skyld rammer tilstrækkelig mange, har man en en 'bevægelse' = crowd management.

  ______________

  Iflg. Aristoteles er 'naturvidenskab̈́' et kompleks af fire videnskaber kaldet Quadrivium: matematik: læren om tallene, geometri: læren om tallene i rum, musik: læren om tallene i tid og astronomi: læren om tallene i tid og rum. 'Tallene' betyder proportioner-frekvenser-relationer-forhold-lovmæssigheder. Tal er ligesom 'ordet', logos.

  For at kvalificere sig til at blive en videnskabsmand, skal man beherske trivium: gramatik: de basale spørgsmål: hvad, hvem, hvor, hvornår, logik: hvorfor og retorik: hvordan. Sand videnskab starter ALTDID med de basale spørgsmål.

  Det er her, klimasvindlen røber sig sig. Man har skubbet svaret på hvorfor-spørgsmålet ind før, man har tilladt svarene på hvem-hvad-hvor-hvornår-spørgsmålene at færdiggøres. Herved brydes syntaksen og LØGNEN opstår. Dette er opskriften på klima-svindlen.

  SvarSlet
 5. Hver gang man ser én mand stå mod verdens samlede stand af fagfolk bør man som rygmarvsrefleks gå ud fra at han tager fejl.
  Ligeså her.
  Det er simpelthen for tåbeligt at tro, at du ved bedre end mindst 9 af 10 klimaforskere. Det er fuldstændig utænkeligt, at så mange professionelle ville tage fejl, specielt efter der er lagt så meget arbejde i at demonstrere det med overvældende bevismateriale.
  Nej, jeg gider ikke diskutere specificiteter med dig, ligesom jeg heller ikke vil høre hvorfor evolutionsteorien er falsk, hvorfor vi aldrig landede på månen eller hvorfor fuglene ikke nedstammer fra dinosaurerne.
  Der må være et punkt hvor man simpelthen må forstå, at ens egne holdninger er ubetydelige sammenlignet med et enstemligt kor af titusinder af professionelle.
  Ser man stadig sig selv som den eneste, der har set det sande lys, har man først for alvor udstillet sig som et intellektuelt fjols.

  SvarSlet
 6. Nu er det jo tydeligt, at du selv er meget veluddannet, Morton (eller hvad du nu hedder i virkeligheden, for måske er det blot et pseudonym?). Jeg tror også, bedømt på din imponerende viden og din flotte, akademiske formuleringsevne, at du har læst på universitetet i årevis og måske har fuldendt en høj akademisk uddannelse. Og al ære og respekt for det.

  Nu er du selv meget kritisk og har en - så vidt jeg kan se - imponerende evne til at se en masse sammenhænge, som 99% af befolkningen ikke kan se. Men generelt er det mit indtryk, at man sagtens kan være særdeles veluddannet og velformuleret, men alligevel virke dum på en måde. Hvor dumheden består i ens ekstreme arrogance og skråsikkerhed og totalt lukkethed overfor nye og anderledes argumenter. Og på den anden side findes der almindelige, jævne mennesker uden større akademiske uddannelser, som er kloge og rigtigt dygtige til at gennemskue livets sammenhænge. Men fordi de ikke er veluddannede, mangler de måske evnen til at sætte ord på deres tanker. Jeg selv er ikke særligt veluddannet og har aldrig læst på Universitetet. Jeg har arbejdet i butik og på bibliotek og har læst til korrespondent - et studium, der dog kedede mig så meget, at jeg ikke gjorde det helt færdig (kom 2/3 igennem det). Derfor kan jeg ikke nær så mange flotte fremmedord og udtryk som dig. F.eks. måtte jeg slå paradigme op for at vide hvad det præcist betyder :)...., men det får mig ikke til at føle mig dum. For jeg synes selv, at jeg har en god intuition og er god til at gennemskue, når magteliten lyver og bedrager og f.eks. fornemmer jeg lynhurtigt når noget er et false flag. Jeg var med det samme overbevist om, at både Charlie Hebdo og Krudttønden/synagoge-angrebene var false flags, måske endda rene hoaxes. Så nej, jeg føler mig ikke specielt dum. Men jeg er ikke veluddannet, har ingen akademisk uddannelse, er også knapt så velformuleret som dig, Morton - eller som George Metz.

  Mit budskab hermed er, at jeg er lidt træt af det meningstyranni der er i den offentlige debat, hvor der afkræves en høj uddannelse og en flot titel for at man kan blive taget alvorligt. Og netop det at en mand som George Metz får lov at ytre sig om alting i medierne, også om ting han ikke aner mere om end jeg eller mange andre gør, er et udtryk for det akademiske meningstyranni, som vi ser i danske medier, hvor enhver veluddannet og velformuleret herre´s ord bliver taget for sandhed, alene fordi han har et velkendt navn og en fin titel.

  Det meningsdiktatur/tyranni er noget, jeg mener vi bør bekæmpe. Derfor er det vigtigt, at almindelige mennesker - som jeg - tør debattere også med folk, der er mere veluddannede og er bedre til at formulere sig med flotte fremmedord på skrift. For selvom man ikke har en høj uddannelse, kan man godt have en fin kritisk sans eller have en sund fornuft eller iagttagelsesevne, der er bedre end gennemsnittets. Også af de veluddannede menneskers...

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg