Lad Karl Marx blive i sin grav

af morton_h, the blogger

Den klogeste mand på venstrefløjen - og respekt for alle, der rager op uanset fløj - Preben Wilhjelm efterlyser systemkritik af finansmiseren.
http://www.information.dk/307790#comment-631495
Det har han skrevet en bog om, og et essay i Information gør reklame for den.

Det er indiskutabelt, at investeringsbankfolk er nogle slyngler. Det er også indiskutabelt, at de er nogle slyngler, fordi politikerne, der er valgt til at sørge for, at slyngler ikke får lov til at være slyngler, er nogle SKVAT, så slynglerne forbliver slyngler! Det er dernæst indiskutabelt, at det er netop her, diskussionen for alvor bør tage fat. Jeg erklærer mig indtil videre delvis enig. Wilhjelms udbygger synspunkt med, at finansverdenen blot har gjort det, de havde mulighed for, for hvem ville ikke have gjort det? Her skiller vandene, og jeg må erklære mig delvis uenig.

Man bliver en slyngel af at gå i lære hos en slyngelagtig virksomhedskultur. Ihukommende alle gradbøjninger fra god kultur, hæderlige mennesker og sund økonomi - det findes - til dets diametrale modsætning - og det findes i allerhøjeste grad, og jo højere man kommer op, jo værre er det. Hele den amerikanske virksomhedskultur er gennemsyret af mafiametoder slyngelagtighed.
Hvordan kunne det ske?

Det kunne kun ske, fordi der var huller i det bolværk, der skulle have været et værn imod det. Man kan ikke - og her har Wilhjelm ret - bebrejde en virus, at den sætter sig fast i en organisme. Man kan bebrejde organismens manglende immunforsvar, at det ikke har været stærkt nok. Sådan er vore samfund blevet. Vi har indtaget forståelsesmæssigt immunsænkende giftstoffer, der har ødelagt vores samfunds indre sundhed.

Vi er nødt til at rette den fulde opmærksomhed mod den uhellige alliance, der har dannet sig mellem storfinans, regeringer og medier. Dernæst skal vi rette opmærksomheden mod, at vi som borgere ikke har set det ankomme. Medierne er sådan set blot blevet opkøbt af storfinansen, det er forholdsvis enkelt at forstå, også selvom folk ikke er fuldt klar over det lige nu - al deres information kommer jo derfra. Men det er pga. dette opkøb, at medierne er fulde af forløjet ævl om storfinansens nye krige og i det hele taget, hvad der foregår i verden. Men politikerne da?

I USA er 95% af samtlige regeringspolitikere opkøbt på samme måde, som store virkomheder, korporationer, opkøber jord, mindre virksomheder og ressourcer. Politikerne over there er blevet tilbehør og forbrugsvarer. De er redskaber. De er pakket ind i et lobbyapparat, verden ikke hidtil har set magen til. Politikere er for det første let korrumperbare, for de vil åh-så-gerne være lige dér, hvor magten befinder sig. Dernæst er de uvidende, nogle er direkte dumme. Andre igen - et indflydelsesrigt fåtal - ved særdeles udmærket, hvad de har gang i, og at folkets vel og ve er totalt udeladt af det regnestykke.

Systemkritik - det kender vi godt. Både Keynes og Friedman kan bruges til at forklare det system, der virker, når det ellers virker. Men det samme kan marxismen, og den har leveret masser af systemkritik, for det lå jo i dens kort. Grunden til, at Wilhjelm ikke længere - selvom han er klogere end de fleste - har noget at byde ind med, er, at marxismen er en del af det dialektiske spil, som finansideologerne selv skabte. Øjet kan ikke se sig selv.

Man kan overhovedet ikke forvente systemkritik, der går ind til benet, fra folk fra den venstrefløj, der ikke engang har opdaget, at den bolshevik'iske revolution var iscenesat, finansieret og vedligeholdt af Wall Street og The City of London. Det samme skete med nazipartiet og Tyskland. Professor Anthony Sutton har gennemtrevlet og gennemdokumenteret det hele. Lenin og Trotskij blev kørt og sejlet ind med lommerne fulde af penge fra Wall Street.
http://video.google.com/videoplay?docid=6244851259…
http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton

Romanov'ernes Rusland havde - i modsætning til kommunisternes propagandahistorier - en fremragende industri og økonomi. Der var velstand og fremskridt. Revolution smadrede denne velstand og aflivede en seriøs konkurrent til Wall Street. Kommunisterne kunne ALDRIG have sejret over tsaren eller hviderusserne, hvis ikke de havde fået massiv støtte fra amerikanerne. Det hele fortsatte op til kommunisten Roosewelt, der indførte den særlige amerikanske form for socialisme. Samtlige fabrikker, der blev bygget i Sovjet under den første femårsplan, var bygget af amerikanske, tyske og engelske firmaer, for kommunisterne havde sendt hele intelligentsian og alle, der kunne noget, i landsflygtighed. 5-årsplanerne var udtænkt af amerikanske selskaber. Det kommunistiske samfund var designet til at være ude af stand til at opfinde ny teknologi, så de var fuldstændig afhængige af teknologi-import. Den engelske betegnelse for det er 'Captive Market' - et tilfangetaget marked. Senere gentog man strategien med Mao-Kina.

Det kollektiviserede, kommunistiske menneske, den højt besungne arbejder, er det perfekte personel til betjeningen af dette tilfangetagne maskinel og er selv en del af tilfangetagningen. Han skaber intet selv, han tænker ikke selv, han får intet ud af det andet end en dag end en ny i morgen, hvor han laver det samme som dagen før, som er i dag. Han var samtidig en del af et stort socialt eksperiment, der skulle udforske nye og effektive former for massekontrol.

Den tyske psykolog, Wilhelm Wundt, har stået fadder til behavourismen og Skinner og Pavlov (elev af Wundt) og stamfaderen til wundt'ificeringen af pædagogikken i USA, John Dewey. Disse folk var udviklere af psykologien bag de tre socialismer: national-, international og velfærds-socialismen (amerikanske / skandinaviske). Den handler gennemkollektiviseringen af og kontrollen over individet. Rotteforsøg blev overført på mennesker, der betragtedes som dyr. Metoder gik ud på at betinge mennesket med midler, der forbipasserede fornuften og tænkeevnen til fordel for kontrollerbare reaktioner.
http://www.youtube.com/watch?v=J6X8YgCBV8o&feature=related
Det preussiske skolesystem erstattede det oprindelige amerikanske:
http://paradigmet.blogspot.dk/2011/09/det-preusiske-skolesystem.html

Hvis man sporer finansieringen af denne kollektiviseringsproces / fordummelsesproces i skolesystemerne, så står der Rockefeller og Carnegie bag. Det er de samme finansmoguler, som ødelagde lægevidenskaben og skabte medicinalindustrien. Studér denne branche nøje: den handler om total og kemisk kontrol med den menneskelige organisme og IKKE om sundhed. Lad os heller ikke glemme reklamebranchen, der også tog sin udspring i behavourismen. Det hele hænger sammen som ærtehalm. Hvor lærte reklamebranchen sit håndværk? Hos de kommunistiske og nazistiske mester-propagandister. Vor tids spindoktorer har dybest set også gået i denne skole. 

Sorry - wrong image ...

Marxister aner ikke engang, at det kommunistiske manifest er en adaption af et skrift udført af en 1700-tals filosof og stifter af et af de hemmelige politiske loger kaldet De Bayriske Illuminati, en jesuit ved navn Adam Weisshaupt. Strategien var ødelæggelsen af familien, ødelæggelsen af nationalstaten, ødelæggelsen af kristendommen, ødelæggelsen af uddannelse og videnskab for frie mænd (Trivium og Quadrivium) og ødelæggelsen af individet. Betragt nøje hvordan disse værdier blev kernen i dannelsen af både det sovjet-kommunistiske menneske og det nazistiske menneske. Eliten var de illuminerede, de oplyste, avantgarden, og pøbelen/folket/masserne/arbejderne var kvæget, der brølede og villigt lod sig føre rundt i folden og om nødvendigt slagte. Disse folk var iscenesætterne til forstudiet for den Russiske Revolution: den Franske Revolution. Og senere den nazistiske revolution. Tænk endvidere over, hvad vi ser i dag af iscenesatte og finansierede farvede revolutioner og det arabiske forår. Elementer og incitamenter i disse opstande er genuine, herefter bliver de okkuperede og manipulerede.

Det er i denne knap så flatterende sammenhæng, man skal se en Karl Marx. Og det har marx'isterne aldrig fattet.

Weisshaupt havde lært det hele hos jesuitterne, der dog forinden havde været nødt til at gå under jorden, fordi pave Clement XIV havde bandlyst den korrumperende, infiltrerende og manipulerende militante munkeorden i alle lande i verden for evig tid. Interessant nok blev jesuitterne senere skolelærere for og rådgivere for nazisterne. Alle ledende nazister havde gået i skole hos katolikker og jesuitter. En af jesuitternes hovedteser er: 'Giv mig det fem-års barn, og jeg skal give dig den voksne'. Jesuitterne var verdensmestre i hjernevask og korrumpering.

Før den sørgeligt forførte og håbløst bedragede venstrefløj får gravet de ideologiske og historiske skeletter ud af deres skabe, har de intet af komme med andet end en pose med skrald, de har gemt på i årtier. Og den stinker fælt. De tror selv, at stanken kommer fra højrefløjens skrald (it takes one to know one) - og på højrefløjen findes der så sandelig rigeligt med skrald at lugte til. Men venstrefløjen har ikke opdaget, at det er deres eget skrald, der stiger op i næsen på dem.

Venstrefløjen har heller ikke opdaget, at monopolkapitalisterne og kommunisterne nu har opgraderet, så deres agenda er sammenfaldende. Monopolkapitalisme og kommunisme ER det samme. Det hedder nu Agende 21. De er i gang med at realisere det, som to verdenskrige, to revolutioner - nazisterne lavede også en revolution, hvilket vi glemmer! - en kold krig og diverse 'småkrige' - Korea, Vietnam og derudaf - kun var forberedelsen til. Dette er socialisme version 3.0 = fuldbyrdelsen. At skabe en Ny Verdensorden kræver lang tid og mægtig forberedelse. Og grænseløs tålmodighed. Agenda 21 handler om indførelsen af de ultimative styresystemer, der skal kontrollere ALT, hvad vi foretager os. Privat ejendomsret er fx. ophævet, og hvor er det nu, vi har set det før?

En ubrudt linie går fra Weisshaupt over Marx og Lenin/Trotskij til de nyere og mere uigennemskueligt socialistiske filosoffer som brødrene Huxley. Julian Huxley var eugeniker (det var den engelske elite og ikke nazisterne, der opfandt eugenikken) og var den første direktør for Unesco, FN. En anden af 'kammeraterne' var filosoffen Bertrand Russell. Læs deres udsagn, og det løber koldt ned ad ryggen på dig. Deres base hed The Fabian Society. Det er hos fabianerne, vi ser de egentlige filosoffer bag Den Store Plan stikke hovedet frem. Eugenik hedder i øvrigt i dag 'bio-etik'. Det er en del af den engelske elites grundfilosofi om de uduelige, grovædende masser, og nødvendigheden af at holde dem kraftigt nede i både antal og intelligens.

Vi har for nylig set hovedfilosoffen i en anden fabiansk institution, Frankfurterskolen, Habermas, udtale sig til fordel for et af vor tids nationalstats-dræbere, EU. Det er på tide at afgive suverænitet, synes han. Det mener jesuitten, von Rumpoy, formand for Europarådet, også. Og det var nøjagtig, hvad Weisshaupt havde i tankerne i slutningen af 1700-tallet, men man måtte udsætte projektet et par hundrede år, for verden var ikke moden, og reaktionen var opkomsten af nationalismen og nationalstaterne. Eliten har længe fremstillet nationalisme - kærlighed til fædrelandet - som årsagen til krige. Hvis man studerer årsagerne til de store krige, viser det sig dog, at der er inter-nationalisterne og de internationale bankmænd, der har arrangeret de såkaldt nationale krige. På samme måde har eliten fremstillet individualisme som alt ondt, hvor det viser sig at være kollektivismen, der fremmedgør og afstumper mennesket. Kollektivisering er en slavefilosofi. Ligesom kristendommen.

Nationalsocialisme - International socialisme. Hvad er forskellen? Der er et 'inter-' til forskel i titlen, intet andet. Og en masse andet overfladisk typografi, som man kan skrive lærebøger og historiske afhandlinger om, så folk tror, at der er tale om ægte modsætninger. Dette skuespil er hegelianske iscenesatte dialektiske modsætninger, der skaffer eliten fuld kontrol over syntesen. Dette var nøjagtigt, hvad der skete. Dette sker stadig, fordi det VIRKER, og fordi så få har gennemskuet det.

Ayn Rand var en af de filosoffer og forfattere, der kortlagde kollektivismen og udstillede dens mekanikker bag de besnærende humanitære facader. Som ung idealist falder man let for det. Jeg gjorde. De venstreorienterede hadede hende for det. Man forstår det, for få har hudflettet projektet så meget som hun. Det har svedet, når hun har ramt plet, og de har hylet og skreget og lagt hende for had i medier og bøger. Objektivisme og fornuft var det værste, de vidste. Hvorfor? Fordi deres ideologi var tros-baseret. En kommunist er et af de mest religiøse mennesker, du kan støde på.

Så undskyld, Preben Wilhjelm - det bliver ikke fra den kant, du håber, at den egentlige systemkritik kommer, for du er en del af systemets dialektik. Systemet kan ikke kritisere sig selv. Systemkritik ankommer først, når folk og tilstrækkelig mange kloge hoveder finder ud af, at begge fløje har taget røven på dem, at de begge var og er en del af problemet, og at der var noget langt større og langt værre på spil. Kapitalisme er ikke engang et problem her. Det er den monopoliserede kapitalisme: korporatismen, syndikalismen, fascismen, kollektivismen, behavourismen, alle disse komplementerende -ismer, der er det egentlige problem. Det er den mangehovede drage, der danner et nyt hoved, når man fjernet et andet. Dragen når som en anden midgårdsorm hele vejen rundt om jordkuglen.

Systemkritik fra den gamle garde? Som Max Planck, faderen til kvantefysikken, sagde - og han udtalte sig selvfølgelig om videnskab, men det gælder for al tænkning og al ideskabning (lettere omskrevet):
'Helt nye opdagelser og indsigter sker (desværre) ikke ved, at etablissementet reviderer deres viden og starter på en frisk. Den sker simpelthen ved, at de gamle forstokkede, der ikke længere kan tænke ud af boksen, går hen og dør'.
Temmelig meget omskrevet, men det var det, han mente. Det gælder for folk der har arbejdet, tjent penge, truffet beslutninger og skabt sig et liv og et livssyn indenfor det 'system', det paradigme, Wilhjelm referer til. Deres hjerne er dannet i det 20 århundrede og dets ideologiske setup. De kan ikke længere gentænke det, for det forrige århundredes paradigmet har spist dem og vasket deres hjerner rene. Der er brug for noget helt nyt.

Og Marx er der mindst af alle brug for. Lad ham hvile i sin grav sammen med Keynes og Friedman. De kan have sagt ting, der synes rigtige ind i mellem, men de blev alle redskaber for og leverede skyts til det overordnede system af den profitskabende finansiel-økonomisk dysfunktionalitet, der nu kvæler verden og menneskeheden. Det system, som er i gang med trække det gamle stunt op endnu engang: at starte en verdenskrig, hvor det igen-igen-igen har tænkt sig at finansiere BEGGE sider af krigen, fordi det tjener SÅ mange penge på det, før under og efter. De er kompromitterede og man kan ikke rense mennesker og tanker, der så villigt har ladet sig kompromittere.

Gad vidst om Preben Wilhjelm, venstrefløjens nestor og kloge mand, nogensinde har været på sporet af disse tabte sammenhænge? Jeg tvivler meget stærkt på det.

Kommentarer

Populære indlæg